Djúpivogur
A A

Sveitarstjórn

14. desember 2017

 

Sveitarstjórn Djúpavogshrepps: Fundargerð 14.12.2017

40. fundur 2014-2018

Fundur var haldinn í sveitarstjórn Djúpavogshrepps fimmtudaginn 14. desember 2017 kl. 16:00. Fundarstaður: Geysir.

Mættir voru: Andrés Skúlason, Rán Freysdóttir, Sóley Dögg Birgisdóttir, Kári Snær Valtingojer og Þorbjörg Sandholt. Einnig sat fundinn Gauti Jóhannesson, sveitarstjóri sem ritaði fundargerð. Andrés stjórnaði fundi.

Dagskrá:

1. Fjárhagsáætlun 2018 og þriggja ára áætlun 2019-2021; fjárhagsleg málefni, málefni stofnana o. fl.

a) Gjaldskrár 2018.
Vegna fasteignagjaldaálagningar 2018 gilda eftirtaldar ákvarðanir:
I. Fasteignaskattur A 0,625%
II. Fasteignaskattur B 1,32%
III. Fasteignaskattur C 1,65%
IV. Holræsagjald A 0,30%
V. Holræsagjald B 0,30%
VI. Holræsagj. dreifbýli 8.860 kr.
VII. Vatnsgjald A 0,35%
VIII. Vatnsgjald B 0,35%
IX. Aukavatnsskattur 37,50 kr./ m³.
X. Sorphirðugjald 17.472 kr. pr. íbúð
XI. Sorpeyðingargjald 15.600 kr. pr. íbúð
XII. Sorpgjöld, frístundahús 12.480 kr.
XIII. Lóðaleiga 1 % (af fasteignamati lóðar)
XIV. Fjöldi gjalddaga 6
Fyrirliggjandi tillögur bornar upp og samþykktar samhljóða.
Gjaldskrárákvarðanir í heild liggja fyrir í skjali, sem undirritað var á fundinum og birt verður á heimasíðu sveitarfélagsins.

b) Reglur um afslátt á fasteignagjöldum til elli- og örorkulífeyrisþega árið 2018. Reglurnar staðfestar og undirritaðar. Þær verða sendar til kynningar samhliða tilkynningu um álagningu fasteignagjalda og munu auk þess verða aðgengilegar á heimasíðu sveitarfélagsins.

c) Erindi um samningbundnar greiðslur, styrki o.fl. til afgreiðslu. Fyrirliggjandi skjal borið upp og samþykkt samhljóða og undirritað af sveitarstjórn.

d) Fjárhagsáætlun Djúpavogshrepps 2018 og þriggja ára áætlun 2019-2021, síðari umræða,fyrirliggjandi gögn kynnt.

Helstu niðurstöðutölur eru (þús. kr.):
* Skatttekjur A-hluta ................................................ 262.090
* Fjármagnsgjöld A-hluta......................................... 7.325
* Rekstrarniðurstaða aðalsjóðs, neikvæð.................. 4.127
* Rekstrarniðurstaða A-hluta, neikvæð .................... 6.131
* Samantekinn rekstur A- og B- hluti, jákvæð ......... 30.394
* Fjármagnsliðir samtals A og B hluti (nettó) ....... 5.176
* Afskriftir A og B hluti .................................... 24.063
* Eignir ............................................................. 831.340
* Langtímaskuldir og skuldbindingar.................... 318.842
* Skammtímaskuldir og næsta árs afborganir....... 122.764
* Skuldir og skuldbindingar samtals.................... 441.606
* Eigið fé í árslok 2017 ..................................... 389.734
* Veltufé frá rekstri áætlað ................................ 34.817
* Fjárfestingar varanl. rekstrarfjárm. (nettó) ........ 9.100

e) Áætluð rekstarniðurstaða A – og B hluta er skv. framanrituðu jákvæð um 30 millj.
Sveitarstjórn er sammála um að áfram verði lögð megináhersla á að standa vörð um grunnþjónustu í sveitarfélaginu. Unnið verður áfram að uppbyggingu við Faktorshús og gömlu kirkju sem og verkefnum á Teigarhorni. Þá verður unnið að gerð deiliskipulags fyrir miðsvæði þéttbýlisins á Djúpavogi auk byggingarlóða á árinu 2018 ásamt framkvæmdum við fráveitu og hönnun viðbyggingar/endurbóta grunnskólans. Gert er ráð fyrir að haldið verði áfram við jarðhitaleit á svæðinu. Sveitarstjórn leggur áfram ríka áherslu á að unnið verði að öllum framkvæmdum í sveitarfélaginu í sátt við umhverfið og að nú sem fyrr verði lagður metnaður í að hafa þéttbýlið og sveitarfélagið allt sem snyrtilegast.
Áætlunin borin undir atkvæði. samþ. samhlj. Að því búnu var áætlunin undirrituð af sveitarstjórn og sveitarstjóra.

2. Fundargerðir

a) Ferða- og menningarmálanefnd, dags. 4. september 2017. Liður 1, upplýsingamiðstöð. Sveitarstjóra falið að leiða málið til lykta í samráði við ferða- og menningarmálanefnd.
Að öðru leyti lögð fram til kynningar.
b) Stjórn Héraðsskjalasafns Austfirðinga, dags. 30. október 2017. Lögð fram til kynningar.
c) Félagsmálanefnd, dags. 14. nóvember 2017. Lögð fram til kynningar.
d) Stjórn Sambands ísl. sveitarfélaga, dags. 24. nóvember 2017. Lögð fram til kynningar.
e) Aðalfundur Héraðsskjalasafns Austfirðinga, dags. 27. nóvember 2017. Lögð fram til kynningar.
f) Stjórn Hafnasambands Íslands, dags. 1. desember 2017. Lögð fram til kynningar.
g) Stjórn Skólaskrifstofu Austurlands, dags. 6. desember 2017. Lögð fram til kynningar.
h) Aðalfundur Skólaskrifstofu Austurlands, dags. 6. desember 2017. Lögð fram til kynningar.
i) Fræðslu- og tómstundanefnd, dags. 6. desember 2017. (Þorbjörg víkur af fundi.) Sveitarstjóra falið að bregðast við lið 4 í samráði við skólastjóra og formann fræðslu- og tómstundanefndar. Liður 2, skólareglur, staðfestur. Að öðru leyti lögð fram til kynningar. (Þorbjörg kemur aftur til fundar).
j) Stjórn SvAust, dags. 6. desember 2017. Sveitarstjórn staðfestir þátttöku sveitarfélagsins í verkefninu SvAust miðað við þær forsendur sem tilgreindar eru.
k) Opnun tilboða vegna Löngubúðar, dags. 11. desember 2017. Eitt tilboð barst í rekstur veitingaaðstöðu í Löngubúð. Sveitarstjóra í samráði við ferða- og menningarmálanefnd og stjórn Ríkarðshúss falið að ganga til samninga við tilboðsgjafa.
l) Stofnfundur Hitaveitu Djúpavogshrepps ehf., dags. 11. desember 2017. Sveitarstjórn staðfestir fyrir sitt leyti stofnun Hitaveitu Djúpavogshrepps ehf. og fagnar því framfaraspori sem stigið er með stofnun veitunnar.

3. Erindi og bréf

a) Minjastofnun, göngustígur, svör við athugasemdum, dags. 14. nóvember 2017. Lagt fram til kynningar.
b) Björgunarsveitinn Bára, styrkbeiðni, dags. 14. nóvember 2017. Samþykkt.
c) Berunes Strandlíf ehf., kynningarbréf, dags. 16. nóvember 2017. Sveitarstjórn fagnar áformum Beruness Strandlífs ehf. Lagt fram til kynningar.
d) Berunes Strandlíf ehf., Frummatsskýrsla FA og starfsemi ferðaþjónustunnar Berunes Strandlífs ehf. Rétt er að árétta að sveitarstjórn hefur þegar sent umsögn vegna frummatsskýrslu FA. Lagt fram til kynningar.
e) Heilbrigðiseftirlit Austurlands, umsögn um deiliskipulag í Hamarsseli, dags. 17. nóvember 2017. Lagt fram til kynningar.
f) Snorraverkefnið, styrkbeiðni, dags. 20. nóvember 2017. Styrkbeiðni hafnað.
g) Aflið, styrkbeiðni, dags. 20. nóvember 2017. Styrkbeiðni hafnað.
h) Atvinnuvegaráðuneytið, byggðakvóti, dags. 21. nóvember 2017. Lagt fram til kynningar.
i) Hótel Framtíð, fyrirspurn v. upplýsingamiðstöðvar, dags. 27. nóvember 2017. Sveitarstjóra falið að leiða málið til lykta sbr. bókun v. liðar 2a).
j) Umhverfisstofnun, v. Hamarssels, dags. 27. nóvember 2017. Lagt fram til kynningar.
k) Öryrkjabandalagið, málefni fatlaðra, dags. 29. nóvember 2017. Lagt fram til kynningar.
l) Samband ísl. sveitarf., málefni miðhálendisins, dags. 30. nóvember 2017. Lagt fram til kynningar.
m) Samband ísl. sveitarf., Í skugga valdsins, dags. 30. nóvember 2017. Lagt fram til kynningar.
n) Minjastofnun, v. Hamarssels, dags. 4. desember 2017. Lagt fram til kynningar.
o) Samband ísl. sveitarf., endurheimt votlendis, dags. 4. desember 2017. Lagt fram til kynningar.
p) Katrin Mathis, v. íþróttaskóla, ódags. Sveitarstjóra falið að bregðast við erindinu.

4. Húsreglur vegna íbúða í eigu Djúpavogshrepps
Sveitarstjóri kynnti nýjar reglur vegna íbúða í eigu Djúpavogshrepps. Eftir nokkrar umræður staðfesti sveitarstjórn reglurnar sem taka gildi frá og með næstu áramótum. Sveitarstjóra falið að kynna þær leigjendum.

5. Skipulags- og byggingamál - Íbúðir á athafnasvæðum
Á fundi sveitarstjórnar þann 14. sept. sl. var formanni SFU falið að kanna grundvöll þess að breyta aðalskipulagi með það fyrir augum að blanda saman athafnasvæði og íbúðasvæði innan þéttbýlis á Djúpavogi þannig að heimilt verði að breyta húsnæði á athafnasvæði í íbúðarhúsnæði, en slík landnotkun er ekki heimil samkvæmt gildandi aðalskipulagi Djúpavogshrepps. Í áliti Skipulagsstofnunar og skipulagsskrifstofu sveitarfélagsins kemur fram að þessir tveir ólíku landnotkunarflokkar falla ekki vel saman. Form. hefur í framhaldi kynnt málið innan SFU og í ljósi viðbragða nefndarmanna auk yfirferðar málsins með fulltrúum sveitarstjórnar, er það niðurstaða sveitarstjórnar að heimila ekki breytingu á aðalskipulagi í þessum efnum.

6. Skýrsla sveitarstjóra

a) Sveitarstjóri kynnti úthlutun hreindýraarðs til sveitarfélagsins fyrir árið 2017 sem áætluð er u.þ.b. 1,5 millj.


Fleira ekki fyrir tekið. Fundi slitið kl. 18:00. Fundargerðin færð í tölvu, lesin upp, staðfest, prentuð út og síðan undirrituð.
Gauti Jóhannesson, fundarritari.

15.12.2017