Djúpivogur
A A

Atvinnumálanefnd

26. nóvember 2014

Atvinnumálanefnd Djúpavogshrepps: Fundargerð 26.11.2014

3. fundur

Fundur var haldinn í Atvinnumálanefnd Djúpavogshrepps miðvikudaginn 26. nóvember 2014 kl. 09:00.
Fundarstaður: Geysir.

Mætt voru:, Rán Freysdóttir, Júlía Hrönn Rafnsdóttir, Guðbjört Einarsdóttir, Svavar Pétur Eysteinsson og Kristján Ingimarsson sem ritaði fundargerð.


Dagskrá:

1. Sérreglur um úthlutun byggðarkvóta.
Fyrir liggur að sótt hefur verið um frest til 15. des til þess að semja sérreglur um úthlutun Byggðakvóta fyrir Djúpavogshrepp. Ákveðið var að halda fund með útgerðum á Djúpavogi þar sem farið verður yfir almennar reglur um úthlutun byggðakvóta og gefa viðkomandi aðilum tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri.

2. Staða Atvinnumála á Djúpavogi
Staða atvinnumála rædd. Rætt var um ný atvinnutækifæri og þá vinnu sem hefur verið í gangi til að ná nýjum störfum inn á svæðið.

Þörf er á að uppfæra fyrirtækjalista á heimasíðu Djúpavogshrepps, bæta við upplýsingum fyrir hvert og eitt fyrirtæki og þjónustuaðila og bæta inn nýjum á listann. Ákveðið að auglýsa eftir skráningum og ábendingum um þá þjónustu sem er til staðar.


Fleira ekki fyrir tekið. Fundi slitið kl. 10:30
Fundargerðin færð í tölvu, lesin upp, staðfest, prentuð út og síðan undirrituð.
Kristján Ingimarsson, fundarritari.

15.12.2014

21. október 2014

Atvinnumálanefnd Djúpavogshrepps: Fundargerð 21.10.2014

Fundur haldinn í atvinnumálanefnd Djúpavogshrepps í Geysi þriðjudaginn 21.10.2014 kl 16:00. Mættir: Júlía Rafnsdóttir, Þórir Stefánsson, Óskar Ragnarsson og Kristján Ingimarsson sem stjórnaði fundi og ritaði fundargerð. Einnig kom inn á fundinn Elís Grétarsson.

Dagskrá:

1. Byggðakvóti.

Rætt var um úthlutun byggðakvóta fyrir kvótaárið 2014/2015 og eftirfarandi lagt til enda er markmiðið að allur byggðakvótinn verði veiddur, þannig að 388 tonn skili sér inn i vinnslu á staðnum.
Heimamenn sitji fyrir í kvótaúthlutun en ef ekki næst að úthluta öllu á heimamenn miðað við tonn á móti tonni þá geti utanaðkomandi útgerðir veitt það sem uppá vantar enda geri þær samning við vinnslu á staðnum.
Gengið verði frá samningum við vinnslu á staðnum fyrir 1. febrúar.
Standi útgerðir ekki við samninginn má beita sektum t.d. svipting veiðileyfis eða fjársekt.
Löglærður einstaklingur verði fenginn til þess að útfæra nánar sérreglur fyrir sveitarfélagið.

Fleira ekki tekið fyrir
Fundi slitið kl 17:50.

 

03.11.2014

4. september 2014

Atvinnumálanefnd Djúpavogshrepps: Fundargerð 04.09.2014

Fundur var haldinn í atvinnumálanefnd Djúpavogshrepps að Bakka 1, Djúpavogi, fimmtudaginn 4. september 2014 kl. 16:00. Fundinn sátu Rán Freysdóttir formaður, Guðbjört Einarsdóttir varaformaður, Júlía Hrönn Rafnsdóttir, Sveinn Kristján Ingimarsson og Þórir Stefánsson. Einnig sat fundinn Gauti Jóhannesson sveitarstjóri sem ritaði fundargerð og stjórnaði fundi.

Nefndin samþykkir að taka fyrir lið 1 sem ekki var á dagskrá fundarins.

1. Frumkvöðlasetur á Djúpavogi
Alfa Freysdóttir verkefnisstjóri frumkvöðlaseturs á Djúpavogi kynnti fyrirhugaða starfsemi frumkvöðlaseturs sem er samstarfsverkefni Austurbrúar, Djúpavogshrepps og Afls starfsgreinafélags. Setrið verður opið frumkvöðlum til að vinna að nýsköpunarverkefnum. Gert er ráð fyrir að námsmönnum standi einnig til boða að nýta sér aðstöðuna en fjarfundabúnaður er á staðnum. Gert er ráð fyrir að starfsemi hefjist 1. október. Stefnt er að opnum kynningarfundi um verkefnið fljótlega. 

Alfa vék af fundi.

2. Erindisbréf
Sveitarstjóri lagði fram erindisbréf til kynningar.

3. Staða atvinnumála í Djúpavogshreppi
Elís Hlynur Grétarsson vinnslustjóri hjá Vísi hf sat fundinn undir þessum lið. Hann gerði grein fyrir stöðu mála. Vísir hf stefnir að því að láta af starfsemi á staðnum um áramót. Stefnt er að því að nýtt fyrirtæki í eigu Ósness og Fiskeldis Austfjarða taki við rekstrinum á þeim tíma. Ekki hefur endanlega verið gengið frá með hvaða hætti. Elís vék af fundi.

4. Mótvægisaðgerðir í atvinnumálum
Rán Freysdóttir gerði grein fyrir fundi sem hún sat ásamt sveitarstjóra og oddvita með fulltrúa atvinnuþróunarsvið Austurbrúar. Á fundinum var farið yfir mögulegar mótvægisaðgerðir í atvinnumálum í ljósi þeirrar stöðu sem upp er komin vegna fyrirsjáanlegs samdráttar í bolfiskvinnslu á Djúpavogi. Atvinnumálanefnd beinir því til sveitarstjórnar að hún beiti sér af krafti til að tryggja nægar varanlegar aflaheimildir í byggðarlaginu svo að halda megi uppi sambærilegri vinnslu og verið hefur. Jafnframt leggur nefndin áherslu á að fylgt verði eftir þeirri kynningu á sjónarmiðum íbúa sem fram kom í vor m.a. á myndbandi og í fjölmiðlum. Samþykkt samhljóða að veita formanni umboð til að vinna að málinu áfram í samráði við sveitarstjóra.

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 18:15

Gauti Jóhannesson, sveitarstjóri

 

12.09.2014