Djúpivogur
A A

Fræðslu- og tómstundanefnd

3. desember 2015

Fræðslu-og tómstundanefnd: Fundargerð 03.12.2015

8. fundur 2014 – 2018

Fundur var haldinn í fræðslu-og tómstundanefnd Djúpavogshrepps fimmtudaginn 3. desember 2015 kl.16:30.
Fundarstaður: Geysir.

Mætt voru: Sóley Dögg Birgisdóttir sem stjórnaði fundi, Helga Rún Guðjónsdóttir, Berta Björg Sæmundsdóttir og Júlía Hrönn Rafnsdóttir. Fundargerð ritaði Sóley.

Einnig sátu fundinn áheyrnarfulltrúar starfsfólks og foreldrafélags Djúpavogsskóla: Þorbjörg Sandholt, Þórdís Sigurðardóttir og Auður Ágústsdóttir

Dagskrá:

Liður nr. 1
Bréf frá Guðrúnu Sigurðardóttur Leikskólastjóra vegna fjölgunar í leikskólanum Skólastjóri, Halldóra Dröfn Hafþórsdóttir og leikskólastjóri Guðrún Sigríður Sigurðardóttir komu og fóru yfir stöðuna í Bjarkatúni, en eldri deild leikskólans er full og 1 barn á biðlista. Dóra og Guðrún höfðu tekið saman minnisblað um hvernig þróunin í nemendafjölda í skólanum verður næstu ár og ljóst er að um viðvarandi "vanda" er að ræða. Ræddar voru ýmsar hugmyndir til að leysa málið og algerlega ljóst að nauðsynlegt er að finna lausn til framtíðar á þessu máli sem fyrst. FTN hvetur sveitarstjórn til að finna varanalega lausn á vandanum með því að auglýsa strax eftir dagforeldrum og finna húsnæði fyrir nýja deild við leikskólann. Einnig mælir nefndin með því að sveitarstjórn skipi undirbúningsnefnd sem skoðar þörf á stækkun grunnskólans.

Liður nr. 2
Leikskólinn Bjarkatún
Guðrún leikskólastóri fór yfir starfið og starfsmannahald í leikskólanum það sem af er vetri og hvað er framundan. Þrátt fyrir miklar mannabreytingar lýsir Guðrún yfir ánægju með starfið í leikskólanum sem hefur gengið vel í haust.

Liður nr. 3
Bréf frá Þórdísi Sigurðardóttur til nefndarinnar
Efni bréfsins snýr að breytingum í skólamálum undan farið í Djúpavogshreppi og hvort ekki sé áætlað að halda opinn kynningarfund vegna þeirra á næstunni. Nefndin þakkar bréfið og er algerlega sammála Þórdísi um nauðsyn þess að halda opinn fund um skólamál. Nefndi stefnir að því að halda slíkan fund sem fyrst á nýju ári. Sóley tekur að sér að undirbúa slíkan fund.

Liður 4
Gjaldskrár Djúpavogsskóla
Sveitarsjórn vísaði Gjaldskrám Djúpavogskóla til umsagnar hjá FTN á síðasta fundi sínum. Gjaldskrár samþykkar samhljóða.

Liður 5
Önnur mál voru engin

Fleira ekki fyrir tekið. Fundi slitið kl. 17:55
Fundargerðin færð í tölvu, lesin upp, staðfest, prentuð út og síðan undirrituð.
Sóley Dögg Birgisdóttir, fundarritari.

15.02.2016

10. febrúar 2016

Fræðslu-og tómstundanefnd: Fundargerð 10.02.2016

9. fundur 2014 – 2018

Fundur var haldinn í fræðslu-og tómstundanefnd Djúpavogshrepps miðvikudaginn 10. febrúar 2016 kl.17:00.
Fundarstaður: Geysir.

Mætt voru: Sóley Dögg Birgisdóttir sem stjórnaði fundi, Helga Rún Guðjónsdóttir, Pálmi Fannar Smárason, Elísabet Guðmundsdóttir og Óðinn Sævar Gunnlaugsson. Fundargerð ritaði Sóley.

Einnig sátu fundinn áheyrnarfulltrúar starfsfólks og foreldrafélags Djúpavogsskóla: Þorbjörg Sandholt, Þórdís Sigurðardóttir og Auður Ágústsdóttir

Dagskrá:

1. Zion og æskulýðsmál
William Óðinn Lefever kom til okkar í almennt spjall um aðstöðu og starfsemi zion og æskulýðsmála. Óðinn mun útbúa lista yfir það sem vantar fyrir félagsmiðstöðina og setja niður hvernig hann vill sjá félagsmiðstöðina og starf íþrótta-og æskulýðsfulltrúa þróast.

2. Fyrirspurn frá Jóhönnu Reykjalín
Nefndinni barst fyrirspurn frá Jóhönnu Reykjalín:
Fyrirspurn til fræðslunefndar

Góðan dag
Mig langar til að spyrja ykkur út í námskeiðsmál í leikskólanum. Ég heyrði dæmi um starfsmann sem fékk ekki að fara á námskeið í gegnum fjarfundarbúnað vegna þess að starfsmaðurinn var ekki menntaður. Það þótti mér afskaplega miður að heyra enda hljótum við að vera sammála því að allir starfsmenn eiga að hafa sömu tækifærin til að bæta sig sem starfskraft burtséð frá því hvaða bakgrunn starfsmaðurinn hefur.

Ef þetta er stefna Leikskólans eða annarra stofnanna á vegum Djúpavogshrepps, þ.e.a.s. að mismuna fólki eftir menntun, þykir mér það mjög miður og eitthvað sem þarf klárlega að endurskoða.

Bestu kveðjur,
Jóhanna Reykjalín
Foreldri

Stefna Djúpavogshrepps er skýr í þessum efnum, eins og m.a. segir í skólastefnu sveitarfélagsins
"Skóli sveitarfélagsins skal vera í fremstu röð hvað varðar menntun starfsmanna... Skólastjórnandi á að hvetja starfsfólk til þróunarstarfa, efla frumkvæði og stuðla að skólamenningu sem einkennist af samábyrgð og samvinnu. Starfsfólk á að hafa starfsskilyrði og menntun til þess að axla þá ábyrgð. Það skal gert með því að: Laða að og halda í fagmenntað, metnaðarfullt og hæft starfsfólk og leggja áherslu á starfsþróun hvers og eins..."

Einnig segir í 17. lið í starfsmannsstefnu Djúpavogshrepps " Það er stefna Djúpavogshrepps að leggja rækt við menntunarmál starfsfólks, svo hagnýt og fræðileg þekking þess sé ætíð í samræmi við kröfur tímans. Umsjón með slíku fræðslustarfi skal vera í höndum forstöðumanna stofnana og sveitarstjóra. Með starfsmannastefnunni er gerð sú krafa til allra sem vinna fyrir sveitarfélagið að þeir fylgist með nýjungum á starfssviði sínu og að þeir nýti sér þær í þágu hagræðingar og aukinnar þjónustu til íbúa sveitarfélagsins og þeirra fyrirtækja og stofnana sem sveitarfélagið hefur samskipti við. Í því sambandi skulu starfsmenn sérstaklega fylgjast með þróun upplýsingatækninnar og nýta sér hana eins vel og kostur er þannig að sveitarfélagið og stofnanir þess verði ávallt í fremstu röð á því sviði."

Nefndin vill taka fram að ef starfsmanni finnst á sér brotið eða að stefna sveitarfélags í þessum efnum sé ekki virt, að leita leiðbeininga hjá sínu stéttarfélagi eða trúnaðarmanni.

3. Minnismiði frá Dóru varðandi mannahald í grunnskólanum og cittaslow innleiðingu í Djúpavogsskóla lagt fram til kynningar.

4. Húsnæðismál Djúpavogsskóla
Fundargerðir starfshóps um húsnæðismál Djúpavogsskóla lagðar fram til kynningar.
Óskalistinn óskar eftir að það sé fulltrúi frá þeim sé settur í þennan starfshóp.

5. Starfsáætlun Djúpavogsskóla
Lagt fram til kynningar

Önnur mál voru engin.
Næsti fundur nefndarinnar verður fimmtudaginn 18. kl.17:30.
Fleira ekki fyrir tekið. Fundi slitið kl. 20:12.
Fundargerðin færð í tölvu, lesin upp, staðfest, prentuð út og síðan undirrituð.
Sóley Dögg Birgisdóttir, fundarritari.

12.02.2016

14. október 2015

Fræðslu-og tómstundanefnd: Fundargerð 14.10.2015

7. fundur 2014 – 2018

Fundur var haldinn í fræðslu-og tómstundanefnd Djúpavogshrepps miðvikudaginn 14. október 2015 kl.16:30.
Fundarstaður: Geysir.

Mætt voru: Sóley Dögg Birgisdóttir sem stjórnaði fundi, Helga Rún Guðjónsdóttir, Elísabet Guðmundsdóttir og Magnús Hreinsson. Fundargerð ritaði Sóley.
Einnig sátu fundinn fulltrúar starfsfólks Djúpavogsskóla: Þorbjörg Sandholt og Þórdís Sigurðardóttir

Dagskrá:

1. Djúpavogsskóli
Skólastjóri, Halldóra Dröfn mætti og fór yfir starfið í Djúpavogsskóla þetta haustið. Breytingarnar sem gerðar á yfirstjórn skólans leggjst vel í skólastjóra og haustið fer vel afstað. Breytingar innanhús í grunnskólanum leggjast vel í starfsfólk og nemendur eru að virka vel. Unnið er í yngri- og eldribarnateymum og mikil samvinna á milli umsjónakennara í hvorum hóp. Verið er að vinna í nýrri læsis- og stærðfræðistefnu fyrir skólann. Tónskólinn er fullsetinn. Leikskólinn er einnig þéttsetinn, eldri deildin er full og yngri deildin stefnir í að verða full eftir áramótin.
Dóra fór einnig yfir lítillegar breytingar á reglum leikskólans.

2. Reglur Leikskólans Bjarkatúns
Lítillega breyttar reglur leikskólans Bjarkatúns voru lagðar fyrir nefndina og samþykktar samhljóða.

3. Skólaakstur
Reglur sem Sóley og Guðrún unnu í sumar og hafa verið sendar til skólastjóra, sveitarstjóra, skólabílstjóra, nemenda og starfsfólks leikskólans til athugasemda voru kynntar fyrir nefndinni. Lagfærðar og lagðar svo fram til samþykktar. Reglurnar voru samþyktar samhljóða.

4. Bréf skólastjóra til mennta- og menningarmálaráðuneyti lögð fram til kynningar.

Fleira ekki fyrir tekið. Fundi slitið kl.18.40.
Fundargerðin færð í tölvu, lesin upp, staðfest, prentuð út og síðan undirrituð.
Sóley Dögg Birgisdóttir, fundarritari.

12.02.2016