Djúpivogur
A A

Sveitarstjórn

10. júlí 2010

Sveitarstjórn Djúpavogshrepps:  Fundargerð  08.07. 2010

2. fundur  2010-2014

Fundur var haldinn í sveitarstjórn Djúpavogshrepps þriðjud. 8. júlí 2010 kl. 16:00. Fundarstaður: Geysir.

Mættir voru: Andrés Skúlason, Bryndís Reynisdóttir, Albert Jensson, Sóley Birgisdóttir og Sigurður Ágúst Jónsson. Einnig sat fundinn Gauti Jóhannesson sveitarstjóri.


Oddviti óskaði eftir að sveitarstjórn samþykkti að bæta lið 3 á dagskrána.  Tillaga þar um borin upp og samþykkt samhljóða.

Dagskrá:

1.    Breyting á samþykktum um stjórn og fundarsköp Djúpavogshrepps, síðari umræða

Fjallað hafði verið um tillögur um breytingar á skipan nefnda, ásamt breytingartillögum unnum af skrifstofu sveitarfélagsins á ýmsum efnisatriðum í gildandi samþykkt. Að lokinni umfjöllun voru tillögurnar bornar upp og samþykktar samhljóða og í framhaldi af því settu fundarmenn upphafsstafi sína undir skjalið. Sveitarstjóra síðan falið að koma samþykktinni til staðfestingar félagsmálaráðuneytisins og síðar til birtingar í stjórnartíðindum.  

Skv. nýfrágenginni samþykkt um stjórn og fundarsköp Djúpavogshrepps var kosið í ýmsar nefndir, ráð o.fl. Kosning var samhljóða og fór sem hér greinir:
 
Aðalmenn:                                         Varamenn:

Hafnarnefnd

Sigurður Ágúst Jónsson              Birgir Guðmundsson
Björn Hafþór Guðmundsson        Emil Karlsson
Brynjólfur Reynisson                  Stefán Þór Kjartansson

Skóla- og jafnréttisnefnd

Sóley Dögg Birgisdóttir               Egill Egilsson
Ingibjörg Bára Gunnlaugsdóttir    Óðinn Sævar Gunnlaugsson
Elísabet Guðmundsdóttir            Klara Bjarnadóttir
Ævar Orri Eðvaldsson                 Claudía Gomez
Bergþóra Birgisdóttir                 Jóhann Hjaltason

Skipulags- byggingar- og umhverfismálanefnd

Andrés Skúlason                      Halldóra Dröfn Hafþórsdóttir
Þórdís Sigurðardóttir                 Emil Karlsson
Irene Meslo                            Bryndís Reynisdóttir
Magnús Hreinsson                   Guðmundur Hjálmar Gunnlaugsson
Kári Valtingojer                        Jóhann Atli Hafliðason

Ferða- menningar- og atvinnumálanefnd

Albert Jensson                        Unnur Malmquist Jónsdóttir
Bryndís Reynisdóttir                 Þórir Stefánsson
Sveinn Kristján Ingimarsson     Íris Birgisdóttir
Ágústa Margrét Arnardóttir        Jón Friðrik Sigurðsson
Elís Hlynur Grétarsson              Dröfn Freysdóttir

Landbúnaðarnefnd

Guðmundur Valur Gunnarsson   Steinþór Björnsson
Jóhann Atli Hafliðason             Baldur Gunnlaugsson
Gautur Svavarsson                  Rúnar Gunnarsson

Húsnæðisnefnd

Þórdís Sigurðardóttir               Irene Meslo
Ólafur Björnsson                    Svala Bryndís Hjaltadóttir
Hafdís Reynisdóttir                 Pálmi Fannar Smárason

Kjörstjórn

Magnús Hreinsson                  Hlíf Bryndís Herbjörnsdóttir
Guðrún Sigríður Sigurðardóttir   Egill Egilsson
Ólafur Eggertsson                  Steinunn Jónsdóttir

Endurskoðendur

KPMG -  Endurskoðun hf

Skoðunarmenn

Ásdís Þórðardóttir                  Magnús Hreinsson
Ólafur Eggertsson                 Guðný Helga Baldursdóttir


Til eins árs

Tveir aðalmenn og tveir til vara á aðalfund SSA

Andrés Skúlason                  Albert Jensson
Bryndís Reynisdóttir              Sóley Dögg Birgisdóttir

Einn fulltrúi í Fulltrúaráð Skólaskrifstofu Austurlands

Halldóra Dröfn Hafþórsdóttir   Sóley Dögg Birgisdóttir


Til fjögurra ára

Fulltrúi á Landsþing samb. ísl. sveitarfélaga

Gauti Jóhannesson               Andrés Skúlason

Félagsmálanefnd (samstarfsvettvangur sveitarfélaga)

Albert Jensson

Fulltrúi Djúpavogshrepps í stjórn Héraðskjalasafns Austurlands

Ólafur Eggertsson

Stjórn Nönnusafns

Bryndís Reynisdóttir             Albert Jensson

Stjórn Ríkarðssafns

Elísabet Guðmundsdóttir       Íris Birgisdóttir

2.    Launakjör sveitarstjórnarmanna og nefnda 2010-2014

Tillaga borin upp um að launakjör sveitarstjórnar og nefnda verði óbreytt frá liðnu kjörtímabili, en frekari umræðu og eftir atvikum endurskoðun á launakjörum að öðru leyti vísað til fjárhagsætlunar 2011.

3.    Uppsögn N1 – Rammasamningur Ríkiskaupa um eldsneyti og olíur á ökutæki og vélar

N1 hf. hefur sagt upp núverandi rammasamningi um eldsneyti á bíla og tekur uppsögnin  gildi þann 1. ágúst 2010.  Sveitarstjóra falið að vinna að málinu. Samþykkt samhljóða.

4.    Skýrsla sveitarstjóra

a.    Farið yfir atriði sem lúta að Vatnsveitu Djúpavogs, tjóni á henni og viðbragða við því.
b.    Fjallað um möguleika á nýtingu á hitaveituvatni í fasteignum sveitarfélagsins.  
c.    Gerð grein fyrir tillögum starfshóps um heildarendurskoðun á reglum Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.

Fleira ekki fyrir tekið. Fundi slitið kl. 17:20.

Fundargerðin, sem færð var í tölvu, lesin upp, staðfest, prentuð út og síðan undirrituð.

Gauti Jóhannesson fundarritari.

12.07.2010