Djúpivogur
A A

Fundargerðir

29. október 2014

Sveitarstjórn Djúpavogshrepps: Fundargerð 29.10.2014

1. aukafundur 2014 – 2018

 

Aukafundur var haldinn í sveitarstjórn Djúpavogshrepps miðvikudaginn 29. október 2014 kl. 16:30. Fundarstaður: Geysir.
Mætt voru: Andrés Skúlason sem stjórnaði fundi, Sóley Dögg Birgisdóttir, Júlía Hrönn Rafnsdóttir, Kári Snær Valtingojer og Kristján Ingimarsson sem ritaði fundargerð. Einnig sat fundinn Gauti Jóhannesson sveitarstjóri.

Dagskrá:

1. Reglur um úthlutun byggðakvóta.

Farið var yfir reglur um úthlutun byggðakvóta og stöðuna í byggðarlaginu hvað varðar
veiðar og vinnslu. Fundargerð atvinnumálanefndar frá 21. október lögð fram.
Eftirfarandi bókun samþykkt samhljóða:

Í ljósi þess óvissuástands sem ríkir í sjávarútvegi á Djúpavogi í kjölfar brotthvarfs Vísis hf úr byggðarlaginu óskar sveitarstjórn Djúpavogshrepps, í samræmi við 3. gr. reglugerðar nr. 652 um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2014-2015, eftir fresti til 15. desember 2014 til að gera tillögur að sérstökum skilyrðum fyrir úthlutun aflamarks.
Sveitarstjóra falið að koma bókuninni til skila í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið.

2. Stefnur vegna Kvennasmiðjunnar ehf. (GJ og SDB viku af fundi)

Oddviti kynnti tvær stefnur sem birtar hafa verið sveitarfélaginu og varða Kvennasmiðjuna ehf. Samþykkt að fela lögmanni að fara yfir málin og bregðast við fyrir hönd sveitarfélagsins og GJ og SDB.

 

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 17:00
Kristján Ingimarsson, fundarritari

30.10.2014

16. október 2014

Sveitarstjórn Djúpavogshrepps: Fundargerð 16.10.2014

5. fundur 2014 – 2018

Fundur var haldinn í sveitarstjórn Djúpavogshrepps fimmtudaginn 16. október 2014 kl. 16:30.
Fundarstaður: Geysir.

Mætt voru: Andrés Skúlason sem stjórnaði fundi, Sóley Dögg Birgisdóttir, Júlía Hrönn Rafnsdóttir, Kári Snær Valtingojer og Kristján Ingimarsson sem ritaði fundargerð. Einnig sagt fundinn Gauti Jóhannesson sveitarstjóri.

Dagskrá:

1. Fjárhagsleg málefni
Viðaukar við fjárhagsáætlun. Sveitarstjóri kynnti viðauka við fjárhagsáætlun 2014 sem áður höfðu hlotið afgreiðslu hjá starfshópi um fjárhagsleg málefni.

Viðauki við fjárhagsáætlun 2014. Tilfærslur og breyting á tekjum og rekstrarútgjöldum:

I. Tekjuhlið
Gert er ráð fyrir að tekjur verði 5,5 millj. lægri en fjárhagsáætlun 2014 gerði ráð fyrir. Helgast það af lægra útsvari sem nemur 8,18 millj. og minni tekjum hafnarsjóðs sem nemur 6,0 millj. Á móti koma auknar tekjur frá Jöfnunarsjóði 8,6 millj. og húsaleigubætur 0,1 millj.
Áhrif: Tekjur 2014 verða 5,5 millj. lægri en ráð var fyrir gert.
II. Útgjaldahlið
Gert er ráð fyrir að útgjöld verði 1,7 millj. hærri en fjárhagsáætlun 2014 gerði ráð fyrir. Helgast það af 3,0 millj. hærri útgjöldum vegna liðveislu og 1,0 millj. vegna annars kostnaðar. Á móti er gert ráð fyrir að laun verði 2,3 millj. lægri en ráð var fyrir
Áhrif: Útgjöld verða 1,7 millj. hærri en ráð var fyrir gert.

Heildaráhrif viðauka
Samþykkt viðauka hefur í för með sér nettó lækkun tekna að fjárhæð 5.479.000 og nettó hækkun rekstrargjalda að fjárhæð 1.749.000. Rekstraráhrif koma til lækkunar á afkomu ársins sem mætt verður með skammtíma lántöku. Rekstrarniðurstaða eftir breytingar er áætluð 1.787.000. Breytingar verðbóta og annarra afleiddra liða sem tengjast ofangreindum breytingum færast á afkomu ársins. Viðauki við fjárhagsáætlun Djúpavogshrepps fyrir árið 2014 er gerður í samræmi við 2. mgr., 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Viðaukinn samþykktur samhljóða.

2. Fundargerðir

a) HAUST, dags. 3. september 2014. Lögð fram til kynningar.
b) Hafnasamband Íslands, dags. 3. september 2014. Lögð fram til kynningar.
c) SFU, dags. 16. september 2014. Lögð fram til kynningar.
d) SÍS, dags. 24. september 2014. Lögð fram til kynningar.
e) FTN, dags. 2. október 2014. Liður 5 frestað þar til atvinnumálanefnd hefur fjallað um málið. Að öðru leyti lögð fram til kynningar.
f) SÍS, dags. 8. október 2014. Lögð fram til kynningar.
g) Fundur starfshóps um fjárhagsleg málefni, dags. 16. október 2014. Liður 1 þegar staðfestur. Að öðru leyti lögð fram til kynningar.

3. Erindi og bréf

a) Afkomendur Kristjáns Thorlacius, gjöf, dags. 11. september 2014. Börn Kristjáns Thorlaciusar hafa fært Djúpavogshreppi olíumálverk af Búlandstindi og umhverfi Djúpavogs að gjöf til minningar um föður sinn sem fæddur var á Búlandsnesi 1917. Sveitarstjórn þakkar innilega fyrir hina höfðinglegu gjöf. Sveitarstjóra falið að koma þakklætiskveðjum á framfæri og að finna myndinni verðugan stað.
b) Við stólum á þig, dags. 15. september 2014. Lagt fram til kynningar.
c) Hrönn Jónsdóttir, þakkir fyrir veittan stuðning, dags. 30. september 2014. Lagt fram til kynningar.
d) Skógræktarfélag Íslands, ályktun um lúpínu, dags. 9. október 2014. Lagt fram til kynningar.
e) Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, umsókn um byggðakvóta fiskveiðiársins 2014/2015, dags. 9. október 2014. Djúpavogi var úthlutað 194 þorskígildistonnum vegna fiskveiðiársins 2014/2015. Í ljósi þeirra áfalla sem Djúpavogshreppur hefur orðið fyrir undirstrikar þessi úthlutun þá augljósu meinbugi sem eru á gildandi fiskveiðistjórnunarkerfi.
Atvinnumálanefnd falið að fara yfir reglur samkvæmt reglugerð um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa sem eru almennar og gera tillögur um breytingar á þeim ef þurfa þykir. Atvinnumálanefnd skili tillögum sínum eigi síðar en 24. október.
f) Innanríkisráðuneytið, drög að reglugerðum um ný umdæmi lögreglu- og sýslumannsembætti til umsagnar, dags. 10. október 2014. Lögð fram til kynningar.
g) Tónskóli Sigurveins, málþing um tónlistarfræðslu, uppeldi og samfélag, dags. 10. október 2014. Lagt fram til kynningar.
h) Óskalistinn, erindi til sveitarstjórnar, dags. 10 október 2014. Lagt fram til kynningar.
i) Óskalistinn, botn Berufjarðar, dags. 12. október 2014. Áherslur Óskalistans varðandi veglagningu um botn Berufjarðar kynntar.

4. Siðareglur Djúpavogshrepps

Sveitarstjóri kynnti drög að siðareglum fyrir kjörna fultrúa í Djúpavogshreppi. Samþykktar og vísað til síðari umræðu.

5. Tilnefning í samgöngunefnd SSA

Andrés Skúlason tilnefndur sem aðalmaður og Júlía Hrönn Rafnsdóttir til vara.

6. Skýrsla sveitarstjóra

a) Erla Dóra Vogler hefur verið ráðin nýr ferða- og menningarmálafulltrúi Djúpavogshrepps frá og með 1. febrúar n.k. Erla Dóra var valin úr hópi 14 umsækjenda. Erla Dóra hefur lokið meistaranámi í jarðfræði við Háskóla Íslands og sambærilegri gráðu í óperusöng frá Tónlistarháskólanum í Vínarborg. Erla hefur víðtæka reynslu af ferða- og menningarmálum og hefur undanfarin ár m.a. starfað fyrir Raunvísindastofnun Háskólans, Náttúrufræðistofnun Íslands, Breiðdalssetur og Upplýsingamiðstöð Austurlands.
b) Sveitarstjóri hefur tekið sæti í stjórn Samtaka sjávarútvegssveitarfélaga.
c) Sveitarstjóri og oddviti gerðu grein fyrir fundum á síðustu vikum aðalfund SSA, landsþing sveitarfélaga, fjármálaráðstefnu og fundi með þingmönnum kjördæmisins ásamt sérstökum fundum sem þeir áttu m.a. með forsætisráðherra, atvinnu- og nýsköpunarráðherra og vegamálastjóra.
d) Kristján Ingimarsson form. menninngarmálan. skýrði frá útgáfuteiti í Löngubúð þann 11. október að tilefni útgáfu bókarinnar Maðurinn sem stal sjálfum sér sem fjallar um líf og starf Hans Jónatans. Gísla Pálssyni rithöfundi eru hér með færðar innilegar þakkir frá sveitarfélaginu vegna þessarar stórmerku og vönduðu bókar sem er sannarlega góð viðbót við þann merka menningararf sem Djúpavogshreppur hefur á að byggja.

Fleira ekki fyrir tekið. Fundi slitið kl. 19:10
Fundargerðin færð í tölvu, lesin upp, staðfest, prentuð út og síðan undirrituð.
Kristján Ingimarsson, fundarritari.

17.10.2014

16. september 2014

Fundargerð - SFU

1. fundur 2014 – 2018

Fundur haldinn í skipulags- framkvæmda- og umhverfisnefnd þriðjudaginn 16. september 2014 kl. 17:00. Fundarstaður: Geysir. Mætt voru: Andrés Skúlason form, Magnús Kristjánsson, Ingibjörg Bára Gunnlaugsdóttir, Kári Snær Valtingojer og Óskar Ragnarsson. Andrés stjórnaði fundi og ritaði fundargerð.

Dagskrá:

1. Erindisbréf lögð fram.
Form. kynnti fyrirliggjandi erindisbréf fyrir SFU sem staðfest hefur verið í sveitarstjórn.

2. Skýrsla byggingarfulltrúa
Byggingarfulltrúi Þórhallur Pálsson mætti inn á fund og gaf skýrslu um mál undir liðum 3 - 5.

3. Lóðamál og uppmælingar
a. Byggingarfulltrúi gerði grein fyrir mikilvægi þess að koma lóðamælingum í þéttbýlinu í betra horf. Búið er að ljúka innmælingum húsa og í framhaldi telur byggingarfulltrúi mikilvægt að að hnitsetja allar skráðar lóðir í þéttbýlinu. Þórhallur sýndi bæjargrunn að þessu tilefni sem verið er að vinna með. Umræður og fyrirspurnir um málið. Samþykkt að kalla eftir áætluðum kostnaði við að ljúka uppmælingum lóða í þéttbýlinu með áfangaskiptingu í huga.
b. Hlíð 5 - uppmæling
c. Lóðamál á Bóndavörðu – skipuleggja lóðir vegna húsa og mannvirkja sem eru í eigu þriggja óskyldra aðila.
d. Kirkjugarður - uppmæling

4. Framkvæmdir.
Byggingarfulltrúi og oddviti gerðu grein fyrir helstu framkvæmdum í sveitarfélaginu.
a. Núpur – stækkun útihúsa
b. Steinaborg – endurbætur á húsi í samráði við Húsafriðun
c. Karlsstaðir – breyting á fjósi í matvælavinnslu
d. Bragðavellir – lokaúttekt fyrirhuguð
e. Lindarbrekka – bygging kjötvinnslu í gangi
f. Stekkás – Virkjun í Fossá og stíflumannvirki.
g. Faktorshús – unnið að frágangi glugga og hurða – unnið með stuðningi Húsafriðunar
h. Gamla kirkja – hafist er handa við endurgerð með stuðningi Húsafriðunar
i. Gatnagerð – Hraun – búið að malbika og setja kantsteina – lagning gagnstétta fyrirhuguð.

5. Umhverfismál.
Undir þessum lið rætt um minniháttar byggingartengd mál sbr. gervihnattadiskar, varmadælur girðingar og sólpalla og fl. sem í tilfellum geta haft umtalsverð neikvæð áhrif á umhverfi og ásýnd heilla íbúðarhverfa. Nefndin sammála um að vinna þurfi að skýru verklagi er varðar minniháttar byggingartengd mál. Þórhallur víkur af fundi.

6. Skipulagsmál – staða verkefna
Form. kom inn á mikilvægi þess að vinna að skipulagsmálum í samræmi við stefnu sveitarfélagsins í gildandi Aðalskipulagi 2008 – 2020 sem megingrunnur fyrir nánari skipulagsgerð á svæðinu. Unnið er að eftirfarandi verkefnum.
a. Deiliskipulag Miðsvæði – Djúpvogur
b. Breyting á Aðalskipulagi og vinna við deiliskipulag Teigarhorni

7. Skipulagsbreytingar
Vinna við síðastu breytingu á Aðalskipulagi kynnt sem var vegna vegaframkvæmda Háabrekka – Reiðeyri og breyting á legu vegar um botn Berufjarðar.

8. Önnur mál.
Nefndin leggur mikla áherslu á að ráðist verði hið fyrsta að gera úrbætur varðandi öryggi gangandi vegfarenda í þorpinu, sérstaklega með tilliti til barna. Meðal annars að skoðað verði að setja undirgöng á Hlíðarhæðinni að Neistavelli á þjóðvegi í þéttbýli.

Fundi slitið kl 20:00

17.10.2014

16. október 2014

Starfshópur um fjárhagsleg málefni – Fundargerð 16. október 2014

Fundur var haldinn í starfshópi um fjármál Djúpavogshrepps að Bakka 1, Djúpavogi, fimmtudaginn 16. október 2014 kl. 09:00. Fundinn sátu Sóley Dögg Birgisdóttir, Kári Snær Valtingojer og Gauti Jóhannesson sveitarstjóri sem ritaði fundargerð og stjórnaði fundi.

Dagskrá var eftirfarandi:

1. Djúpavogshreppur – Hagræðingartillögur í rekstri sveitarfélagsins

Djúpavogshreppur – Hagræðingartillögur í rekstri sveitarfélagsins
Sveitarstjóri hafði sent hagræðingartillögur í rekstri sveitarfélagsins unnar af Garðari Jónssyni hjá R3-Ráðgjöf ehf. Farið var yfir tillögurnar og fjallað um einstaka liði þeirra. Samþykkt að leggja til eftirfarandi viðauka við fjárhagsáætlun Djúpavogshrepps 2014:

Viðauki við fjárhagsáætlun 2014. Tilfærslur og breyting á tekjum og rekstrarútgjöldum:

I. Tekjuhlið
Gert er ráð fyrir að tekjur verði 5,5 millj. lægri en fjárhagsáætlun 2014 gerði ráð fyrir. Helgast það af lægra útsvari sem nemur 8,18 millj. og minni tekjum hafnarsjóðs sem nemur 6,0 millj. Á móti koma auknar tekjur frá Jöfnunarsjóði 8,6 millj. og húsaleigubætur 0,1 millj.
Áhrif: Tekjur 2014 verða 5,5 millj. lægri en ráð var fyrir gert.
II. Útgjaldahlið
Gert er ráð fyrir að útgjöld verði 1,7 millj. hærri en fjárhagsáætlun 2014 gerði ráð fyrir. Helgast það af 3,0 millj. hærri útgjöldum vegna liðveislu og 1,0 millj. vegna annars kostnaðar. Á móti er gert ráð fyrir að laun verði 2,3 millj. lægri en ráð var fyrir
Áhrif: Útgjöld verða 1,7 millj. hærri en ráð var fyrir gert.

Heildaráhrif viðauka
Samþykkt viðauka hefur í för með sér nettó lækkun tekna að fjárhæð 5.479.000 og nettó hækkun rekstrargjalda að fjárhæð 1.749.000. Rekstraráhrif koma til lækkunar á afkomu ársins sem mætt verður með skammtíma lántöku. Rekstrarniðurstaða eftir breytingar er áætluð 1.787.000. Breytingar verðbóta og annarra afleiddra liða sem tengjast ofangreindum breytingum færast á afkomu ársins. Viðauki við fjárhagsáætlun Djúpavogshrepps fyrir árið 2014 er gerður í samræmi við 2. mgr., 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.


Samþykkt að hópurinn fundi næst 5. nóvember vegna undirbúnings fyrri umræðu um fjárhagsáætlun 2015.

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 10:20

Gauti Jóhannesson, fundarritari

17.10.2014

9. september 2014

Starfshópur um fjárhagsleg málefni – Fundargerð 9. september 2014

Fundur var haldinn í starfshópi um fjármál Djúpavogshrepps að Bakka 1, Djúpavogi, þriðjudaginn 9. september 2014 kl. 09:00. Fundinn sátu Sóley Dögg Birgisdóttir, Kári Snær Valtingojer og Gauti Jóhannesson sveitarstjóri sem ritaði fundargerð og stjórnaði fundi.

Dagskrá var eftirfarandi:

1. Erindisbréf
2. Milliuppgjör
3. Starfsáætlun


1. Erindisbréf
Sveitarstjóri lagði fram erindisbréf til kynningar.

2. Milliuppgjör
Sveitarstjóri lagði fram 6 mánaða milliuppgjör unnið af KPMG. Ljóst er að rekstur er að stærstum hluta innan ásættanlegra marka. Menningar-, skipulags- og byggingarmál auk hafnarinnar þurfa þó nánari greiningar við. Sveitarstjóra falið að skoða í hverju frávik liggja og kynna starfshópnum.

3. Starfsáætlun
Starfshópurinn setti saman áætlun um með hvaða hætti hann muni starfa í vetur. Næsti fundur ákveðinn 1. október.

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 10:20

Gauti Jóhannesson, fundarritari

17.10.2014

2. október 2014

Fræðslu-og tómstundanefnd: Fundargerð 02.10.2014

1. fundur 2014 – 2018

Fundur var haldinn í fræðslu-og tómstundanefnd Djúpavogshrepps fimmtudaginn 2. október 2014 kl.16:30. Fundarstaður: Geysir.

Mætt voru: Sóley Dögg Birgisdóttir sem stjórnaði fundi, Helga Rún Guðjónsdóttir, Elísabet Guðmundsdóttir, Óðinn Sævar Gunnlausson og Magnús Hreinsson. Einnig sátu fundinn fulltrúar starfsfólks Djúpavogsskóla og foreldra þær, Þorbjörg Sandholt, Guðrún Sigríður Sigurðardóttir og Ólöf Rún Stefánsdóttir.

Dagskrá:

1. Erindisbréf
Erindisbréf nefndarinnar lagt fram til kynningar

2. Skólastefna Djúpavogshrepps
Farið yfir Skólastefna Djúpavogshrepps sem þarf að endurskoða fyrir vorið. Ákveðið að senda stefnuna eins og hún er til umfjöllunar og endurskoðunar til skólasamfélagsins.

3. Jafnréttis-og framkvæmdaáætlun Djúpavogshrepps
Farið yfir Jafnréttis-og framkvæmdaáætlun Djúpavogshrepps sem þarf að endurskoða fyrir vorið. Ákveðið að senda stefnuna til umfjöllunar og endurskoðunar til allra stofnanna sveitarfélagsins og sveitarstjóra.

4. Dreifnám
Umræður um dreifnám, ákveðið að Sóley, Helga Rún og Ólöf Rún kynni sér dreifnám betur og leggi fyrir nefndina frekari upplýsingar á næsta fundi.

5. Erindi frá Írisi Dögg Hákonardóttur
Erindið snýr að sumarlokun Leikskólans Bjarkatúns. Erindið var rætt og ákveðið að mæla með því við sveitarstjórn að unnið verið að því að skipuleggja gæsluvöll sem komi til móts við þessa þörf. Einnig mælir nefndin með því að námskeiðið börn og umhverfi (barnapíunámskeið) verði í boði hér á næstunni.

6. Tölvuvæðing Djúpavogsskóla
Nefndin vill ítreka það að þörfin fyrir að tölvuvæða Djúpavogsskóla betur er orðin knýjandi. Hvetur nefndin sveitarstjórn til fara í þetta verkefni.

7. Sameining skóla Djúpavogshrepps
Ákveðið að taka sameiningu Djúpavogsskóla fyrir á næsta fundi.

Fleira ekki fyrir tekið. Fundi slitið kl.18:50.
Fundargerðin færð í tölvu, lesin upp, staðfest, prentuð út og síðan undirrituð.
Sóley Dögg Birgisdóttir, fundarritari.

17.10.2014