Djúpavogshreppur
A A

22. júní 2017

22. júní 2017

22. júní 2017

skrifaði 18.07.2017 - 12:07

Skipulags- framkvæmda- og umhverfisnefnd

18. fundur 2014 – 2018

Fundur haldinn í Geysi kl. 18:00 þann 22.06.2017

Mætt: Andrés Skúlason form, Ingibjörg B Gunnlaugsdóttir – Magnús Kristjánsson – Kári Valtingojer og Óskar Ragnarsson. Form. ritaði fundargerð.

Dagskrá

1. Verndarsvæði í byggð.

Form. lagði fram til kynningar drög að greinargerð og þemakort í tengslum við vinnu við verkefnið Verndarsvæði í byggð. Vinnan er komin langt á veg og stefnt að kynningarfundi fyrir íbúa þann 28.júní næstk. og endanlegri úrvinnslu og frágangi við verði lokið 10 júlí. Í framhaldi verður verkefnið sett í 6 vikna auglýsingaferli áður en það verður sent að lokum til staðfestingar ráðherra.

2. Göngustígur á Bakkabúðartorfunni
Stefnt er að því á næstunni að aðskilja með afgerandi hætti gangandi og akandi umferð á svæðinu framan við Bakkabúð. Töluverðar umræður voru meðal nefndarmanna er varðar útfærslu en nefndarmenn hinsvegar sammála um mikilvægi þess að láta reyna á þessa aðgreiningu vegna margvíslegra annmarka sem eru til staðar í dag á svæðinu.

3. Leiksvæði
Máli vísað til SFU frá sveitarstjórn sbr. fundargerð 15.06.2017.
Frumhugmynd að staðsetningu leiksvæðis á Bjargstúni lögð fram í formi uppdráttar sem unnin var af TGJ að beiðni form. SFU vegna fyrirspurnar Ágústu Arnardóttur.
Fulltrúar SFU mæla með því að óskað verði eftir nánari útfærslu af hálfu TGJ á hugmynd þeirri sem liggur fyrir og málið verði sbr. bókun sveitarstjórnar unnið í samráði við fræðslu- og tómstundanefnd.

4. Stekkás – Þórhallur Pálsson dags. 14. maí 2017
Máli vísað til SFU frá sveitarstjórn sbr. fundargerð 15.06.2017.
Bréf frá Þórhalli Pálssyni vegna Stekkáss Fossárdal lagt fyrir. Form. SFU falið að svara erindinu að höfðu samráði við nefndina.

5. Breyting á Aðalskipulagi Teigarhorn – Eyfeyjunesvík v/veglínu við bæinn Framnes
Erindi frá Sigurbjörgu Sigurðardóttir dags.18.06.2017. lagt fyrir.
Athugsemdir verða sendar til vegagerðarinnar og viðkomandi svarað í framhaldi að umsagnarfesti liðnum.

6. Umhverfismál - umgengni – sorpmál og fl.
Rætt um mikilvægi þess að athafna og hafnarsvæðum sé haldið snyrtilegum og almennar ábendingar verði sendar út í þeim efnum. Þá ræddi nefndin að gefnu tilefni um slæma umgengni innan girðingar á Háaurum og í framhaldi voru reifaðar nýjar hugmyndir meðal nefndarmanna hvort ástæða væri ekki til að endurskoða móttökusvæði sorps hjá sveitarfélaginu frá grunni. Í því sambandi er nefndin áhugasöm um að kanna að koma upp römpum rétt ofan við bræðsluna og þar væru settir opnir gámar sem hægt væri að flokka í sbr. timbur, járn, dekk og fl. Mikill áhugi er hjá nefndinni að þessir möguleikar verði skoðaðir nánar og þá í framhaldi verði hægt að loka svæðinu á Háaurum. Nefndin leggur því til við sveitarstjórn að sett verði af stað vinna að kanna útfærslu hagkvæmni við breytingar sem þessar.

7. Breytt lega vegar ofan við bræðslu
Nefndin ræddi hugmynd um að breyta megin aðkomuleið vegar ofan við bræðsluna þ.e. að taka aðalveg í línu frá beygju neðan við Rafstöðina og þaðan beint niður á veginn um Víkurland. Með þessari breytingu gæfist kostur á að loka mjög þröngri og hættulegri beygju skammt norðan við húsið Hvarf. Að sama skapi gæfist nýtt og mun meira svigrúm við skipulag á athafnasvæðinu þar sem núverandi vegur liggur. Í dag liggja tveir vegir upp frá Víkurlandi og má því leiða að því líkum að margvísleg hagkvæmni væri að því að hafa einungis eina meginleið á þessu svæði.

8. Íbúðir í eigu sveitarfélagsins
Til umræðu voru íbúðir sveitarfélagsins – umhirða og umgengni bæði innan og utan dyra. SFU ítrekar við sveitarstjórn að setja leigjendum skýrari reglur er áður hafa verið tíundaðar af nefndinni varðandi umgengni leigutaka. Meðal þess sem árétta þarf í nýjum reglum að mati nefndarinnar er að leigjendum sé skylt að hirða lóðir, safna ekki rusli við hús, sbr. kör eða bílhræ eða annað óviðeigandi.
Leigjendum ber að ganga vel um húsakynni, sjá til þess að góðum hita sé haldið á íbúðum og ekki slökkt á ofnum. Hunda og katthald verði bannað og reykingar
stranglega bannaðar innandyra. Jafnframt verði sett inn í nýjar reglur að eftirlit verði af hálfu úttekarmanna sveitarfélagsins einu sinni á ári til að tryggja megi að umgengisreglum sé framfylgt. Ef brotalamir skal vera heimild til að fara oftar.
Vinna skal gátlista fyrir úttektarmenn til að fara yfir helstu atriði sem fylgja þarf samkvæmt nýjum reglum.


Fundi slitið kl. 20:15