Djúpivogur
A A

2011

26. maí 2011

Sveitarstjórn Djúpavogshrepps:  Fundargerð  26. 05. 2011

12. fundur 2010-2014

Fundur var haldinn í sveitarstjórn Djúpavogshrepps fimmtud. 26. maí 2011 kl. 14:30. Fundarstaður: Geysir.

Mættir voru: Andrés Skúlason, Bryndís Reynisdóttir, Albert Jensson, Sigurður Ágúst Jónsson og  Sóley Dögg Birgisdóttir. Einnig sat fundinn Gauti Jóhannesson, sveitarstjóri. Andrés stjórnaði fundi.

Dagskrá:


1.    Ársreikningur Djúpavogshrepps 2010, síðari umræða. 

Fyrir fundinum lá skýrsla skoðunarmanna Djúpavogshrepps, dags. 16. maí 2011 en þar kemur fram að þeir gera engar athugasemdir við ársreikninginn.

Helstu niðurstöður ársreiknings 2010 eru:

 

A hluti


Tekjur

301.236.765

Rekstargjöld

267.536.609

Afskriftir

16.069.408

Fjármagnsgjöld

31.435.369

Framlög til B hluta

4.900.000

Rekstrarniðurstaða

-18.704.621A og B hluti


Tekjur

347.353.086

Rekstargjöld

292.230.452

Afskriftir

25.023.528

Fjármagnsgjöld

35.837.158

Tekjuskattur

387.783

Rekstrarniðurstaða

-5.350.269Efnahagur A hluta


Heildareignir

582.841.721

Eigið fé

60.304.020

Skuldir

522.537.701Efnahagur A og B  hluta


Heildareignir

711.065.016

Eigið fé

127.192.687

Skuldir

583.872.329


Eftir umfjöllun var ársreikningurinn borin upp, staðfestur og undirritaður af sveitarstjórn.

 
2.    Önnur fjárhagsleg málefni

a)    Viðhald á mannvirkjum í eigu sveitarfélagsins
Sveitarstjórn er sammála um mikilvægi þess að viðhaldi á eignum sveitarfélagsins sé sinnt sem skyldi en fyrirséð eru nokkur brýn verkefni í þessum efnum á næstu árum sem þarf að forgangsraða með hliðsjón af fjárhagsstöðu hverju sinni.
Sveitarstjórn er sammála um að Grunnskóli Djúpavogs þurfi nú á sérstakri andlitslyftingu að halda og þar sem endurtekið hefur þurft að fresta stærri aðgerðum til endurbóta við skólann telur sveitarstjórn eðlilegt að setja Grunnskólann nú í forgang viðhaldsverkefna.  Sveitarstjórn er því sammála að setja skólann sérstaka flýtimeðferð og hann verði því málaður á komandi sumri svo sómi verði af.  Samhliða er stefnt að áfangaskiptum endurbótum við Grunnskóla Djúpavogs um leið og fjárhagslegur grunnur skapast til framkvæmda.  

3.    Erindi og bréf.

a)    Skólahreysti, maí 2011; styrkbeiðni. Styrkbeiðni hafnað.
b)    Íþrótta- og ólympíusamband Íslands, dags. 12. maí 2011; stuðningur sveitarfélaga við íþróttastarf. Lagt fram til kynningar.
c)    Varasjóður húsnæðismála, ódags; úthlutun framl. v/ sölu félagslegs íbúðarhúsnæðis. Lagt fram til kynningar og til frekari umræðu undir lið 4 a).

4.    Fundargerðir.

a)    HNN, dags. 18. maí 2011.
Sveitarstjóri lagði inn erindi til Húsnæðisnefndar 15. þessa mánaðar um sölu á félagslegu íbúðunum Borgarlandi 20a og 20b. Í fundargerð HNN kemur fram að hún samþykkir sölu umræddra eigna. Í ljósi þess að Varasjóður húsnæðismála lækkaði niðurgreiðsluhlutfall sitt úr 90% í 55% í síðustu viku, telur sveitarstjórn forsendur varðandi söluna hafa breyst það mikið að ekki sér ráðlegt að selja íbúðirnar að svo stöddu.     
b)    FMA, dags. 18. maí 2011. Lögð fram til kynningar.
c)    Brunavarnir á Austurlandi, dags. 2. maí 2011. Lögð fram til kynningar.

5.    Aðalfundur Menningarráðs Austurlands, tilnefning fulltrúa

Tillaga um að tilnefna Kristján Ingimarsson, sem fulltrúa í Menningarráð Austurlands, borin upp og samþykkt samhljóða.

6.    AST (Austfirskar stoðstofnanir)

Sveitarstjóri og oddviti kynntu stöðu mála er varðar tillögur að fyrirhuguðum breytingum á umhverfi stoðstofnanna á Austurlandi.  

7.    Skýrsla sveitarstjóra.

a)    Suðurferð oddvita í maí – skýrsla.  
b)    Girðingamál.
c)    Atvinnumál.
Fulltrúar Djúpavogshrepps líta svo á að það sé m.a. hlutverk sveitarfélagsins að fylgjast með ástandi á vinnumarkaði hverju sinni og bregðast við ef þurfa þykir. Sveitarstjóri og oddviti gerðu að þessu tilefni grein fyrir samskiptum við Vinnumálastofnun síðustu daga vegna stöðu atvinnuleysisskráningar í Djúpavogshreppi. Sveitarstjórn lýsir áhyggjum af hve lítil eftirspurn hefur verið eftir auglýstum störfum á svæðinu á undanförnum vikum með tilliti til  fjölda skráðra atvinnulausra í Djúpavogshreppi.


Fleira ekki fyrir tekið. Fundi slitið kl. 15:30.
Fundargerðin, sem færð var í tölvu, lesin upp, staðfest, prentuð út og síðan undirrituð.

26.05.2011

16. maí 2011

Sveitarstjórn Djúpavogshrepps:  Fundargerð  16. 05. 2011

11. fundur 2010-2014


Fundur var haldinn í sveitarstjórn Djúpavogshrepps mánud. 16. maí 2011 kl. 15:00. Fundarstaður: Geysir.

Dagskrá: .

1.    Fjárhagsleg málefni

a)    Ársreikningur Djúpavogshrepps 2010. Fyrri umræða. Magnús Jónsson frá KPMG mætti á fundinn og gerði grein fyrir ársreikningnum. Eftir ítarlega umfjöllun var ákveðið að vísa honum til síðari umræðu og þá verða helstu lykiltölur færðar inn. Undir þessum lið sátu einnig fundinn Ólafur Eggertsson  skoðunarmaður ársreikninga og Anna Sigrún Gunnlaugsdóttir skrifstofustjóri.

2.    Fundargerðir

a)    SBU, dags. 27. apríl 2011. Eftirt. liðir staðfestir af sveitarstjórn.
2a. Ólafur Eggertsson, fullnaðarteikningar af þjónustuhúsi að Berunesi.
Staðfest af sveitarstjórn.
2b. Haukur Gunnlaugsson, uppsetning á varmadælu.
Staðfest af sveitarstjórn.
2c. Kristín Albertsdóttir. Endurbygging, Hlíð 3.
Staðfest af sveitarstjórn.
2d. Gauti Jóhannesson, sólpallur.
Staðfest af sveitarstjórn.
2e. Egill Egilsson, fullnaðarteikningar af viðbyggingu/bílskúr við Borgarl. 26. Staðfest af sveitarstjórn.
2f. Jón Sigurðsson, teikningar v/ Markarlandi 16.
Staðfest af sveitarstjórn.
Fundargerð að öðru leyti lögð fram.
b)    Framkv. ráð SSA, dags. 8. apríl 2011. Lagt fram til kynningar.
c)    Stjórn SSA, dags. 18. apríl 2011. Lagt fram til kynningar.
d)    SSA, kynningarfundur um landshlutaáætlanir o.fl., dags. 18. apríl 2011. Lagt   fram til kynningar.
e)    SÍS, dags. 29. apr. 2011. Lagt fram til kynningar.


3.    Erindi og bréf

a)    Efnamóttakan hf.; samningur um söfnun raftækjaúrgangs, dags. 20. apríl 2011. Lagt fram til kynningar.
b)    Samband íslenskra sveitarfélaga; kynnisferð sveitarstjórnarmanna til Brussel, dags. 27. apríl 2011. Lagt fram til kynningar.
c)    Aflið, styrkbeiðni vegna reksturs Aflsins 2011, dags. 4. maí 2011. Styrkbeiðni hafnað.
d)    Landstólpinn; árleg viðurkenning Byggðastofnunar, dags. 10. maí 2011. Lagt fram til kynningar.
e)    Axarvegur, Hringvegur í Skriðdal og um Berufjörð. Bókun bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs lögð fram á fundinum er varðar álit Skipulagsstofnunnar vegna umhverfisáhrifa Axarvegar.
Sveitarstjórn fagnar bókun bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs sem skýrist í meginatriðum í sameiginlegi sýn sveitarfélagana á mikilvægi Axarvegar. Sveitarstjórn tekur sömuleiðis undir hugmyndir um uppsetningu á upplýsingasíðu á netinu um fyrirhugaðan Axarveg og felur sveitarstjóra að vinna að framgangi málsins.


4.    Skipulagsstofnun; Axarvegur. Álit Skipulagsstofnunar um mat á umhverfis-áhrifum, dags. 19. apríl 2011.

Álit Skipulagsstofnunar, dags. 19. apríl 2011, varðandi Axarveg (nr. 939) og hringveg um Skriðdal og Berufjarðarbotn.
Sveitarstjórn Djúpavogshrepps mun taka álit Skipulagsstofnunar sérstaklega fyrir og svara efnislega eftir fund með fulltrúum vegagerðar og samgönguyfirvalda sem stendur fyrir dyrum. Fyrir liggur því frekari bókun um málið á júnífundi sveitarstjórnar.  Sveitarstjórn vill hinsvegar árétta sérstaklega á þessum tímapunkti að álit Skipulagsstofnunnar mun engin áhrif hafa á framgöngu sveitarfélagsins um áframhaldandi þrýsting á heilsársveg um Öxi sem er og verður lífæð í samgöngumálum á Austurlandi til framtíðar litið.

5.    Félagsþjónustan, málefni fatlaðra

Reglur sem fjalla um afgreiðslu umsókna um þjónustu við fatlað fólk á eigin heimilum og húsnæðisúrræði lagðar fyrir og eftir nokkra umræðu staðfestar samhljóða af sveitarstjórn.

6.    Verklagsreglur v/ barnaverndar


Eftir nokkra umræðu staðfest samhljóða af sveitarstjórn.


7.    Skýrsla sveitarstjóra

a. Framkvæmdir og sumarverkefni.
Sveitarstjóri og oddviti fóru á fundinum yfir sumarvinnu af hálfu Djúpavogshrepps. Í vikunni liggur fyrir fundur með starfsmönnum áhaldahúss og forstöðumönnum stofnanna þar sem farið verður yfir verkefnalista fyrir sumarið. Nú í upphafi sumars er sem áður ástæða til að minna á mikilvægi þess að hafa bæinn okkar snyrtilegan og vill sveitarstjórn því hvetja íbúa, forsvarsmenn fyrirtækja og stofnanna að leggjist á eitt og hlúa vel að sínum garði í þessum efnum.
b. Atvinnumál.
Sveitarstjóri gerði grein fyrir samkomulagi um 5 störf sem gert hefur verið við Vinnumálastofnun og snýr að því að skapa störf fyrir námsmenn án bótaréttar og atvinnuleitendur í sumar. Sveitarstjórn lýsir ánægju sinni með samkomulagið.
c. Ferðamálafulltrúi.
Sveitarstjóri upplýsti að náðst hefði samningur um ótímabundinn stuðning Ferðamálastofu við starf ferðamálafulltrúa á Djúpavogi. Sveitarstjórn fagnar þessum áfanga sem án ef á eftir að verða lyftistöng fyrir ferðamál í sveitarfélaginu í framtíðinni.
d. Suðurferð sveitarstjóra og oddvita í júní.


Fundargerð skráð í tölvu lesin upp, staðfest, prentuð út og undirrituð.
Fundi slitið 18:30

17.05.2011