Djúpivogur
A A

Landbúnaðarnefnd

21. ágúst 2017

Smellið hér til að skoða fundargerð Landbúnaðarnefndar frá 21. ágúst 2017.

18.12.2017

10. október 2017

Smellið hér til að skoða fundargerð Landbúnaðarnefndar frá 10. október 2017.

18.12.2017

4. maí 2017


Smellið hér
 til að skoða fundargerð Landbúnaðarnefndar frá 4. maí 2017.

18.07.2017

15. ágúst 2016

 

Smellið hér til að skoða fundargerð Landbúnaðarnefndar frá 15. ágúst 2016

06.10.2016

3. mars 2016

LANDBÚNAÐARNEFND DJÚPAVOGSHREPPS

FUNDARGERÐ

Fundur var haldinn í landbúnaðarnefnd Djúpavogshrepps að Bakka 1, Djúpavogi, fimmtudaginn 3. mars 2016 kl. 14:00. Fundinn sátu Steinþór Björnsson formaður, Guðný Gréta Eyþórsdóttir varaformaður og Gautur Svavarsson. Einnig Gauti Jóhannesson sveitarstjóri sem ritaði fundargerð. SB stjórnaði fundi.

Dagskrá var eftirfarandi:

1. Refa- og minkaveiði
2. Upprekstur í Búlandsdal
3. Önnur mál
_____________________________________________________________________

1. Refa- og minkaveiði
Landbúnaðarnefnd leggur til að auknu fé verði varið til minkaveiða enda fyrirséð að
það fjármagn sem ætlað er til málaflokksins dugar ekki til að fara yfir allan
Djúpavogshrepp. Lögð verði áhersla á að finna veiðimenn til að verksins svo veiðar
falli ekki niður. Landbúnaðarnefnd leggur jafnframt áherslu á að meira fé verði veitt
til refaveiða. Samþykktar breytingar á samningi og reglum um grenjaleit og
refaveiðar með meiri áherslu á grenjavinnslu en verið hefur.

2. Upprekstur í Búlandsdal
Landbúnaðarnefnd leggst ekki gegn því að Lindarbrekku verði veitt beitarafnot fyrir
allt að 60 ær með lömbum á Búlandsdal austan ár til þriggja ára.

3. Önnur mál
Engin önnur mál.

Fundargerðin, sem færð var í tölvu, lesin upp, staðfest og prentuð út.

Fleira ekki fyrir tekið. Fundi slitið kl. 15:10.

11.03.2016

20. ágúst 2015

F U N D A R G E R Ð
LANDBÚNAÐARNEFND DJÚPAVOGSHREPPS

Fundur var haldinn í landbúnaðarnefnd Djúpavogshrepps að Bakka 1, Djúpavogi, fimmtudaginn 20. ágúst 2015 kl. 13:00. Fundinn sátu Steinþór Björnsson formaður, Guðný Gréta Eyþórsdóttir varaformaður og Gautur Svavarsson.
Einnig Gauti Jóhannesson sveitarstjóri sem ritaði fundargerð. SB stjórnaði fundi. Dagskrá var eftirfarandi:


1. Skipan fjallskilastjóra, niðurröðun dagsverka og dagsetninga
2. Réttir
_____________________________________________________________________

1. Skipan fjallskilastjóra, niðurröðun dagsverka og dagsetninga.

a) Ákvörðun um fjallskilastjóra í Djúpavogshreppi haustið 2015.

Guðm. Valur Gunnarsson, Lindarbr. Svæði:Gamli Beruneshreppur.
Baldur Gunnlaugsson, Borgargarði Svæði:Gamli Búlandshreppur.
Guðmundur Eiríksson, Starmýri I Svæði:Gamli Geithellahreppur.

b) Ákvörðun um vinnuframlag vegna fjallskila hjá bændum, fjárlausum bændum / fjárlausum landeigendum haustið 2015 í samræmi við V. kafla fjallskilareglugerðar fyrir Múlasýslur nr. 9/2006.

Nefndin undirstrikar að þótt jarðeigendur eigi ekkert fé á sínu landi beri þeim samt skylda til að taka þátt í fjallskilum, annað hvort með vinnuframlagi eða greiðslu, sbr. ákvæði í 13. gr. fjallskilasamþykktar fyrir Múlasýslur, svohljóðandi:
“Eigi síðar en tveimur vikum fyrir fyrstu löggöngu, skal sveitarstjórn hafa lokið við að ákveða gangnadaga og raða niður gangnadagsverkum, í afréttir, upprekstrarheimalönd og önnur ógirt heimalönd, og öðrum áætluðum fjallskilakostnaði, á fjáreigendur í fjallskiladeildinni. Raða skal dagsverkum niður eftir fjártölu hvers fjáreiganda. Heimilt er þó að leggja hluta fjallskilakostnaðar á landverð jarða. Sveitarstjórn er einnig heimilt að leggja gangnadagsverk á fjárlausa bændur vegna fjárskipta, eyðibýlaeigendur og aðra bændur í fjallskiladeildinni. Fjallskil skulu innt af hendi í vinnu, eftir því sem þörf krefur og við verður komið, ella goldin í peningum eftir mati sveitarstjórnar.
Hver bóndi eða jarðeigandi, hvaða búskap sem hann stundar, er skyldur að taka þátt í smölun síns heimalands þegar sveitarstjórn mælir svo fyrir. Sama gildir um eigendur eða umráðamenn eyðijarða, þó þeir eigi þar ekki fjár von. Samhliða göngum skulu eigendur afgirtra heimalanda smala þau lönd og gera full skil á því fé sem þar er”.
Sé tilskildum fjölda dagsverka ekki skilað ber hlutaðeigandi að gr. kr. 18.000.- í fjallskilasjóð fyrir hvert dagsverk, sem upp á kann að vanta á fulla mætingu og 1,5 falda þá fjárhæð, láti hlutaðeigandi ekki vita með minnst 24 klst. fyrirvara að hann óski eftir að gangnaforingi/fjallskilastjóri ráði smalamann / -menn fyrir sig gegn greiðslu.

Þar sem margar jarðir ná yfir mun stærra svæði en heimalöndin, er það mat landbúnaðarnefndar að fjáreigendur, ásamt fjallskilastjórum, beri ábyrgð á smölun þess lands, sem ekki telst heimaland. Landbúnaðarnefnd telur eðlilegt að fjárbændur leggi til menn í þær landareignir (aðrar en eigin) sem líklegt er að þeir eigi fjár von. Einu dagsverki skal skila fyrir hverjar 30 kindur eða þar um bil.

Landbúnaðarnefnd áréttar að frá og með Berufirði til og með Urðarteigi, í landi Hamars og Hamarssels og í löndum sunnan Stórhóls verði ekki raðað niður í dagsverk, enda hefur fyrirkomulag fjallskila á þessum svæðum verið ágreiningslaust.

Með vísan til framangreinds samþykkir landbúnaðarnefnd samhljóða að boða alla hlutaðeigandi; þ.e. bændur og/eða eigendur/umráðamenn fjárlausra jarða í Djúpavogshreppi í smalamennsku haustið 2015 sem hér greinir, raðað niður eftir svæðum:

FYRRI GANGA:

19. sept. Karlsstaðir, Berunes, Þiljuvellir. Réttað á Berunesi.
Gangnaforingi: Sigurður Hjaltason.
Karlsstaðir 2 dagsverk
Berunes 1 1 dagsverk
Berunes 2 3 dagsverk
Þiljuvellir 1 dagsverk
Kross 1 dagsverk

19. sept. Fagrihvammur, Gautavík, Skáli og Kelduskógar. Réttað í Gautavík.
Gangnaforingi: Stefán Ingólfsson/Kári Snær Valtingojer
Fagrihvammur 2 dagsverk
Gautavík 2 dagsverk
Kross 4 dagsverk
Skáli 2 dagsverk
Kelduskógar 2 dagsverk

19. sept. Hvannabrekka. Réttað í Reiðsundi.
Gangnaforingi: Steinþór Björnsson
Hvannabrekka 2 dagsverk
Berufjörður 2 dagsverk
Kelduskógar 1 dagsverk

19. sept. Ytri hluti Múladals. Réttað á Múla.
Gangnaforingi: Marteinn Gíslason.
Múlabæir 4 dagsverk
Stórhóll 1 dagsverk

19. sept. Rannveigarstaðir, Staðarfjall, Hærukollsnes og Oddar. Réttað á Rannveigarstöðum.
Gangnaforingi: Pétur Ragnarsson/Skúli Benediktsson
Rannveigarst. 3 dagsverk
Hærukollsnes 1 dagsverk
Stórhóll 1 dagsverk
Hof 2 dagsverk
Torfi Sigurðsson 1 dagsverk

19. sept. Geithellnadalur. Réttað á „Nesjarétt“
Gangnaforingi: Rúnar Gunnarsson.
Geithellnar 1 1 dagsverk
Geithellnar 2 2 dagsverk
Kambsel 2 dagsverk (G1, G 2 og K = v/ upprekstur Blábj. og Hnaukar)
Blábjörg 1 dagsverk

19. sept. Jökulfell og Tunguafrétt.
Gangnaforingi: Skúli Benediktsson
Stórhóll 3 dagsverk
Torfi Sigurðsson 2 dagsverk
Flugustaðir 1 dagsverk

20. sept. Innri hluti Múladals. Réttað á Múla.
Gangnaforingi: Marteinn Gíslason
Múlabæir 4 dagsverk
Stórhóll 2 dagsverk

20. sept. Geithellnadalur, utan Hákonarár. Réttað á Blábjörgum.
Gangnaforingi: Stefán Gunnarsson.
Geithellnar 1 1 dagsverk
Geithellnar 2 1 dagsverk
Blábjörg 3 dagsverk

20. sept. Tunga. Réttað á Stórhól eða Hofi.
Gangnaforingi: Skúli Benediktsson
Torfi Sigurðsson 6 dagsverk
Stórhóll 6 dagsverk

26. sept. Krossdalur, beggja megin ár. Réttað í Krossgerði.
Gangnaforingi: Örn Ingólfsson
Kross 6 dagsverk
Krossgerði 1 3 dagsverk
Krossgerði 2 1 dagsverk
Fossgerði 1 dagsverk
Steinaborg 1 dagsverk

26. sept. Hofsdalur og Hofsbót (inndalur, rekið í nátthaga við Timburás).
Gangnaforingi: Skúli Benediktsson
Torfi Sigurðsson 3 dagsverk
Stórhóll 3 dagsverk
Hof 2 dagsverk

26. sept. Bragðavalladalur að Mjósundafellum. Réttað á Bragðavöllum.
Gangnaforingi: Hafliði Sævarsson.
Bragðavellir 1 dagsverk
Hamarssel 1 dagsverk
Fossárdalur 1 dagsverk

27. sept. Núpsland. Réttað á Núpi.
Gangnaforingi: Björgvin Gunnarsson.
Núpur 4 dagsverk

27. sept. Hofsdalur (ytri hluti, réttað á Hofi).
Gangnaforingi: Skúli Benediktsson
Torfi Sigurðsson 3 dagsverk
Stórhóll 3 dagsverk

27. sept. Bragðavalladalur frá Mjósundafellum að Snædalsöxl. Réttað á Bragðavöllum.
Gangnaforingi: Hafliði Sævarsson.
Bragðavellir 1 dagsverk
Hamarssel 1 dagsverk
Fossárdalur 1 dagsverk

27. sept. Snædalur og Snædalsöxl. Réttað á Bragðavöllum.
Gangnaforingi: Stefán Gunnarsson
Bragðavellir 1 dagsverk
Blábjörg 3 dagsverk

27. sept. Flugustaðadalur. Réttað á Stórhól.
Gangnaforingi: Skúli Benediktsson
Torfi Sigurðsson 3 dagsverk
Stórhóll 4 dagsverk
Flugustaðir 1 dagsverk

3. okt. Allur Búlandsdalur og Hálsströnd. Réttað í Hálsrétt.
Gangnaforingjar: Gautur Svavarsson og Baldur Gunnlaugsson.
Teigarhorn 1 dagsverk
Djúpavogshr. 1 dagsverk
Lindarbrekka 2 dagsverk
Hamarssel (Flötufjöll 1) 4 dagsverk

Fjáreig. DPV 5 dagsverk (Baldur Gunnlaugsson = 3, Baldur Sigurðsson = 1, Kristinn Pétursson = 1).

SÍÐARI GANGA:

10. okt. Innri hluti Múladals. Réttað á Múla.
Gangnaforingi: Marteinn Gíslason.
Múlabæir 3 dagsverk
Stórhóll 1 dagsverk

10. okt. Geithellnadalur. Réttað á „Nesjarétt“ / „Landrétt“.
Gangnaforingi: Rúnar Gunnarsson.
Geithellnar 1 1 dagsverk (v/ upprekstur Blábjörg og Hnaukar)
Geithellnar 2 2 dagsverk (v/ upprekstur Blábjörg og Hnaukar)
Blábjörg 1 dagsverk

10. okt. Karlsstaðir, Berunes, Þiljuvellir og Krossdalur. Réttað í Krossgerði.
Gangnaforingi: Sigurður Hjaltason/Örn Ingólfsson
Berunes 2 2 dagsverk
Kross 4 dagsverk
Karlsstaðir 1 dagsverk
Krossgerði 1 2 dagsverk

10. okt. Hofsdalur (inndalur) smalað í nátthaga við Timburás.
Gangnaforingi: Skúli Benediktsson
Torfi Sigurðsson 4 dagsverk
Stórhóll 4 dagsverk

10. okt. Bragðavalladalur að Mjósundafellum.
Gangnaforingi: Gautur Svavarsson
Bragðavellir 1 dagsverk
Hamarssel 1 dagsverk

11. okt. Ytri hluti Múladals. Réttað á Múla.
Gangnaforingi: Marteinn Gíslason
Múlabæir 4 dagsverk

11. okt. Núpsland. Réttað á Núpi.
Gangnaforingi: Björgvin Gunnarsson.
Núpur 3 dagsverk

11. okt. Fagrihvammur, Gautavík, Skáli, Kelduskógar og Hvannabrekka. Réttað í Gautavík (og jafnvel víðar).
Gangnaforingi: Stefán Ingólfsson/Kári Snær Valtingojer
Kross 3 dagsverk
Kelduskógar 1 dagsverk
Berufjörður 1 dagsverk
Fagrihvammur 1 dagsverk
Hvannabrekka 1 dagsverk

11. okt. Bragðavalladalur frá Mjósundafellum að Snædalsöxl.
Gangnaforingi: Hafliði Sævarsson.
Bragðavellir 1 dagsverk
Hamarssel 1 dagsverk
Fossárdalur 1 dagsverk

11. okt. Hofsdalur (útdalur), Rannveigarstaðir, réttað á Hofi.
Gangnaforingi: Skúli Benediktsson
Torfi Sigurðsson 4 dagsverk
Stórhóll 5 dagsverk
Rannveigarstaðir 1 dagsverk

11. okt. Geithellnadalur, utan Hákonarár. Réttað á Blábjörgum.
Gangnaforingi: Stefán Gunnarsson.
Geithellnar 1 & 2 1 dagsverk
Blábjörg 3 dagsverk

12. okt. Rannveigarstaðir. Réttað á Rannveigarstöðum.
Gangnaforingi: Pétur Ragnarsson.
Rannveigarst. 1 dagsverk
Stórhóll 1 dagsverk

12. okt. Snædalsöxl og Snædalur. Réttað í Bragðavallarétt.
Gangnaforingi: Ragnar Eiðsson
Bragðavellir 1 dagsverk
Blábjörg 3 dagsverk

 

12. okt. Allur Búlandsdalur og Hálsströnd. Réttað í Hálsrétt.
Gangnaforingi: Gautur Svavarsson
Djúpavogshr. 1 dagsverk
Lindarbrekka 1 dagsverk
Teigarhorn 1 dagsverk
Hamarssel 2 dagsverk
Fjáreig. DPV 2 dagsverk (Ákveðist af gangnaforingja)

17. okt. Tunga. Réttað á Stórhól.
Gangnaforingi: Skúli Benediktsson
Torfi Sigurðsson 5 dagsverk
Stórhóll 4 dagsverk

18. okt. Flugustaðadalur sunnan ár. Réttað á Stórhól.
Gangnaforingi: Skúli Benediktsson
Torfi Sigurðsson 3 dagsverk
Stórhóll 3 dagsverk
Flugustaðir 1 dagsverk

Ákvörðun um greiðslur.
Landbúnaðarnefnd samþykkir að inntar verði af hendi fastar greiðslur fyrir hvert dagsverk sem gangnaforingjar þurfa að manna, eða kr. 18.000 sbr. bókun í lið 1 b) hér að framan. Orlof er innifalið. Gangnaforingjar skulu ráða gangnamenn að höfðu samráði við fjallskilastjóra, sem skrifar upp á dagsverk vegna þeirra fjallskila er greiða þarf. Að öðru leyti verði ekki um greiðslu að ræða úr fjallskilasjóði. Fjár- og landeigendur eru minntir á þá skyldu sína að tilkynna til gangnaforingja geti þeir ekki útvegað gangnamenn.

2. Réttir

Nefndin minnir á að mikilvægt er að farið sé yfir og viðhaldi sinnt á fjárréttum í sveitarfélaginu áður en göngur hefjast.

Fundargerðin, sem færð var í tölvu, lesin upp, staðfest og prentuð út.

Fleira ekki fyrir tekið. Fundi slitið kl. 18:00.

12.02.2016

16. apríl 2015

Fundur settur í landbúnaðarnefnd Djúpavogshrepps 16. apríl 2015 kl. 20.00

Fundinn sátu, Gudný Gréta Eyþórsdóttir, Guðmundur Eiríksson og Guðmundur Valur Gunnarsson sem
ritaði fundargerð.

Tekinn fyrir upprekstur Torfa Sigurðssonar á land sveitarfélagsins á Tungu.

Málið rætt talsvert og nidurstaðan varð sú að nefndin samþykkir ad leyfa upprekstur til eins árs með þeim skilyrðum ad fénu verði sleppt á Tungunni og að viðkomandi sjái um fjallskil samkvæmt gangnaseðli,og samskipti vid land/ og fjáreigendur sem hlut eiga að máli verði í lagi. Enn fremur að vel verði staðið að eftirleitum eftir löggöngur og þvi verki verði lokið svo fljótt sem mögulegt er.
Ef ekki verður staðið vid þau skilyrði sem að framan greinir má reikna með að ekki verði um frekari samninga að ræda.

Fundi slitið kl. 21.

09.06.2015

30. mars 2015

Landbúnaðarnefnd: Fundargerð 30. mars 2015

Fundur var haldinn í Landbúnaðarnefnd Djúpavogshrepps að Bakka 1 Djúpavogi mánudaginn 30. mars kl. 14.15.

Fundinn sátu Steinþór Björnsson, Guðmundur Eiríksson og Guðný Gréta Eyþórsdóttir sem ritaði fundargerð.

1. Refa og minkaveiðar

2. Upprekstur á Tungu

3. Girðingamál

4. Önnur mál.


1.a Landbúnaðarnefnd leggur til að fjárveitingar til refaveiða verði auknar svo hægt sé að tryggja að farið verði á öll þekkt greni í sveitarfélaginu að vori.  Vitað er að stór svæði urðu útundan í fyrra vegna þess að peningurinn var búinn á miðju grenjatímabili, þannig vinnubrögð eru óásættanleg og þar með sitja ekki allir landeigendur  við sama borð.

1.b. Landbúnaðarnefnd leggur til að fjárveiting verði aukin að sama skapi til minnkaveiða, því fyrirséð er að peningur sem ætlaður er í þann málaflokk dugar ekki til að fara yfir allan Djúpavogshrepp.

Landbúnaðarnefnd leggur til að sami háttur verði hafður á við ráðningu manna í refa og minkaveiðar.

 

2. Formanni Landbúnaðarnefndar hefur borist erindi frá Torfa Sigurðssyni, Haga í Hornafirði þar sem hann lýsir yfir áhuga sínum á að endurnýja upprekstrarsamning við sveitarfélagið á Tungu. Meirihluti nefndarinnar vill endurnýja samninginn.  Landbúnaðarnefnd vill þó taka fram að smölun á komandi hausti verði að vera mun markvissari en síðasta haust, einnig skal öllu fé keyrt og sleppt á Tungu.  Nefndin vill leiðrétta þá misritun sem varð í fundargerð 06. nóvember 2014  að samkomulag fjár/ og landeigenda í Flugustaðadal, Tungu og Hofsdal sé engan vegin ásættanlegt, þar er eingöngu átt við fjáreigendur og vill nefndin biðja hlutaðeigandi velvirðingar.

3. Landbúnaðarnefnd beinir því til sveitarstjórnar að séð verði til þess að gert verði við veggirðingar innan tilskilins tíma. (setja dagsetningu) 

Landbúnaðarnefndin vill að sveitarstjórn beiti sér fyrir því að landeigendur fjarlægi ónýtar girðingar á landi sínu sem eru bæði mönnum og dýrum hættulegar,svo ekki sé minnst á sjónmengun af þeim.

4. Önnur mál.

a.  Landbúnaðarnefnd vill beina því til sveitarstjórnar að klára lagfæringar á skilarétt í Hamarsseli sem byrjað var á í fyrra.

 b. Það væri æskilegt að rúlluplast væri sótt til bænda oftar en einu sinni á ári einnig verði net og bindigarn tekið líka.

 

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl.16.15

09.06.2015

6. nóvember 2014

Fundur var haldinn í Landbúnaðarnefnd 6. nóvember. Kl. 14.30. Fundarstaður Geysir, Bakka 1. Djúpavogi.

Fundinn sátu: Steinþór Björnsson formaður, Guðný Gréta Eyþórsdóttir varaformaður og Guðmundur Eiríksson varamaður.

Dagskrá fundar.

1. Farið yfir gangnaboð 2014 með breytingar og endurbætur í huga.
2. Lesið yfir bréf sem barst frá gangnaforingja á Berufjarðarströnd.
3. Önnur mál.

Nefndin fór yfir gangnaboð 2014 og skrifaði niður athugasemdir sem borist hafa munnlega til nefndarmanna. Eins voru felld út dagsverk eða bætt við eftir því sem við á. Talið er að göngur hafi gengið nokkuð vel þetta haustið nema á tveimur svæðum. Samkomulag fjár/ og landeigenda í Flugustaðadal, Tungu og Hofsdal er engan vegin ásættanlegt og þar af leiðandi er ekki búið að klára löggöngur þar.

Bréf barst landbúnaðarnefnd frá Auðbergi Jónssyni gangnaforingja. Þar var einnig mikið ósamkomulag í haust og tók því formaður landbúnaðarnefndar að sér að tala við hvern og einn land/ og fjáreiganda frá Hvannabrekku og út í Núp um hugmyndir að breyttu skipulagi varðandi göngur á þessu svæði næsta haust.

Landbúnaðarnefnd er sammála um að ref hafi fjölgað gríðarlega í hreppnum síðustu ár og telur nefndin nauðsynlegt að herða sókn gegn ref og mink í sveitarfélaginu. Fjárveitingar til refa/ og minkaveiða þarf að auka og er sérstaklega óheppilegt þegar ekki næst að klára grenjatímabilið vegna fjárskorts. Sveitarstjórn þarf að hafa samráð við önnur nærliggjandi sveitarfélög hvernig má standa betur að refaveiðum, einnig má brýna fyrir íbúum að leggja ekki út æti fyrir tófu nema viðkomandi hafi tíma til að sinna veiðunum.

Landbúnaðarnefnd hefur áhyggjur af fjölgun ferðamanna á svæðinu. Sóðaleg umgengni ferðamanna er vaxandi vandamál, mannaskítur og pappír er allvíða, hvort sem er úti við sjó eða inn til dala og þetta ástand samrýmist ekki þeirri ímynd sem íslenskur landbúnaður hefur gefið sig út fyrir. Það þarf að upplýsa ferðamenn hvernig ganga skal um landið, fjölga salernum á helstu áningastöðum í samráði við vegagerð og setja upp skilti við hreppamörk þar sem fólk er beðið um að ganga vel um náttúruna.

Lítillega var rætt um utanvegaakstur sem virðist vera að aukast og sérstaklega má rekja til hreindýraveiðimanna hvort sem þeir eru á bílum eða fjórhjólum. Margar ljótar slóðir hafa litið dagsins ljós síðustu ár.
Fleira ekki tekið fyrir fundi slitið kl. 17.15.

Guðný Gréta Eyþórsdóttir fundarritari

15.12.2014