Djúpivogur
A A

Lög

Helstu lög:

Stjórnarskrá lýðveldisins íslands nr. 33/1944

Sveitastjórnarlög nr. 45/1998

Lög um kosningar til sveitarstjórna nr. 5/1998

Lög um tekjustofna sveitarfélaga 4/1995

Stjórnsýslulög nr. 37/1993

Lög um umboðsmann Alþingis nr. 85/1997

Lög um persónuvernd og meðferð upplýsinga nr. 77/2000

Upplýsingalög nr. 50/1996

Lög um upplýsingamiðlun og aðgang að upplýsingum um umhverfismál nr. 21/1993

Lög um lögheimili nr. 21/1990

 Vatnalög nr. 15/1923 (með síðari breytingum)

Lög um skipulags- og byggingarmál nr. 73/1997

Lög um gatnagerðargjald nr. 17/1996

Lög um ákvörðun leigumála og söluverðs lóða og landa Reykjavíkurkaupstaðar nr. 86/1943

Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 96/2000

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991

Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999

Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992

Barnaverndarlög nr. 80/2002

Barnalög nr. 76/2003

Lög um húsaleigubætur nr. 138/1997

Lög um útlendinga nr. 96/2002

Lög um húsnæðismál nr. 44/1998

Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 97/1990

Lög um leikskóla nr. 78/1994

Lög um grunnskóla nr. 66/1995

Lög um réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskóla nr. 72/1996

Lög um framhaldsskóla nr. 80/1996

Lög um almannavarnir nr. 94/1962

Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998

Lög um náttúruvernd nr. 44/1999

Lög um húsafriðun nr. 104/2001

Þjóðminjalög nr. 107/2001

Girðingarlög nr. 135/2001

Lög um almenningsbókasöfn nr. 36/1997

Áfengislög nr. 75/1998

Lög um opinber innkaup nr. 94/2001

 

Hægt er að nálgast lagasafnið á heimasíðu Alþingis

Var efnið hjálplegt?