Djúpivogur
A A

Sveitarstjórn

15. júní 2010

Sveitarstjórn Djúpavogshrepps:  Fundargerð  15. 06. 2010

1.    fundur  2010-2014

Fundur var haldinn í sveitarstjórn Djúpavogshrepps þriðjud. 15. júní 2010 kl. 16:00. Fundarstaður: Geysir.

Mættir voru: Andrés Skúlason, Albert Jensson, Bryndís Reynisdóttir, Þórdís Sigurðardóttir og Sóley Birgisdóttir. Einnig sátu fundinn Bj. Hafþór Guðmundsson, fráfarandi sveitarstjóri og Gauti Jóhannesson, verðandi sveitarstjóri.

Starfsaldursforseti nýkjörinnar sveitarstjórnar, Andrés Skúlason stjórnaði fundinum meðan afgreiddur var liður 1 a).

Dagskrá:

1.    Verkaskipting sveitarstjórnar.

a)    Kosning oddvita
Andrés Skúlason var samhljóða kjörinn oddviti og tók við fundarstjórn sem slíkur.
b)    Kosning fyrsta varaoddvita
Bryndís Reynisdóttir var samhljóða kjörin fyrsti varaoddviti.
c)    Kosning annars varaoddvita
Albert Jensson var samhljóða kjörinn annar varaoddviti.
d)     Bryndís Reynisdóttir var samhljóða kjörin ritari sveitarstjórnar.

2.    Breyting á samþykktum um stjórn og fundarsköp Djúpavogshrepps, fyrri umræða.

Oddviti kynnti hugmyndir um breytingar á samþykktum um stjórn og fundarsköp sveitarfélagsins, lúta þær einkum að breytingum á nefndakerfi.  Eftir umfjöllum var samþykkt að vísa málinu til seinni umræðu.

3.    Gengið frá umboði til oddvita vegna ráðningar sveitarstjóra.

Oddvita veitt heimild til að ganga frá samningi við Gauta Jóhannesson vegna ráðningar hans í starf sveitarstjóra Djúpavogshrepps á grundvelli samningsdraga sem kynnt voru á fundinum.

4.    Launakjör sveitarstjórnarmanna 2010-2014.

Fyrir fundinum lá samantekt frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga á kjörum sveitarstjórnarmanna á Íslandi vorið 2010.  Afgreiðslu frestað.

5.    Sumarfrí sveitarstjórnar 2010.

Samþykkt að sveitarstjórn taki sumarfrí frá og með 10. júlí til 15. ágúst 2010.

6.    Frágangur prókúrumboðs.

Sveitarstjórn samþykkir að veita Gauta Jóhannessyni, kt. 070364-2559, prókúruumboð fyrir Djúpavogshrepp frá og með 16. júní 2010 með þeim réttindum og skyldum sem prókúruheimildinni fylgja. Jafnframt er afturkallað umboð til Björns Hafþórs Guðmundssonar, kt. 160147-3859, frá og með sama tíma.

7.    Heimild til lántöku.

Oddviti óskaði eftir að sveitarstjórn samþykkti að bæta lið númer 7 á dagskrána.  
Tillaga þar um borin upp og samþykkt samhljóða.  Svohljóðandi bókun var gerð:

Sveitarstjórn Djúpavogshrepps samþykkir hér með að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga ohf. að fjárhæð 14.000.000.- kr.  til 14 ára, í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum. Til tryggingar láninu standa tekjur sveitarfélagsins, sbr. heimild í 3. mgr. 73. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998. Er lánið tekið til að endurfjármagna lán sveitarfélagsins hjá Lánasjóði sveitarfélaga, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006.

Jafnframt er sveitarstjóra, Gauta Jóhannessyni, kt. 070364-2559, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess f.h. Djúpavogshrepps að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga ohf. sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari.

 

Fleira ekki fyrir tekið. Fundi slitið kl. 17:00.

Fundargerðin, sem færð var í tölvu, lesin upp, staðfest, prentuð út og síðan undirrituð.

Gauti Jóhannesson fundarritari.

21.06.2010

10. júní 2010

 

Sveitarstjórn Djúpavogshrepps:  Fundargerð  10. 06. 2010

Fundur var haldinn í sveitarstjórn Djúpavogshrepps fimmtud. 10. júní 2010 kl. 15:00. Fundarstaður: Geysir.

Mættir voru: Þórdís Sigurðardóttir, Guðmundur Valur Gunnarsson, Andrés Skúlason, Albert Jensson og  Klara Bjarnadóttir. Einnig sat fundinn Bj. Hafþór Guðmundsson, sveitarstjóri. Andrés stjórnaði fundi, þeim 51. á kjörtímabilinu.

Dagskrá:

1.    Fjárhagsleg málefni, stofnanir o.fl.

a)    Viðhald Grunnskóla, hugmyndir um útlitsbreytingar. Gögn frá verkfræðistofunni Mannvit lögð fram til kynningar.

 2.    Skýrsla sveitarstjóra.

a)    Búfjárhald og umgengni í Löngulág. Til kynningar.
b)    Suðurferð BHG 1. –  4. júní 2010. Sveitarstjóri gerði grein fyrir málinu.
c)    Hefðbundin sumarvinna, snyrting og hirðing opinna svæða. Til kynningar.
d)    Erindi Eli Smith, listmálara í Færeyjum um efnistöku úr Rauðuskriðum – allt að 500 kg. til að vinna málningarefni fyrir listsköpun sína. Sveitarstjóra og oddvita veitt heimild til að afgreiða erindið.

3.    Við lok kjörtímabils – kveðja til sveitarstjóra  

Oddvit tók til máls og flutti kveðju- og þakkarorð, sem hann óskaði eftir að bókuð yrðu:
„Við þessi tímamót þegar núverandi sveitarstjórn kveður vettvang þennan, vilja fulltrúar þeirra tveggja framboða sem leitt hafa sveitarfélagið síðastliðin tvö kjörtímabil, undir stjórn Björns Hafþórs Guðmundssonar, færa honum innilegar þakkir fyrir einstaklega ánægjulegt og árangursríkt samstarf.  Framboðin eru sammála um að undir stjórn Björns Hafþórs hafi tekist að skapa mikla og góða samstöðu á vettvangi sveitarstjórnar og að sú samstaða hafi leitt til  margra góðra verka sem sannarlega sjást merki um í samfélaginu, öllum íbúum til heilla.  
Sömuleiðis skal ekki síður þakka Birni Hafþór og konu hans, Hlíf Herbjörnsdóttur, þátt þeirra í að auðga hér mannlíf og samfélag með þátttöku í félags- og menningarlífi.  
Við viljum að lokum óska þeim alls hins besta í þeim verkefnum sem bíða þeirra í framtíðinni og vonumst við að sjálfsögðu til þess að sveitarfélagið muni áfram njóta krafta þeirra m.a. í þágu félags- og menningarstarfa, eins og verið hefur“.

Sveitarstjóri þakkaði oddvita og sveitarstjórn fyrir hlý orð í sinn garð og konu sinnar. Hann kvaðst vissulega kveðja starfið með ákveðnum söknuði, en umfram allt með miklu þakklæti í garð samstarfsmanna sinna undangengin tvö kjörtímabil. Með samstilltu átaki hefði mönnum tekizt að mynda samheldinn hóp inn á við og út á við og það væri að hans mati mjög mikils virði, ekki sízt nú á tímum. Hann minnti á áföll í atvinnumálum, sem byggðarlagið hefði orðið fyrir og á hvern hátt menn hefðu snúið sér að nýjum verkefnum til að mæta slíkum skakkaföllum. Hann kvaðst ekki vilja draga einstök mál út úr í hópi þeirra verkefna, sem unnið hefði verið að, oft af veikum fjárhagslegum burðum og í ríkjandi skilningsleysi stjórnvalda, hvað varðaði réttláta skiptingu tekjustofna að teknu tilliti til aðstæðna í minni sveitarfélögum. Hins vegar væri honum hugleikin sú uppbygging á sviði ferðaþjónustu og menningartengdum verkefnum, sem átt hefði sér stað, ásamt gífurlegum metnaði forsvarsmanna sveitarfélagsins á sviði umhverfismála í víðum skilningi. Ánægjulegt væri jafnframt að hafa tekið þátt í að gera heimasíðu sveitarfélagsins að jafn virkum og skemmtilegum miðli og hún væri orðin í dag.

Að lokum óskaði hann viðtakandi sveitarstjórn og eftirmanni sínum, Gauta Jóhannessyni alls velfarnaðar í störfum á komandi kjörtímabili.


Fleira ekki fyrir tekið. Fundi slitið kl. 15:50.

Fundargerðin, sem færð var í tölvu, lesin upp, staðfest, prentuð út og síðan undirrituð.

Bj. Hafþór Guðmundsson, fundarritari.


11.06.2010