Djúpavogshreppur
A A

24. nóvember 2011

24. nóvember 2011

24. nóvember 2011

skrifaði 25.11.2011 - 11:11

Sveitarstjórn Djúpavogshrepps:  Fundargerð  24.11.2011

Fundur var haldinn í sveitarstjórn Djúpavogshrepps fimmtudaginn. 24. nóvember 2011  kl. 15:00. Fundarstaður: Geysir.

Mættir voru: Andrés Skúlason, Albert Jensson, Sóley Birgisdóttir, Sigurður Ágúst Jónsson og  Þórdís Sigurðardóttir. Einnig sat fundinn Gauti Jóhannesson, sveitarstjóri. Andrés stjórnaði fundi.

Dagskrá: 

1.  Fjárhagsáætlun 2012; fjárhagsleg málefni, málefni stofnana o. fl.

a)  Gjaldskrár 2012.  Fyrirliggjandi tillögur bornar upp og samþykktar samhljóða.
     Vegna fasteignagjaldaálagningar 2012 gilda eftirtaldar ákvarðanir:

 1. Fasteignaskattur A                                     0,625%          
 2. Fasteignaskattur B                                     1,32%
 3. Fasteignaskattur C                                     1,65%
 4. Holræsagjald A                                           0,25%
 5. Holræsagjald B                                           0,25%
 6. Holræsagj. dreifbýli                                     7.500 kr.
 7. Vatnsgjald A                                               0,35%
 8. Vatnsgjald B                                               0,35%
 9. Aukavatnskattur                                          35,90 kr./ m³.
 10. Sorphirðugjald                                             14.000 kr. pr. íbúð
 11. Sorpeyðingargjald                                        12.500 kr. pr. íbúð
 12. Lóðaleiga                                                   1 % (af fasteignamati lóðar)
 13. Fjöldi gjalddaga                                           6 

 

Gjaldskrárákvarðanir í heild liggja fyrir í skjali, sem undirritað var á fundinum og birt verður á heimasíðu sveitarfélagsins.

b)  Reglur um afslátt á fasteignagjöldum til elli- og örorkulífeyrisþegan árið 2012. Reglurnar staðfestar og undirritaðar. Þær verða sendar til kynningar samhliða tilkynningu um álagningu fasteignagjalda og munu auk þess verða aðgengnilegar á heimasíðu sveitarfélagsins.
c)  Eignabreytingar og framkvæmdir 2012. Fyrirliggjandi skjal borið undir atkvæði. Það samþ. samhljóða og undirritað á fundinum.
d)  Erindi um styrki o.fl. til afgreiðslu. Fyrirliggjandi skjal borið upp, lið fyrir lið. Það síðan undirritað af sveitarstjórn.
e)  Fjárhagsáætlun Djúpavogshrepps 2012. Síðari umræða. Fyrirliggjandi gögn kynnt. Helstu niðurstöðutölur eru (þús. kr.):  

*  Skatttekjur A-hluta .........................................                                  180.765

*  Fjármagnsgjöld aðalsjóðs..................................                                  9.362

*  Rekstrarniðurstaða aðalsjóðs, jákvæð.................                                  23.111

*  Rekstrarniðurstaða A-hluta, jákvæð ...................                                  24.673

*  Samantekinn rekstur A- og B- hluti ...................                                  39.869

*  Fjármagnsliðir samtals A og B hluti (nettó) .........                                  33.363

*  Afskriftir A og B hluti ........................................                                 24.984

*  Eignir .............................................................                                 630.613

*  Langtímaskuldir og skuldbindingar....................                                  376.712

*  Skammtímaskuldir og næsta árs afborganir.......                                  117.371

*  Skuldir og skuldbindingar samtals....................                                  494.082

*  Eigið fé í árslok 2012 .....................................                                  136.531

*  Veltufé frá rekstri áætlað ................................                                   72.689

*  Fjárfestingar varanl. rekstrarfjárm. (nettó) ........                                   22.240

 

Áætluð rekstarniðurstaða A – og B hluta er skv. framanrituðu jákvæð um 39.869.þ.
Sveitarstjórn er sammála um að áfram verði lögð megináhersla á að standa vörð um þá grunnþjónustu sem byggð hefur verið upp í sveitarfélaginu á síðast liðnum árum.  Sveitarstjórn er sömuleiðis  sammála um að gætt verði áframhaldandi hagræðingar og aðhalds í rekstri á öllum sviðum auk þess sem kannaðir verði frekari kostir að losa um eignir sem ekki koma við lögbundin verkefni.   
Unnið verður áfram að ýmsum viðhaldsverkefnum eins og kostur er, en stærri framkvæmdum verður haldið  í lágmarki.  Sveitarstjórn hefur engu að síður tekið ákvörðun um að ráðast í gatnagerð á árinu 2012 og leggur í því sambandi áherslu á að lagt verði slitlag á Brekku og Hlíð og öðrum frágangi verði lokið við þær götur. Þá verði sömuleiðis kannað hvort svigrúm verður til að ganga með sama hætti frá götunni við Hraun, en þar þurfa jarðvegskipti einnig að koma til.  Þá er stefnt að því að halda áfram uppbyggingu á Faktorshúsinu eins og verið hefur, en sú framvinda tekur að hluta mið af hve mikil mótframlög kunna að berast.  Unnið er að hugmyndum um breytingu á húsnæði Helgafells í þjónustuíbúðir  fyrir eldri borgara. Frekari ákvarðanir verða teknar um framvindu þess verkefnisins þegar afgreiðsla af hálfu íbúðalánasjóðs liggur fyrir. Áfram verður unnið að hönnun á nýju Ríkarðssafni í samstarfi við Teiknistofu GJ og Ólöfu og Ásdísi Ríkarðsdætur.  
Sveitarstjórn lítur björtum augum fram á veginn ekki síst í ljósi jákvæðrar íbúaþróunar þar sem kraftmikið ungt fjölskyldufólk hefur verið að fjárfesta og setjast að á Djúpavogi í auknum mæli á síðustu árum enda hlutfall ungra barna hér  það hæsta í fjórðungnum.       Þótt enn sé brýnt að bæta úr þá hefur atvinnuleysi farið minnkandi m.a. með aðgerðum og verkefnum sem sveitarfélagið hefur haft forgöngu um og hafa skráðir atvinnulausir á svæðinu ekki verið jafn fáir í mörg herrans ár. 

Sveitarstjórn er sammála að með margvíslegum hagræðingaraðgerðum, auk þess að nýta ýmis sóknarfæri á síðustu misserum hafi umtalsverður árangur náðst í rekstri sveitarfélagsins, ekki síst ef litið er til þess erfiða umhverfis sem sveitarfélög almennt hafa búið við á síðustu árum. 

Áætlunin borin undir atkvæði. samþ. samhlj. Að því búnu var áætlunin undirrituð af sveitarstjórn og sveitarstjóra.

2.  Sala eigna. 

a)  (Hér vék AJ af fundi.) Komið hefur tilboð í fasteignina Kerhamra sem auglýst var til sölu samkv. ákvörðun sveitarstjórnar dags. 20. okt. Sveitarstjórn samþykkir að gera gagntilboð. 
b)  Sveitarstjóri gerði grein fyrir stöðu mála varðandi sölu bræðslunnar og greindi frá að nokkrar fyrirspurnir hafa borist.

3.  Erindi og bréf.

a)  Stígamót. ódags. Beiðni um styrk til Stígamóta fyrir árið 2012. Styrkbeiðni hafnað.
b)  Skólastjórafélag Austurlands 3. nóv.  Símenntunarsjóðir leik- og grunnskóla á Austurlandi. Sveitarstjórn Djúpavogshrepps mun hér eftir sem hingað til styðja við endurmenntunarstefnu Djúpavogsskóla í samráði við stjórnendur og annað starfsfólk.
c)  Umhverfisráðuneytið 3. nóv.  Lagt fram til kynningar.
d)  Snorraverkefnið 7. nóv.  Umsókn um styrk vegna Snorraverkefnis.  Styrkbeiðni hafnað.
e)  Velferðarvaktin 14. nóv.  Lagt fram til kynningar.
f)  Skúli Andrésson 15. nóv.  Umsókn um styrk til stuttmyndagerðar. (Undir þessum lið vék Andrés af fundi og Albert tók við fundarstjórn.)  Ákvörðun frestað til næsta fundar.
g)  Bæjarráð Fjarðabyggðar 16. nóv.  Málefni Atvinnuþróunarsjóðs Austurlands. Lagt fram til kynningar.
h)  Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna 17. nóv. Umsókn um styrk vegna eldvarnaátaks. Styrkbeiðni hafnað.

4.  Breytingar á stofnsamningi Héraðsskjalasafns Austfirðinga

a)  Sveitarstjóri kynnti nýjan og endurbættan stofnsamning fyrir Héraðsskjalasafn Austurlands.  Eftir nokkrar umræður staðfesti sveitarstjórn nýjan stofnsamning fyrir sitt leyti.

5.  Fundargerðir.

a) Heilbrigðiseftirlit Austurlands 28. okt.  Lögð fram til kynningar.

 

Fleira ekki fyrir tekið. Fundi slitið kl. 17:55.

Fundargerðin færð í tölvu, lesin upp, staðfest, prentuð út og síðan undirrituð.

Gauti Jóhannesson, fundarritari.