Djúpivogur
A A

Fræðslu- og tómstundanefnd

6. desember 2017

Fræðslu-og tómstundanefnd: Fundargerð 06.12.2017
22. fundur 2014 – 2018

Fundur var haldinn í fræðslu-og tómstundanefnd Djúpavogshrepps miðvikudaginn 6. desember 2017 kl.16:30. Fundarstaður: Geysir.

Mætt voru: Sóley Dögg Birgisdóttir form. sem stjórnaði fundi, Óðinn Sævar Gunnlaugsson og Pálmi Fannar Smárason.
Einnig sátu fundinn áheyrnarfulltrúar kennara og foreldra: Sigríður Ósk Atladóttir og Ágústa Margrét Arnardóttir.
Fundargerð ritaði Sóley.

Dagskrá:

1. Gjaldskrá leikskóla sem vísað var til okkar á síðasta sveitarstjórnarfundi 16. nóvember 2017. Tekin til umræðu, borin upp og samþykkt samhljóða.

2. Nýjar reglur Djúpavogsskóla.
Halldóra Dröfn Hafþórsdóttir kynnti nýjar reglur Djúpavogsskóla. Töluverðar umræður voru um reglurnar. Að loknum umræðum voru reglurnar bornar upp til samþykktar. Nýjar reglur Djúpavogsskóla voru samþykktar með fyrirvara um að inn í reglurnar verði sett að tillit verði tekið til barna í sérstökum aðstæður.

3. Gjaldskrár grunn-og tónskóla sem vísað var til okkar á síðasta sveitarstjórnarfundi 16. nóvember 2017. Tekin til umræðu, borin upp og samþykkt samhljóða.

4. Erindi frá Þórdísi Sigurðardóttur dags. 13. nóv. '17.
Erindið er 3 liðum. Í fyrsta lið er farið fram á það að þeim nemendum grunnskólans sem vilja koma með nesti að heima til að neyta í hádegishléi verði búin aðstaða til að matast. Nefndin beinir því til sveitarstjórnar að því koma því svo við að nemendur geti borðað nesti sitt í skólanum/mötuneyti skólans í hádegishléi eins og reglugerð um lágmarksaðstöðu í grunnskólum segir til um.
Í öðrum lið er spurt um hver beri ábyrgð á því að kennt sé eftir námsskrá og hver fylgist með því að svo sé. Einnig er þar spurt um hvernig nemendur Djúpavogsskóla komi út úr samræmdum prófum á landsvísu eða meðal skóla hér á austurlandi. Skv. grunnskólalögum (29gr.) er það á ábyrgð skólastjóra að gerð sé, og kennt eftir, skólanámsskrá sem er nánari útfærsla á aðalnámskrá sem gefin er út af ráðherra. Ráðuneytið tekur skólann út með reglubundnum hætti og fylgist þannig með að aðalnámsskrá sé fylgt. Einnig er innra og ytra mat framkvæmt af skóla og sveitarfélagi reglulega. Einnig geta foreldrar fylgst með sínum börnum og þeirra markmiðum skv. námskránni inná mentor. Varðandi samræmd próf þá er það þannig að þegar verið er að bera saman meðaltöl einkunna í samræmdum prófum eru einungis bornir saman skólar þar sem a.m.k. 11 nemendur tóku prófið. Það er gert til að tryggja að ekki sé hægt að persónugreina gögnin. Nemendur við Djúpavogsskóla hafa því ekki verið bornir saman við landsmeðaltöl eða meðaltöl á austurlandi í opinberum gögnum undanfarin ár, þar sem árgangar við skólann hafa verið mjög fámennir undanfarið. Skólastjóri/kennarar hafa þó aðgang að þessum gögnum og geta brugðist við ef tilefni er til. En óheimilt er að veita upplýsingar um vitnisburð nemanda öðrum en honum sjálfum og forráðamönnum.
Þriðji liður erindisins snýr að gæslu í frímínútum og hádegishléi. Nefndin beinir því til sveitarstjórnar að tryggja að gæsla sé ávallt nægilega vel mönnuð miðað við aðstæður. Einnig að skólalóðin verði gerð öruggari og allar slysagildrur fjarlægðar.

Fleira ekki fyrir tekið. Fundi slitið kl.19:10
Fundargerðin færð í tölvu, lesin upp, staðfest, prentuð út og síðan undirrituð.
Sóley Dögg Birgisdóttir, fundarritari.

18.12.2017

10. maí 2017


Fræðslu-og tómstundanefnd: Fundargerð 10.5.2017

18. fundur 2014 – 2018

Fundur var haldinn í fræðslu-og tómstundanefnd Djúpavogshrepps miðvikudaginn 10. maí 2017 kl. 16:30.
Fundarstaður: Geysir.

Mætt voru: Sóley Dögg Birgisdóttir form. sem stjórnaði fundi, Helga Rún Guðjónsdóttir, Óðinn Sævar Gunnlaugsson, Magnús Hreinsson og Elísabet Guðmundsdóttir.
Einnig sat fundinn áheyrnarfulltrúi kennara: Þórdís Sigurðardóttir.

Fundargerð ritaði Sóley.

Dagskrá:

1. Skoðanakönnun til foreldra vegna skólatíma og dreifnáms. Farið yfir niðurstöður könnunarinnar og þær metnar sem svo að ekki sé ástæða til að fara í breytingar á byrjun skóladags. Varðandi dreifnám þá voru niðurstöður afgerandi með því að bjóða upp á dreifnám. Nefndin mun fylgja því eftir.

2. Halldóra Dröfn Hafþórsdóttir skólastjóri Djúpavogsskóla mætti til fundar með nefndinni. Halldóra fór m.a. yfir starfsmannamál í grunnskólanum næsta vetur sem líta bara vel út. Engin umsókn kom um kennslu í tónskólanum og það verður auglýst aftur á næstu dögum. Halldóra kynnti drög að vinnureglum vegna fjarvista starfsmanna sem stefnt er á að verði klárar fyrir komandi skólaár.

3. Aðgerðaáætlun Djúpavogssskóla – Bókun I í kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands – Lögð fram til kynningar.

Fleira ekki fyrir tekið. Fundi slitið kl.18:50
Fundargerðin færð í tölvu, lesin upp, staðfest, prentuð út og síðan undirrituð.
Sóley Dögg Birgisdóttir, fundarritari.

18.07.2017

21. júní 2017


Fræðslu-og tómstundanefnd: Fundargerð 21.6.2017

20. fundur 2014 – 2018

Fundur var haldinn í fræðslu-og tómstundanefnd Djúpavogshrepps miðvikudaginn 21. júní 2017 kl.16:30.
Fundarstaður: Geysir.

Mætt voru: Sóley Dögg Birgisdóttir form. sem stjórnaði fundi, Helga Rún Guðjónsdóttir, Óðinn Sævar Gunnlaugsson og Elísabet Guðmundsdóttir.
Einnig sátu fundinn áheyrnarfulltrúar kennara: Sigríður Ósk Atladóttir og Þórdís Sigurðardóttir

Fundargerð ritaði Sóley.

Dagskrá:

1. Samrekstur grunn- og leikskóla - Halldóra Dröfn Hafþórsdóttir og Guðrún Sigríður Sigurðardóttir fóru yfir hvernig samvinna þeirra hefur verið síðustu 2 ár og hvernig þær sjá fyrir sér framhaldið. Þær mæla báðar með því að samrekstri verði hætt. Guðrún hefur alfarið séð um allt sem viðkemur leikskólanum, samgangur starfsmanna er enginn en samstarf er á milli skólastiga. Þær sjá ekki fyrir sér að starf skólanna breytist þó að þessi samrekstur verði lagður af og áfram yrði samstarf skólastiga þróað.
Fræðslunefnd mælir með þvi að skoðað verði hvaða breytingar það hefði í för með sér að slíta samrekstri og hvernig það væri best útfært.

2. Bréf dags. 8. júní 2017 frá Umf. Neista til Fræðslu- og tómstundanefndar. Vegna launagreiðslna til aðstoðarþjálfara og þjálfara vegna ferða á mót í sumar. Nefndin mælir með því að orðið verði við beiðni Ungmennafélagsins.

 

Fleira ekki fyrir tekið. Fundi slitið kl.19:30
Fundargerðin færð í tölvu, lesin upp, staðfest, prentuð út og síðan undirrituð.
Sóley Dögg Birgisdóttir, fundarritari.

18.07.2017

7. júní 2017


Fræðslu-og tómstundanefnd: Fundargerð 7.6.2017

19. fundur 2014 – 2018

Fundur var haldinn í fræðslu-og tómstundanefnd Djúpavogshrepps miðvikudaginn 7. júní 2017 kl.16:30.
Fundarstaður: Geysir.

Mætt voru: Sóley Dögg Birgisdóttir form. sem stjórnaði fundi, Helga Rún Guðjónsdóttir og Elísabet Guðmundsdóttir.
Einnig sat fundinn áheyrnarfulltrúi kennara og foreldra: Þórdís Sigurðardóttir og Berglind Hasler

Fundargerð ritaði Sóley.

Dagskrá:

1. Þorbjörg Sandholt kynnti fyrir nefndinni lokaverkefni sitt í meistaranámi sínu í Grunnskólakennaranámi um innleiðingu Cittaslow í Djúpavogsskóla.

2. Halldóra Dröfn Hafþórsdóttir kom og kynnti starfsmannamál í grunnskólanum fyrir næsta skólaár. Enn vantar í nokkrar stöður sem auglýstar verða aftur. Engin umsókn hefur skilað sér vegna starfa við tónskólann en áfram verður auglýst.Talað var um það hvort hægt væri að setja tónlistar kennslu upp sem smiðjur og fá til okkar tónlistarfólk tímabundið til að kenna. Einnig var talað um auglýsa á Schengen svæðinu.

Halldóra lagði fram til samþykktar vinnureglur við Djúpavogsskóla vegna leyfa starfsfólks. Reglurnar voru samþykktar samhljóða.
Rætt var um könnun um byrjun skóladags og ákveðið að birta niðurstöðurnar sem fyrst.
Skóladagatal Djúpavogsskóla veturinn ´17-´18 var einnig kynnt fyrir nefndinni og svo samþykkt með 2 atkvæðum gegn 1, þó með þeim fyrirvara að setja inn foreldrafund í grunnskólanum í september, skoða samræmingu starfsdaga leik- og grunnskóla. Athugasemd kom fram um fjölda frídaga á vorönn ´18.
Fræðslu-og tómstundanefnd leggur til að skóladagatal verði framvegis tilbúið fyrir lok apríl.

3. Samrekstur grunn- og leikskóla - Halldóra og Guðrún fara yfir hvernig samvinna þeirra hefur verið síðustu 2 ár og hvernig þær sjá fyrir sér framhaldið. Frestað vegna fjarveru Guðrúnar.

Fleira ekki fyrir tekið. Fundi slitið kl. 19:50
Fundargerðin færð í tölvu, lesin upp, staðfest, prentuð út og síðan undirrituð.
Sóley Dögg Birgisdóttir, fundarritari.

18.07.2017

7. mars 2017


Fræðslu-og tómstundanefnd: Fundargerð 7.3.2017

17. fundur 2014 – 2018

Fundur var haldinn í fræðslu-og tómstundanefnd Djúpavogshrepps þriðjudaginn 7. mars 2017 kl.17:00.
Fundarstaður: Geysir.

Mætt voru: Sóley Dögg Birgisdóttir form. sem stjórnaði fundi, Helga Rún Guðjónsdóttir og Elísabet Guðmundsdóttir.
Einnig sátu fundinn áheyrnarfulltrúar kennara: Sigríður Ósk Atladóttir og Þórdís Sigurðardóttir.

Fundargerð ritaði Sóley.

Dagskrá:
1. Skoðanakönnun til foreldra vegna skólatíma og dreifnáms. Könnunin var kláruð og verður send út á allra næstu dögum.

2. Reglur leikskólans. Nýjar innritunarreglur og reglur leikskólans Bjarkatúns yfirfarnar, bornar upp og samþykktar.

3. Yfirsetinn leikskóli- Minnismiði frá Leikskólastjóra lagður fram til kynningar og ræddur. Ljóst er að ef ekkert verður að gert verður ekki hægt að taka börn inná eldri deild leikskólans (3-6 ára) fyrr en haustið 2019 (eða ekki hægt að taka börn inn í leikskólann fyrr en 2 ára og aldursskiptingu á deildum breytt). FTN skorar á sveitarstjórn að auglýsa aftur eftir dagforeldrum. Fáist dagforeldrar ekki til starfa mælir nefndin með því að skoðaðar verði aðrar lausnir til að leysa þennan vanda sem sveitarfélagið stendur frammi fyrir.

4. Erindi frá Jóhönnu Reykjalín og Inga Ragnarssyni. Í erindinu er fyrirspurn um tímabundið leikskólapláss utan sveitarfélagsins. Nefndin mælir með því að orðið verði við beiðninni, þar sem Jóhanna er að fara í námsleyfi sem kemur skólasamfélaginu hér til góð, enda verði farið eftir þeim viðmiðunarreglum sem Samband íslenskra sveitarfélaga setur í þeim efnum

5. Ungmennaráð - Stofnfundur ungmennaráðs var haldinn 23. febrúar. Þar mætti hópur ungmenna og forráðamenn þeirra og vann erindisbréf ráðsins undir stjórn Williams Óðins Lefever. Gert er ráð fyrir að ráðið verði orðið starfhæft í lok mánaðarins og verði formlega skipað af sveitarstjórn í apríl.

Fleira ekki fyrir tekið. Fundi slitið kl.20:00
Fundargerðin færð í tölvu, lesin upp, staðfest, prentuð út og síðan undirrituð.
Sóley Dögg Birgisdóttir, fundarritari.

18.07.2017