Djúpavogshreppur
A A

Fundargerðir

11. desember 2014

Sveitarstjórn Djúpavogshrepps: Fundargerð 11.12.2014

7. fundur 2010-2014

Fundur verður haldinn í sveitarstjórn Djúpavogshrepps fimmtudaginn 11. desember 2014 kl. 16:30. Fundarstaður: Geysir.

Mættir voru: Andrés Skúlason, Kári Snær Valtingojer, Kristján Ingimarsson, Rán Freysdóttir og Sóley Dögg Birgisdóttir. Einnig sat fundinn Gauti Jóhannesson, sveitarstjóri.

Andrés stjórnaði fundi. Oddviti óskaði eftir að lið 3u yrði bætt við dagskrána. Samþykkt samhljóða.

Dagskrá:

1. Fjárhagsáætlun 2015; fjárhagsleg málefni, málefni stofnana o. fl.

a) Gjaldskrár 2015.
Vegna fasteignagjaldaálagningar 2015 gilda eftirtaldar ákvarðanir:
I. Fasteignaskattur A 0,625%
II. Fasteignaskattur B 1,32%
III. Fasteignaskattur C 1,65%
IV. Holræsagjald A 0,30%
V. Holræsagjald B 0,30%
VI. Holræsagj. dreifbýli 8.000 kr.
VII. Vatnsgjald A 0,35%
VIII. Vatnsgjald B 0,35%
IX. Aukavatnsskattur 37,50 kr./ m³.
X. Sorphirðugjald 16.800 kr. pr. íbúð
XI. Sorpeyðingargjald 15.000 kr. pr. íbúð
XII. Sorpgjöld, frístundahús 12.000 kr.
XIII. Lóðaleiga 1 % (af fasteignamati lóðar)
XIV. Fjöldi gjalddaga 6
Fyrirliggjandi tillögur bornar upp og samþykktar samhljóða.
Gjaldskrárákvarðanir í heild liggja fyrir í skjali, sem undirritað var á fundinum og birt verður á heimasíðu sveitarfélagsins.

b) Reglur um afslátt á fasteignagjöldum til elli- og örorkulífeyrisþega árið 2015. Reglurnar staðfestar og undirritaðar. Þær verða sendar til kynningar samhliða tilkynningu um álagningu fasteignagjalda og munu auk þess verða aðgengilegar á heimasíðu sveitarfélagsins.

c) Eignabreytingar og framkvæmdir 2015. Fyrirliggjandi skjal borið undir atkvæði.
Það samþykkt samhljóða og undirritað á fundinum. Skjalið verður aðgengilegt á heimasíðu sveitarfélagsins.

d) Erindi um styrki o.fl. til afgreiðslu. Fyrirliggjandi skjal borið upp, lið fyrir lið og samþykkt samhljóða og undirritað af sveitarstjórn. Skjalið verður aðgengilegt á heimasíðu sveitarfélagsins.

e) Endurfjármögnun langtímalána. Ákvörðun um að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga sem tryggt er með veði í tekjum sveitarfélagsins:
Sveitarstjórn Djúpavogshrepps samþykkir hér með að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 38.000.000 kr. til 15 ára, í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum. Til tryggingar láninu standa tekjur sveitarfélagsins, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Er lánið tekið til að endurfjármagna hluta eldri lána sveitarfélagsins hjá Lánasjóði sveitarfélaga, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006.
Jafnframt er Gauta Jóhannessyni kt. 070364-2559, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess f.h. Djúpavogshrepps að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari. Sveitarstjóra jafnframt heimilað að leita tilboða í endurfjármögnun 10 lána hjá Verðbréfastofu til 15 ára að upphæð 65 milljóna sem kynnt verða á næsta fundi sveitarstjórnar.


f) Fjárhagsáætlun Djúpavogshrepps 2015, síðari umræða, fyrirliggjandi gögn kynnt.
Helstu niðurstöðutölur eru (þús. kr.):
* Skatttekjur A-hluta ......................................... 205.805
* Fjármagnsgjöld aðalsjóðs................................. 11.948
* Rekstrarniðurstaða aðalsjóðs, neikvæð............... 11.379
* Rekstrarniðurstaða A-hluta, neikvæð ................. 16.605
* Samantekinn rekstur A- og B- hluti, jákvæð ........ 10.569
* Fjármagnsliðir samtals A og B hluti (nettó) ....... 30.654
* Afskriftir A og B hluti .................................... 25.514
* Eignir ............................................................. 755.070
* Langtímaskuldir og skuldbindingar.................... 343.270
* Skammtímaskuldir og næsta árs afborganir....... 100.198
* Skuldir og skuldbindingar samtals.................... 443.468
* Eigið fé í árslok 2014 ..................................... 311.607
* Veltufé frá rekstri áætlað ................................ 42.663
* Fjárfestingar varanl. rekstrarfjárm. (nettó) ........ 37.000

g) Áætluð rekstarniðurstaða A – og B hluta er skv. framanrituðu jákvæð um 10,5 millj.
Sveitarstjórn er sammála um að áfram verði lögð megináhersla á að standa vörð um grunnþjónustu í sveitarfélaginu. Unnið verður áfram að uppbyggingu smábátahafnar, við faktorshús og gömlu kirkju sem og verkefnum á Teigarhorni. Þá verður unnið að gerð deiliskipulags fyrir miðsvæði þéttbýlisins á Djúpavogi á árinu 2015. Unnið verði að áætlun á árinu 2015 í fráveitumálum. Kannaðir verði áfram möguleikar á nýtingu á jarðhita á svæðinu. Sveitarstjórn leggur áfram ríka áherslu á að unnið verði að öllum framkvæmdum í sveitarfélaginu í sátt við umhverfið og að nú sem fyrr verði lagður metnaður í að hafa þéttbýlið og sveitarfélagið allt sem snyrtilegast fyrir okkur sjálf og aðra þá sem heimsækja Djúpavogshrepp. Sveitarstjórn er sammála að þrátt fyrir áfall í atvinnulífinu með brotthvarfi Vísis hf. af svæðinu þá sé full ástæða til bjartsýni á framtíðina, innviðir eru sterkir eftir sem áður og mannauður til staðar á svæðinu til að takast á við ný og krefjandi verkefni. Sveitarstjórn telur því að Djúpavogshreppur hafi eftir sem áður mörg sóknarfæri til að treysta samfélagið enn frekar í sessi.

Áætlunin borin undir atkvæði. samþ. samhlj. Að því búnu var áætlunin undirrituð af sveitarstjórn og sveitarstjóra.

2. Fundargerðir

a) Starfsendurhæfing Austurlands, stjórnarfundur, dags. 4. júní 2014. Lögð fram til kynningar.
b) Starfsendurhæfing Austurlands, dags. 12. september 2014. Lögð fram til kynningar.
c) Cruise Iceland, dags. 22. október 2014. Lögð fram til kynningar.
d) Starfshópur um fjárhagsleg málefni, dags. 4. nóvember 2014. Lögð fram til kynningar.
e) Landbúnaðarnefnd, dags. 6. nóvember 2014. Framlög til refa og minnkaveiða verða í samræmi við fjárhagsáætlun síðasta árs.
f) Heilbrigðisnefnd Austurlands, dags. 12. nóvember 2014. Lögð fram til kynningar.
g) Fræðslu- og tómstundanefnd, dags. 20. nóvember 2014. Liður 2, reglur um tónskóla og leikskóla staðfestar. Sveitarstjóra og formanni fræðslu- og tómstundanefndar falið að hefja undirbúning að úttekt á Djúpavogsskóla í samráði við skólastjóra. Að öðru leyti lögð fram til kynningar.
h) Framkvæmdastjórn Skólaskrifstofu Austurlands, dags. 21. nóvember 2014. Lögð fram til kynningar.
i) Stjórn Skólaskrifstofu Austurlands, dags. 21. nóvember 2014. Lögð fram til kynningar.
j) Aðalfundur Skólaskrifstofu Austurlands, dags. 21. nóvember 2014. Lögð fram til kynningar.
k) Samband íslenskra sveitarfélaga, dags. 21. nóvember 2014. Lögð fram til kynningar.
l) Atvinnumálanefnd, dags. 26. nóvember 2014. Lögð fram til kynningar.
m) Atvinnuþróunarsjóður Austurlands, dags. 1. desember 2014. Lögð fram til kynningar.
n) Starfshópur um fjárhagsleg málefni, dags. 4. desember 2014. Lögð fram til kynningar.
o) Skipulags- framkvæmda og umhverfisnefnd, dags. 4. desember 2014. Liður 2, Orkufjarskipti – ósk um framkvæmdaleyfi vegna lagningu ljósleiðara frá tengivirki í landi Teigarhorns, yfir Hálsa og út á Djúpavog sunnan megin Hálsa, um land Kambshjáleigu, Stekkjarhjáleigu, Hlauphóla og þaðan í línu ofan við Búlandshöfn og sem leið liggur að nýju kirkjunni þar sem ljósleiðarinn fer inn á lögn Mílu og þaðan út í símstöð staðfest. Að öðru leyti lögð fram til kynningar.

3. Erindi og bréf

a) Gísli Sigurgeirsson, styrkbeiðni, dags. 4. nóvember 2014. Afgreiðslu frestað.
b) Benedikt V. Warén, umsókn um styrk, dags. 10. nóvember 2014. Styrkumsókn hafnað.
c) Innanríkisráðuneytið, skil á fjárhagsáætlun 2015-2018, dags. 10. nóvember 2014. Lagt fram til kynningar.
d) Hammondhátíð Djúpavogs, styrkbeiðni, dags. 10. nóvember 2014. Samþykkt að styrkja Hammondhátíð um kr. 300.000.-
e) Skógræktarfélag Djúpavogs, styrkbeiðni, dags. 11 nóvember 2014. Samþykkt að styrkja skógræktarfélagið um kr. 300.000.-
f) Björgunarsveitin Bára, styrkbeiðni, dags. 12. nóvember 2014. Samþykkt að styrkja Björgunarsveitina Báru um kr. 200.000.-
g) Snorrasjóður, stuðningur við Snorraverkefnið sumarið 2015, dags. 17. nóvember 2014. Styrkbeiðni hafnað.
h) Póst- og fjarskiptastofnun, leiðbeiningar um uppbyggingu ljósleiðaraneta og ríkisaðstoðarreglur EES, dags. 20. nóvember 2014. Lagt fram til kynningar.
i) Vinnumálastofnun, tilkynning vegna þjónustusamnings og óskar um viðtalsaðstöðu, dags. 21. nóvember 2014. Lagt fram til kynningar.
j) Mennta- og menningarmálaráðuneytið, breytingar á aðalnámskrá grunnskóla, dags. 24. nóvember 2014. Lagt fram til kynningar.
k) Samband íslenskra sveitarfélaga, stefnumörkun sambandsins 2014-2018, dags. 25. nóvember 2014. Lagt fram til kynningar.
l) Mennta- og menningarmálaráðuneytið, styrkur vegna námsupplýsingakerfis, dags. 25. nóvember 2014. Lagt fram til kynningar.
m) Gísli Pálsson og Valdimar Leifsson, styrkbeiðni, dags. 26. nóvember 2014. Vegna vinnslu heimildarmyndar um Hans Jónatan. Samþykkt að styrkja verkefnið um kr. 100.000.-
n) Austurbrú ses, sameiginleg markaðssetning á árinu 2015, dags. 27. nóvember 2014. Sveitarstjóra falið að afgreiða málið.
o) Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna. Styrkbeiðni, dags. 1. desember 2014. Styrkbeiðni hafnað.
p) Samband íslenskra sveitarfélaga, svar við erindi Vinnumálastofnunar um viðtalsaðstöðu, dags. 2. desember 2014. Lagt fram til kynningar.
q) Samband íslenskra sveitarfélaga, hvatning til sveitarfélaga að gera átak í að hækka menntunarstig starfsmanna leikskóla, dags. 4. desember 2014. Lagt fram til kynningar.
r) Umhverfisstofnun, drög að hreindýraarði, dags. 4. desember 2014.
s) Félag eldri borgara, styrkbeiðni, ódags. Samþykkt að styrkja félag eldri borgara um kr. 100.000.-
t) Skúli Benediktsson, fyrirspurn vegna plans eða bílastæðis við Hvarf, dags. 7. desember 2014. Sveitarstjóra falið að hafa samband við aðila máls og svara erindinu.
u) Byggingarleyfisumsókn vegna endurbyggingar á heimilisrafstöð í landi Eyjólfsstaða og Stekkáss. Lögð fram byggingarleyfisumsókn Hafliða Sævarssonar dags. 6.mars 2014 þar sem óskað er eftir heimild til að reisa 46m2 og 95,1 m3 rafstöð, sem er endurbygging á eldri heimilisrafstöð. Hönnuður er Verkfræðistofa Austurlands. Fyrir liggur samþykki landeigenda. Sveitarstjórn samþykkir að veita byggingarleyfi vegna endurbyggingar á heimilisrafstöð enda sé skilyrðum annarra landeigenda um frágang framfylgt. Sveitarstjórn leggur til að leyfi verði veitt þegar öll tilskilin gögn hafa borist.

4. Heilbrigðiseftirlit Austurlands 29.nóv.2014 - drög að samþykktum um gæludýrahald

Drög að samþykktum um gæludýrahald lögð fyrir til fyrri umræðu. Sveitarstjórn leggur til að aðild sveitarfélagsins að samþykkt um katta og gæludýrahald annarra en hunda annarsvegar og sérstök samþykkt um hundahald hinsvegar á starfssvæði heilbrigðisnefndar Austurlandssvæðis verði vísað til síðari umræðu í sveitarstjórn.

5. Málefni lögreglunnar á Austurlandi

Í ljósi umræðu um tilfærslu lögregluembættisins á Hornafirði með suðursvæði lýsir sveitarstjórn Djúpavogshrepps sig andvíga öllum áformum um að rýra þjónustusvæði lögregluumdæmisins á Austurlandi frá því sem er í dag.
6. Aðalskipulagsbreyting: Breytt landnotkun í landi Teigarhorns
Sveitarstjórn Djúpavogshrepps samþykkir framlagða breytingu á Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 - 2020 sem tekur til breyttrar landnotkunar á jörðinni Teigarhorni. Breytingin felur annars vegar í sér stefnubreytingu sveitarfélagsins sem miðar að því að heimila nauðsynlega uppbyggingu innviða á jörðinni svo sporna megi við neikvæðum umhverfisáhrifum sem óhjákvæmilega munu fylgja aukinni nýtingu jarðarinnar til útivistar og náttúruskoðunar. Lögð er á það rík áhersla að öll uppbygging muni fylgja ströngum reglum og viðmiðunum svo hún sé ávallt í sátt við einstaka náttúru og sögu staðarins. Hins vegar felur breytingin í sér uppfærslu á orðnum hlutum og má þar nefna takmörkun á landnotkun vegna nýrra friðlýsingarákvæða og skógræktar- og landgræðslusvæði sem nú er skilgreind landnotkun á jörðinni. Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Djúpavogs 2008 – 2020 er til þess fallin að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum í ljósi breytts eignarhalds á jörðinni Teigarhorni og breyttra friðlýsingarákvæða. Það er því mat sveitarstjórnar Djúpavogshrepps að hér sé um óverulega breytingu á Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 – 2020 að ræða, sbr. 2 mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Er sveitarstjóra falið að senda Skipulagsstofnun tillögu að breytingunni og óska staðfestingar, sbr. 2. mgr. 36. gr. laga nr. 123/2010. Tillagan verður auglýst þegar staðfesting Skipulagsstofnunar liggur fyrir.

7. Byggðakvóti

Undir þessum lið vék Sóley af fundi. Sveitarstjórn mun ekki setja sérreglur varðandi úthlutun byggðakvóta og vonast til þess að byggðakvótinn nýtist heimamönnum sem best. Samþykkt samhljóða.

8. Vegagerð um Berufjarðarbotn

Eftir umræður í sveitarstjórn og tilraunir til sátta á síðustu mánuðum, samskipti við samgönguyfirvöld, fundi við landeigendur hafa að mati sveitarstjórnar engin efnisleg rök komið fram sem styðji það að sveitarfélagið breyti afstöðu sinni fyrir þegar samþykktri skipulagsveglínu. Engar formlegar athugasemdir bárust sveitarfélaginu frá landeigendum eða ábúendum innan tilskilins frests við skipulagsveglínu sem staðfest var í aðalskipulagi árið 2010. Ekki komu heldur fram athugasemdir frá fyrr nefndum aðilum við auglýsta breytingu á aðalskipulagi um veglínur Háabrekka - Reiðeyri og fyrir botn Berufjarðar sem staðfestar voru af sveitarstjórn 9. Janúar 2014.
Fyrir liggur að afstöðnum fundi með landeigendum fyrir skemmstu að ekki er sátt meðal þeirra um val á veglínu. Tillaga að nýrri veglínu í viðleitni til sátta er ekki talinn raunhæfur kostur af hálfu vegagerðarinnar.
Sveitarstjórn samþykkir því að halda sig við skipulagsveglínu og felur sveitarstjóra að senda vegamálastjóra sérstakt bréf þess efnis ásamt hvatningu um að staðið verði fast við fyrirliggjandi áætlanir um framkvæmdir við botn Berufjarðar á næsta ári. RF sat hjá við afgreiðslu málsins.

9. Leyfi frá sveitarstjórnarstörfum

Kristján Ingimarsson aðalmaður á F - lista hefur óskað eftir leyfi frá störfum í sveitarstjórn frá áramótum í það minnsta 6 mán. Beiðnin var samþykkt samhljóða og mun Þorbjörg Sandholt F – lista taka sæti Kristjáns sem aðalmaður í sveitarstjórn og tekur jafnframt sæti sem form.í ferða- og menningarmálanefnd f.h. F – lista í fjarveru Kristjáns. Kosningu varamanns frestað.

10. Skýrsla sveitarstjóra

a) Sveitarstjóri gerði grein fyrir flutningi á skrifstofu Minjastofnunar Íslands á Austurlandi til Djúpavogs frá og með 1. mars. Gert er ráð fyrir að ný skrifstofa verði staðsett í Geysi. Minjavörður á Austurlandi er Rúnar Leifsson og er hann boðinn velkominn til starfa á Djúpavogi.

b) Sveitarstjóri gerði grein fyrir áætlunum um viðveru byggingarfulltrúa. Stefnt er að viðveru byggingarfulltrúa 1. og 3. þriðjudag í mánuði á næsta ári. Aðsetur byggingarfulltrúa verður í Geysi. Með því að bjóða upp á reglulega viðveru er stefnt að því að gera þjónustuna skilvirkari og betri. Þetta fyrirkomulag verður auglýst nánar á heimasíðu sveitarfélagsins.

c) Sveitarstjóri gerði grein fyrir samskiptum við Austurbrú vegna starfsstöðvar á Djúpavogi. Þegar Djúpavogshreppur gerðist stofnaðili að Austurbrú var gert ráð fyrir starfsstöð á Djúpavogi og stefnt að því að starfsmenn yrðu ekki færri en tveir. Þetta hefur ekki gengið eftir og hafa oddviti og sveitarstjóri ítrekað komið áherslum sveitarfélagsins á framfæri og munu gera það áfram í því umbreytingaferli sem nú á sér stað innan Austurbrúar.

 


Fleira ekki fyrir tekið. Fundi slitið kl. 21:50.
Fundargerðin færð í tölvu, lesin upp, staðfest, prentuð út og síðan undirrituð.
Kristján Ingimarsson, fundarritari.

12.12.2014

13. nóvember 2014

Sveitarstjórn Djúpavogshrepps: Fundargerð 13.11.2014

6. fundur 2014 – 2018

Fundur var haldinn í sveitarstjórn Djúpavogshrepps fimmtudaginn 13. nóvember 2014 kl. 16:30.
Fundarstaður: Geysir.

Mætt voru: Andrés Skúlason sem stjórnaði fundi, Sóley Dögg Birgisdóttir, Rán Freysdóttir, Kári Snær Valtingojer og Kristján Ingimarsson sem ritaði fundargerð. Einnig sagt fundinn Gauti Jóhannesson sveitarstjóri.


Dagskrá:

1. Fjárhagsleg málefni

a) Ákvörðun um útsvarsprósentu 2015. Heimild til hámarksútsvars er 14,52%. Samþykkt samhljóða að nýta hámarksheimild vegna ársins 2015.
b) Gjaldskrár 2015 til fyrri umræðu. Gjaldskrá grunn-, leik- og tónskóla vísað til fræðslu- og tómstundanefndar. Eftir umfjöllun var endanlegum frágangi allra gjaldskráa vísað til síðari umræðu.
c) Eignabreytingar og framkvæmdir 2015. Fyrir fundinum lágu upplýsingar um áformaðar framkvæmdir 2015. Vísað til síðari umræðu.
d) Styrkbeiðnir o.fl. v. ársins 2015. Ekki liggur fyrir endanleg samantekt en hún verður tekin fyrir og afgreidd fyrir afgreiðslu fjárhagsáætlunar 2015.
e) Drög að rekstrarútkomu Djúpavogshrepps 2014. Sveitarstjóri kynnti skjal unnið af R3 ráðgjöf í samráði við starfshóp um fjárhagsleg málefni, sbr. fundargerð dags. 4. nóvember 2014 og með hliðsjón af fyrirliggjandi uppl. í bókhaldi sveitarfélagsins.
f) Fjárhagsáætlun Djúpavogshrepps 2015. Fyrri umræða. Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum er gert ráð fyrir að rekstarniðurstaða verði jákvæð sem nemur 22 millj. Til að ná þeirri rekstarniðurstöðu þurfa hagræðingaraðgerðir og breytingar á lánum að ganga eftir. Áformaður er vinnufundur með forstöðumönnum stofnana og starfshópi um fjárhagsleg málefni milli umræðna í sveitarstjórn. Leitað verður leiða til hagræðingar og farið yfir tekjuspá og útgjöld 2015. Að lokinni umfjöllun var samþykkt að vísa áætluninni til síðari umræðu 11. desember kl. 16:30.
g) Samgönguáætlun 2015-2018. Sveitarstjóri gerði grein fyrir umsókn um fjármagn vegna framkvæmda í Djúpavogshöfn 2015-2018 unna af honum og formanni hafnarnefndar ásamt hafnarverði. Staðfest af sveitarstjórn.

2. Fundargerðir

a) Héraðsskjalasafn Austfirðinga, dags. 9. september 2014. Lögð fram til kynningar.
b) Samtök sjávarútvegssveitarfélaga, dags. 12. september 2014. Lögð fram til kynningar.
c) Ferða- og menningarmálanefnd, dags. 24. september 2014. Lögð fram til kynningar.
d) Héraðsskjalasafn Austfirðinga, dags. 6. október 2014. Lögð fram til kynningar.
e) Samtök sjávarútvegssveitarfélaga, dags. 7. október 2014. Lögð fram til kynningar.
f) Samtök sjávarútvegssveitarfélaga, dags. 8. október 2014. Lögð fram til kynningar.
g) Aðalfundur samtaka sjávarútvegssveitarfélaga, dags. 8. október 2014. Lögð fram til kynningar.
h) Samtök sveitarfélaga á köldum svæðum, dags. 10. október 2014. Lögð fram til kynningar.
i) Samtök sveitarfélaga á Austurlandi, dags. 22. október 2014.
j) Atvinnuþróunarsjóður Austurlands, dags. 21. október 2014. Lögð fram til kynningar.
k) Atvinnumálanefnd, dags. 21. október 2014. Lögð fram til kynningar.
l) Brunavarnir á Austurlandi, dags. 24. október 2014. Nokkur umræða varð um lið 5 a) varðandi samstarf um sjúkraflutninga. Sveitarstjóra falið að ræða við HSA og Brunavarnir Austurlands. Að öðru leyti lögð fram til kynningar.
m) Hafnasamband Íslands, dags. 31. október 2014. Lögð fram til kynningar.
n) Samband íslenskra sveitarfélaga, dags. 31. október 2014. Lögð fram til kynningar.
o) Samtök sjávarútvegssveitarfélaga, dags. 3. nóvember 2014. Lögð fram til kynningar.
p) Starfshópur um fjárhagsleg málefni, dags. 4. nóvember 2014. Lögð fram til kynningar.
q) Landbúnaðarnefnd, dags. 6. nóvember 2014. Samþykkt samhljóða að vísa málefni er varðar fjárveitingar til refa og minkaveiða vísað til síðari umræðu við fjárhagsáætlun. Að öðru leiti lögð fram til kynningar.
r) Aðalfundur Héraðsskjalasafns Austfirðinga, dags. 6. nóvember 2014. Lögð fram til kynningar.

3. Erindi og bréf

a) Byggðastofnun, atvinnumál á Djúpavogi, dags. 15. október 2014. Djúpavogshreppur óskaði með bréfi dags. 6. október eftir því að Byggðastofnun réði verkefnisstjóra til að vinna að atvinnumálum í sveitarfélaginu. Byggðastofnun lýsir sig tilbúna til að skoða málið í tengslum við verkefnið „Brothættar byggðir“. Sveitarstjóri kynnti drög að umsókn til Byggðastofnunar og honum í framhaldi af því falið að vinna áfram að málinu. Sveitarstjórn lýsir hins vegar yfir óánægju sinni vegna nafngiftar verkefnisins eins og áður hefur verið ítrekað.
b) Skipulagsstofnun, dags. 6. nóvember 2014. Tillaga að matsáætlun vegna 13.000 tonna aukningar í eldi á laxi og regnbogasilungi í Berufirði og Fáskrúðsfirði. Lagt fram til kynningar.

4. Skýrsla sveitarstjóra

a) Framkvæmdir við nýja trébryggju. Sveitarstjóri gerði grein fyrir stöðu framkvæmda við nýja trébryggju í Djúpavogshöfn og kynnti kostnaðaráætlun lokafrágangs vegna rafmagns og lýsingar. Stefnt er að verklokum á næstu vikum.
b) Sveitarstjóri gerði grein fyrir opnum Djúpsins sem er samstarfsverkefni Djúpavogshrepps, AFLs starfsgreinafélags og Austurbrúar.
c) Sérstök skilyrði fyrir úthlutun aflamarks. Sveitarstjóri gerði grein fyrir fresti til 15. desember 2014 sem sveitarfélagið hefur fengið til að gera tillögur að sérstökum skilyrðum fyrir úthlutun aflamarks.
d) Sveitarstjóri og oddviti gerðu grein fyrir fundi með landeigendum við botn Berufjarðar og fulltrúum beggja lista í sveitarstjórn. Á fundinum var staðfest að landeigendur eru ósammála um veglínur, bæði fyrirliggjandi skipulagsveglínu, sem og aðrar veglínur sem lágu fyrir í matsáætlun í upphafi. Niðurstaða fundarins var að senda erindi til Vegagerðarinnar varðandi mat á nýrri veglínu sem allir aðilar máls gætu sætt sig við.

 

Fleira ekki fyrir tekið. Fundi slitið kl. 20:45
Fundargerðin færð í tölvu, lesin upp, staðfest, prentuð út og síðan undirrituð.
Kristján Ingimarsson, fundarritari.

19.11.2014

21. október 2014

Atvinnumálanefnd Djúpavogshrepps: Fundargerð 21.10.2014

Fundur haldinn í atvinnumálanefnd Djúpavogshrepps í Geysi þriðjudaginn 21.10.2014 kl 16:00. Mættir: Júlía Rafnsdóttir, Þórir Stefánsson, Óskar Ragnarsson og Kristján Ingimarsson sem stjórnaði fundi og ritaði fundargerð. Einnig kom inn á fundinn Elís Grétarsson.

Dagskrá:

1. Byggðakvóti.

Rætt var um úthlutun byggðakvóta fyrir kvótaárið 2014/2015 og eftirfarandi lagt til enda er markmiðið að allur byggðakvótinn verði veiddur, þannig að 388 tonn skili sér inn i vinnslu á staðnum.
Heimamenn sitji fyrir í kvótaúthlutun en ef ekki næst að úthluta öllu á heimamenn miðað við tonn á móti tonni þá geti utanaðkomandi útgerðir veitt það sem uppá vantar enda geri þær samning við vinnslu á staðnum.
Gengið verði frá samningum við vinnslu á staðnum fyrir 1. febrúar.
Standi útgerðir ekki við samninginn má beita sektum t.d. svipting veiðileyfis eða fjársekt.
Löglærður einstaklingur verði fenginn til þess að útfæra nánar sérreglur fyrir sveitarfélagið.

Fleira ekki tekið fyrir
Fundi slitið kl 17:50.

 

03.11.2014

29. október 2014

Sveitarstjórn Djúpavogshrepps: Fundargerð 29.10.2014

1. aukafundur 2014 – 2018

 

Aukafundur var haldinn í sveitarstjórn Djúpavogshrepps miðvikudaginn 29. október 2014 kl. 16:30. Fundarstaður: Geysir.
Mætt voru: Andrés Skúlason sem stjórnaði fundi, Sóley Dögg Birgisdóttir, Júlía Hrönn Rafnsdóttir, Kári Snær Valtingojer og Kristján Ingimarsson sem ritaði fundargerð. Einnig sat fundinn Gauti Jóhannesson sveitarstjóri.

Dagskrá:

1. Reglur um úthlutun byggðakvóta.

Farið var yfir reglur um úthlutun byggðakvóta og stöðuna í byggðarlaginu hvað varðar
veiðar og vinnslu. Fundargerð atvinnumálanefndar frá 21. október lögð fram.
Eftirfarandi bókun samþykkt samhljóða:

Í ljósi þess óvissuástands sem ríkir í sjávarútvegi á Djúpavogi í kjölfar brotthvarfs Vísis hf úr byggðarlaginu óskar sveitarstjórn Djúpavogshrepps, í samræmi við 3. gr. reglugerðar nr. 652 um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2014-2015, eftir fresti til 15. desember 2014 til að gera tillögur að sérstökum skilyrðum fyrir úthlutun aflamarks.
Sveitarstjóra falið að koma bókuninni til skila í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið.

2. Stefnur vegna Kvennasmiðjunnar ehf. (GJ og SDB viku af fundi)

Oddviti kynnti tvær stefnur sem birtar hafa verið sveitarfélaginu og varða Kvennasmiðjuna ehf. Samþykkt að fela lögmanni að fara yfir málin og bregðast við fyrir hönd sveitarfélagsins og GJ og SDB.

 

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 17:00
Kristján Ingimarsson, fundarritari

30.10.2014

16. október 2014

Sveitarstjórn Djúpavogshrepps: Fundargerð 16.10.2014

5. fundur 2014 – 2018

Fundur var haldinn í sveitarstjórn Djúpavogshrepps fimmtudaginn 16. október 2014 kl. 16:30.
Fundarstaður: Geysir.

Mætt voru: Andrés Skúlason sem stjórnaði fundi, Sóley Dögg Birgisdóttir, Júlía Hrönn Rafnsdóttir, Kári Snær Valtingojer og Kristján Ingimarsson sem ritaði fundargerð. Einnig sagt fundinn Gauti Jóhannesson sveitarstjóri.

Dagskrá:

1. Fjárhagsleg málefni
Viðaukar við fjárhagsáætlun. Sveitarstjóri kynnti viðauka við fjárhagsáætlun 2014 sem áður höfðu hlotið afgreiðslu hjá starfshópi um fjárhagsleg málefni.

Viðauki við fjárhagsáætlun 2014. Tilfærslur og breyting á tekjum og rekstrarútgjöldum:

I. Tekjuhlið
Gert er ráð fyrir að tekjur verði 5,5 millj. lægri en fjárhagsáætlun 2014 gerði ráð fyrir. Helgast það af lægra útsvari sem nemur 8,18 millj. og minni tekjum hafnarsjóðs sem nemur 6,0 millj. Á móti koma auknar tekjur frá Jöfnunarsjóði 8,6 millj. og húsaleigubætur 0,1 millj.
Áhrif: Tekjur 2014 verða 5,5 millj. lægri en ráð var fyrir gert.
II. Útgjaldahlið
Gert er ráð fyrir að útgjöld verði 1,7 millj. hærri en fjárhagsáætlun 2014 gerði ráð fyrir. Helgast það af 3,0 millj. hærri útgjöldum vegna liðveislu og 1,0 millj. vegna annars kostnaðar. Á móti er gert ráð fyrir að laun verði 2,3 millj. lægri en ráð var fyrir
Áhrif: Útgjöld verða 1,7 millj. hærri en ráð var fyrir gert.

Heildaráhrif viðauka
Samþykkt viðauka hefur í för með sér nettó lækkun tekna að fjárhæð 5.479.000 og nettó hækkun rekstrargjalda að fjárhæð 1.749.000. Rekstraráhrif koma til lækkunar á afkomu ársins sem mætt verður með skammtíma lántöku. Rekstrarniðurstaða eftir breytingar er áætluð 1.787.000. Breytingar verðbóta og annarra afleiddra liða sem tengjast ofangreindum breytingum færast á afkomu ársins. Viðauki við fjárhagsáætlun Djúpavogshrepps fyrir árið 2014 er gerður í samræmi við 2. mgr., 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Viðaukinn samþykktur samhljóða.

2. Fundargerðir

a) HAUST, dags. 3. september 2014. Lögð fram til kynningar.
b) Hafnasamband Íslands, dags. 3. september 2014. Lögð fram til kynningar.
c) SFU, dags. 16. september 2014. Lögð fram til kynningar.
d) SÍS, dags. 24. september 2014. Lögð fram til kynningar.
e) FTN, dags. 2. október 2014. Liður 5 frestað þar til atvinnumálanefnd hefur fjallað um málið. Að öðru leyti lögð fram til kynningar.
f) SÍS, dags. 8. október 2014. Lögð fram til kynningar.
g) Fundur starfshóps um fjárhagsleg málefni, dags. 16. október 2014. Liður 1 þegar staðfestur. Að öðru leyti lögð fram til kynningar.

3. Erindi og bréf

a) Afkomendur Kristjáns Thorlacius, gjöf, dags. 11. september 2014. Börn Kristjáns Thorlaciusar hafa fært Djúpavogshreppi olíumálverk af Búlandstindi og umhverfi Djúpavogs að gjöf til minningar um föður sinn sem fæddur var á Búlandsnesi 1917. Sveitarstjórn þakkar innilega fyrir hina höfðinglegu gjöf. Sveitarstjóra falið að koma þakklætiskveðjum á framfæri og að finna myndinni verðugan stað.
b) Við stólum á þig, dags. 15. september 2014. Lagt fram til kynningar.
c) Hrönn Jónsdóttir, þakkir fyrir veittan stuðning, dags. 30. september 2014. Lagt fram til kynningar.
d) Skógræktarfélag Íslands, ályktun um lúpínu, dags. 9. október 2014. Lagt fram til kynningar.
e) Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, umsókn um byggðakvóta fiskveiðiársins 2014/2015, dags. 9. október 2014. Djúpavogi var úthlutað 194 þorskígildistonnum vegna fiskveiðiársins 2014/2015. Í ljósi þeirra áfalla sem Djúpavogshreppur hefur orðið fyrir undirstrikar þessi úthlutun þá augljósu meinbugi sem eru á gildandi fiskveiðistjórnunarkerfi.
Atvinnumálanefnd falið að fara yfir reglur samkvæmt reglugerð um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa sem eru almennar og gera tillögur um breytingar á þeim ef þurfa þykir. Atvinnumálanefnd skili tillögum sínum eigi síðar en 24. október.
f) Innanríkisráðuneytið, drög að reglugerðum um ný umdæmi lögreglu- og sýslumannsembætti til umsagnar, dags. 10. október 2014. Lögð fram til kynningar.
g) Tónskóli Sigurveins, málþing um tónlistarfræðslu, uppeldi og samfélag, dags. 10. október 2014. Lagt fram til kynningar.
h) Óskalistinn, erindi til sveitarstjórnar, dags. 10 október 2014. Lagt fram til kynningar.
i) Óskalistinn, botn Berufjarðar, dags. 12. október 2014. Áherslur Óskalistans varðandi veglagningu um botn Berufjarðar kynntar.

4. Siðareglur Djúpavogshrepps

Sveitarstjóri kynnti drög að siðareglum fyrir kjörna fultrúa í Djúpavogshreppi. Samþykktar og vísað til síðari umræðu.

5. Tilnefning í samgöngunefnd SSA

Andrés Skúlason tilnefndur sem aðalmaður og Júlía Hrönn Rafnsdóttir til vara.

6. Skýrsla sveitarstjóra

a) Erla Dóra Vogler hefur verið ráðin nýr ferða- og menningarmálafulltrúi Djúpavogshrepps frá og með 1. febrúar n.k. Erla Dóra var valin úr hópi 14 umsækjenda. Erla Dóra hefur lokið meistaranámi í jarðfræði við Háskóla Íslands og sambærilegri gráðu í óperusöng frá Tónlistarháskólanum í Vínarborg. Erla hefur víðtæka reynslu af ferða- og menningarmálum og hefur undanfarin ár m.a. starfað fyrir Raunvísindastofnun Háskólans, Náttúrufræðistofnun Íslands, Breiðdalssetur og Upplýsingamiðstöð Austurlands.
b) Sveitarstjóri hefur tekið sæti í stjórn Samtaka sjávarútvegssveitarfélaga.
c) Sveitarstjóri og oddviti gerðu grein fyrir fundum á síðustu vikum aðalfund SSA, landsþing sveitarfélaga, fjármálaráðstefnu og fundi með þingmönnum kjördæmisins ásamt sérstökum fundum sem þeir áttu m.a. með forsætisráðherra, atvinnu- og nýsköpunarráðherra og vegamálastjóra.
d) Kristján Ingimarsson form. menninngarmálan. skýrði frá útgáfuteiti í Löngubúð þann 11. október að tilefni útgáfu bókarinnar Maðurinn sem stal sjálfum sér sem fjallar um líf og starf Hans Jónatans. Gísla Pálssyni rithöfundi eru hér með færðar innilegar þakkir frá sveitarfélaginu vegna þessarar stórmerku og vönduðu bókar sem er sannarlega góð viðbót við þann merka menningararf sem Djúpavogshreppur hefur á að byggja.

Fleira ekki fyrir tekið. Fundi slitið kl. 19:10
Fundargerðin færð í tölvu, lesin upp, staðfest, prentuð út og síðan undirrituð.
Kristján Ingimarsson, fundarritari.

17.10.2014

16. september 2014

Fundargerð - SFU

1. fundur 2014 – 2018

Fundur haldinn í skipulags- framkvæmda- og umhverfisnefnd þriðjudaginn 16. september 2014 kl. 17:00. Fundarstaður: Geysir. Mætt voru: Andrés Skúlason form, Magnús Kristjánsson, Ingibjörg Bára Gunnlaugsdóttir, Kári Snær Valtingojer og Óskar Ragnarsson. Andrés stjórnaði fundi og ritaði fundargerð.

Dagskrá:

1. Erindisbréf lögð fram.
Form. kynnti fyrirliggjandi erindisbréf fyrir SFU sem staðfest hefur verið í sveitarstjórn.

2. Skýrsla byggingarfulltrúa
Byggingarfulltrúi Þórhallur Pálsson mætti inn á fund og gaf skýrslu um mál undir liðum 3 - 5.

3. Lóðamál og uppmælingar
a. Byggingarfulltrúi gerði grein fyrir mikilvægi þess að koma lóðamælingum í þéttbýlinu í betra horf. Búið er að ljúka innmælingum húsa og í framhaldi telur byggingarfulltrúi mikilvægt að að hnitsetja allar skráðar lóðir í þéttbýlinu. Þórhallur sýndi bæjargrunn að þessu tilefni sem verið er að vinna með. Umræður og fyrirspurnir um málið. Samþykkt að kalla eftir áætluðum kostnaði við að ljúka uppmælingum lóða í þéttbýlinu með áfangaskiptingu í huga.
b. Hlíð 5 - uppmæling
c. Lóðamál á Bóndavörðu – skipuleggja lóðir vegna húsa og mannvirkja sem eru í eigu þriggja óskyldra aðila.
d. Kirkjugarður - uppmæling

4. Framkvæmdir.
Byggingarfulltrúi og oddviti gerðu grein fyrir helstu framkvæmdum í sveitarfélaginu.
a. Núpur – stækkun útihúsa
b. Steinaborg – endurbætur á húsi í samráði við Húsafriðun
c. Karlsstaðir – breyting á fjósi í matvælavinnslu
d. Bragðavellir – lokaúttekt fyrirhuguð
e. Lindarbrekka – bygging kjötvinnslu í gangi
f. Stekkás – Virkjun í Fossá og stíflumannvirki.
g. Faktorshús – unnið að frágangi glugga og hurða – unnið með stuðningi Húsafriðunar
h. Gamla kirkja – hafist er handa við endurgerð með stuðningi Húsafriðunar
i. Gatnagerð – Hraun – búið að malbika og setja kantsteina – lagning gagnstétta fyrirhuguð.

5. Umhverfismál.
Undir þessum lið rætt um minniháttar byggingartengd mál sbr. gervihnattadiskar, varmadælur girðingar og sólpalla og fl. sem í tilfellum geta haft umtalsverð neikvæð áhrif á umhverfi og ásýnd heilla íbúðarhverfa. Nefndin sammála um að vinna þurfi að skýru verklagi er varðar minniháttar byggingartengd mál. Þórhallur víkur af fundi.

6. Skipulagsmál – staða verkefna
Form. kom inn á mikilvægi þess að vinna að skipulagsmálum í samræmi við stefnu sveitarfélagsins í gildandi Aðalskipulagi 2008 – 2020 sem megingrunnur fyrir nánari skipulagsgerð á svæðinu. Unnið er að eftirfarandi verkefnum.
a. Deiliskipulag Miðsvæði – Djúpvogur
b. Breyting á Aðalskipulagi og vinna við deiliskipulag Teigarhorni

7. Skipulagsbreytingar
Vinna við síðastu breytingu á Aðalskipulagi kynnt sem var vegna vegaframkvæmda Háabrekka – Reiðeyri og breyting á legu vegar um botn Berufjarðar.

8. Önnur mál.
Nefndin leggur mikla áherslu á að ráðist verði hið fyrsta að gera úrbætur varðandi öryggi gangandi vegfarenda í þorpinu, sérstaklega með tilliti til barna. Meðal annars að skoðað verði að setja undirgöng á Hlíðarhæðinni að Neistavelli á þjóðvegi í þéttbýli.

Fundi slitið kl 20:00

17.10.2014

16. október 2014

Starfshópur um fjárhagsleg málefni – Fundargerð 16. október 2014

Fundur var haldinn í starfshópi um fjármál Djúpavogshrepps að Bakka 1, Djúpavogi, fimmtudaginn 16. október 2014 kl. 09:00. Fundinn sátu Sóley Dögg Birgisdóttir, Kári Snær Valtingojer og Gauti Jóhannesson sveitarstjóri sem ritaði fundargerð og stjórnaði fundi.

Dagskrá var eftirfarandi:

1. Djúpavogshreppur – Hagræðingartillögur í rekstri sveitarfélagsins

Djúpavogshreppur – Hagræðingartillögur í rekstri sveitarfélagsins
Sveitarstjóri hafði sent hagræðingartillögur í rekstri sveitarfélagsins unnar af Garðari Jónssyni hjá R3-Ráðgjöf ehf. Farið var yfir tillögurnar og fjallað um einstaka liði þeirra. Samþykkt að leggja til eftirfarandi viðauka við fjárhagsáætlun Djúpavogshrepps 2014:

Viðauki við fjárhagsáætlun 2014. Tilfærslur og breyting á tekjum og rekstrarútgjöldum:

I. Tekjuhlið
Gert er ráð fyrir að tekjur verði 5,5 millj. lægri en fjárhagsáætlun 2014 gerði ráð fyrir. Helgast það af lægra útsvari sem nemur 8,18 millj. og minni tekjum hafnarsjóðs sem nemur 6,0 millj. Á móti koma auknar tekjur frá Jöfnunarsjóði 8,6 millj. og húsaleigubætur 0,1 millj.
Áhrif: Tekjur 2014 verða 5,5 millj. lægri en ráð var fyrir gert.
II. Útgjaldahlið
Gert er ráð fyrir að útgjöld verði 1,7 millj. hærri en fjárhagsáætlun 2014 gerði ráð fyrir. Helgast það af 3,0 millj. hærri útgjöldum vegna liðveislu og 1,0 millj. vegna annars kostnaðar. Á móti er gert ráð fyrir að laun verði 2,3 millj. lægri en ráð var fyrir
Áhrif: Útgjöld verða 1,7 millj. hærri en ráð var fyrir gert.

Heildaráhrif viðauka
Samþykkt viðauka hefur í för með sér nettó lækkun tekna að fjárhæð 5.479.000 og nettó hækkun rekstrargjalda að fjárhæð 1.749.000. Rekstraráhrif koma til lækkunar á afkomu ársins sem mætt verður með skammtíma lántöku. Rekstrarniðurstaða eftir breytingar er áætluð 1.787.000. Breytingar verðbóta og annarra afleiddra liða sem tengjast ofangreindum breytingum færast á afkomu ársins. Viðauki við fjárhagsáætlun Djúpavogshrepps fyrir árið 2014 er gerður í samræmi við 2. mgr., 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.


Samþykkt að hópurinn fundi næst 5. nóvember vegna undirbúnings fyrri umræðu um fjárhagsáætlun 2015.

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 10:20

Gauti Jóhannesson, fundarritari

17.10.2014

9. september 2014

Starfshópur um fjárhagsleg málefni – Fundargerð 9. september 2014

Fundur var haldinn í starfshópi um fjármál Djúpavogshrepps að Bakka 1, Djúpavogi, þriðjudaginn 9. september 2014 kl. 09:00. Fundinn sátu Sóley Dögg Birgisdóttir, Kári Snær Valtingojer og Gauti Jóhannesson sveitarstjóri sem ritaði fundargerð og stjórnaði fundi.

Dagskrá var eftirfarandi:

1. Erindisbréf
2. Milliuppgjör
3. Starfsáætlun


1. Erindisbréf
Sveitarstjóri lagði fram erindisbréf til kynningar.

2. Milliuppgjör
Sveitarstjóri lagði fram 6 mánaða milliuppgjör unnið af KPMG. Ljóst er að rekstur er að stærstum hluta innan ásættanlegra marka. Menningar-, skipulags- og byggingarmál auk hafnarinnar þurfa þó nánari greiningar við. Sveitarstjóra falið að skoða í hverju frávik liggja og kynna starfshópnum.

3. Starfsáætlun
Starfshópurinn setti saman áætlun um með hvaða hætti hann muni starfa í vetur. Næsti fundur ákveðinn 1. október.

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 10:20

Gauti Jóhannesson, fundarritari

17.10.2014

2. október 2014

Fræðslu-og tómstundanefnd: Fundargerð 02.10.2014

1. fundur 2014 – 2018

Fundur var haldinn í fræðslu-og tómstundanefnd Djúpavogshrepps fimmtudaginn 2. október 2014 kl.16:30. Fundarstaður: Geysir.

Mætt voru: Sóley Dögg Birgisdóttir sem stjórnaði fundi, Helga Rún Guðjónsdóttir, Elísabet Guðmundsdóttir, Óðinn Sævar Gunnlausson og Magnús Hreinsson. Einnig sátu fundinn fulltrúar starfsfólks Djúpavogsskóla og foreldra þær, Þorbjörg Sandholt, Guðrún Sigríður Sigurðardóttir og Ólöf Rún Stefánsdóttir.

Dagskrá:

1. Erindisbréf
Erindisbréf nefndarinnar lagt fram til kynningar

2. Skólastefna Djúpavogshrepps
Farið yfir Skólastefna Djúpavogshrepps sem þarf að endurskoða fyrir vorið. Ákveðið að senda stefnuna eins og hún er til umfjöllunar og endurskoðunar til skólasamfélagsins.

3. Jafnréttis-og framkvæmdaáætlun Djúpavogshrepps
Farið yfir Jafnréttis-og framkvæmdaáætlun Djúpavogshrepps sem þarf að endurskoða fyrir vorið. Ákveðið að senda stefnuna til umfjöllunar og endurskoðunar til allra stofnanna sveitarfélagsins og sveitarstjóra.

4. Dreifnám
Umræður um dreifnám, ákveðið að Sóley, Helga Rún og Ólöf Rún kynni sér dreifnám betur og leggi fyrir nefndina frekari upplýsingar á næsta fundi.

5. Erindi frá Írisi Dögg Hákonardóttur
Erindið snýr að sumarlokun Leikskólans Bjarkatúns. Erindið var rætt og ákveðið að mæla með því við sveitarstjórn að unnið verið að því að skipuleggja gæsluvöll sem komi til móts við þessa þörf. Einnig mælir nefndin með því að námskeiðið börn og umhverfi (barnapíunámskeið) verði í boði hér á næstunni.

6. Tölvuvæðing Djúpavogsskóla
Nefndin vill ítreka það að þörfin fyrir að tölvuvæða Djúpavogsskóla betur er orðin knýjandi. Hvetur nefndin sveitarstjórn til fara í þetta verkefni.

7. Sameining skóla Djúpavogshrepps
Ákveðið að taka sameiningu Djúpavogsskóla fyrir á næsta fundi.

Fleira ekki fyrir tekið. Fundi slitið kl.18:50.
Fundargerðin færð í tölvu, lesin upp, staðfest, prentuð út og síðan undirrituð.
Sóley Dögg Birgisdóttir, fundarritari.

17.10.2014