Djúpavogshreppur
A A

Siðareglur starfsfólks

Starfsfólk Grunnskóla Djúpavogs starfar eftir ákveðnum siðareglum sem samþykktar hafa verið af því, ásamt skólanefnd Grunnskóla Djúpavogs.

Siðareglurnar eru eftirfarandi:

1. Starfsfólk vinnur að því að mennta nemendur og stuðla að alhliða þroska þeirra með fræðslu, uppeldi og þjálfun.

2. Starfsfólki ber að virða réttindi nemenda og hafa hagsmuni þeirra að leiðarljósi, efla sjálfsmynd þeirra og sýna sérhverjum einstaklingi virðingu, áhuga og umhyggju.

3. Starfsfólki ber að hafa jafnrétti allra nemenda að leiðarljósi í skólastarfi. Starfsfólk á að vinna gegn fordómum og má ekki mismuna nemendum t.d. vegna kyns, þjóðernis eða trúarbragða.

4. Starfsfólk skal leitast við að skapa góðan starfsanda, réttlátar starfs- og umgengnisreglur og hvetjandi námsumhverfi.

5. Starfsfólk leitast við að vekja með nemendum sínum virðingu fyrir umhverfi sínu og menningarlegum verðmætum.

6. Starfsfólki ber að viðhalda starfshæfni sinni, auka hana og fylgjast með nýjungum og umbótum á sviði skólamála.

7. Starfsfólki ber að hafa samvinnu við forráðamenn eftir þörfum og gæta þess að upplýsingar sem þeir veita forráðamönnum séu áreiðanlegar og réttar.

8. Starfsfólk skal virða ákvörðunarrétt forráðamanna ósjálfráða nemenda og hafa ekki samband um málefni nemanda við sérfræðinga utan viðkomandi skóla, nema slíkt sé óhjákvæmilegt til að tryggja velferð og rétt barnsins.

9. Starfsfólki ber að gæta trúnaðar við nemendur.

10. Starfsfólki ber að gæta þagmælsku um einkamál nemenda og forráðamanna þeirra sem þeir fá vitneskju um í starfi.

11. Starfsfólk skal gæta heiðurs og hagsmuna kennarastéttarinnar.

12. Starfsfólki ber að vinna saman á faglegan hátt, taka þátt í að marka stefnu og móta daglegt starf í skólanum.

13.Starfsfólki ber að sýna hvert öðru fulla virðingu í ræðu, riti og framkomu.


Siðareglur þessar skal endurskoða á þriggja ára fresti.

 

Endurskoðað á Djúpavogi, 2. febrúar 2010,
Skólastjóri

Var efnið hjálplegt?