Djúpivogur
A A

Tenglar

Stofnanir á Íslandi

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins
Bankasýsla ríkisins
Barnaverndarstofa
Borgarholtsskóli
Byggðastofnun
Dómstólasýslan
Einkaleyfastofan
Embætti landlæknis
Fangelsismálastofnun Ríkisins
Ferðamálastofa
Fiskistofa
Fjármálaeftirlitið
Fjársýsla ríkisins
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
Fjölbrautaskóli Snæfellinga
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Fjölbrautaskólinn Ármúla
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
Fjölmenningarsetur
Fjölmiðlanefnd
Flensborgarskóli
Framhaldsskólinn á Húsavík
Framhaldsskólinn á Laugum
Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu
Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
Framkvæmdasýsla ríkisins
Geislavarnir ríkisins
Gljúfrasteinn: hús skáldsins
Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins
Gæða- og eftirlitsstofnun félagsþjónustu og barnaverndar
Hafrannsóknarstofnun / Rannsókna- ráðgjafarstofnun hafs og vatna
Hagstofa Íslands
Háskóli Íslands
Háskólinn á Akureyri
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu
Heyrnar- og talmeinastöð Íslands
Héraðsdómur Austurlands
Héraðsdómur Norðurlands eystra
Héraðsdómur Norðurlands vestra
Héraðsdómur Reykjaness
Héraðsdómur Reykjavíkur
Héraðsdómur Suðurlands
Héraðsdómur Vestfjarða
Héraðsdómur Vesturlands
Héraðssaksóknari
Hljóðbókasafn Íslands
Hólaskóli - Háskólinn á Hólum
Hæstiréttur Íslands
Íbúðalánasjóður
Íslenskar orkurannsóknir
Íslenski dansflokkurinn
Jafnréttisstofa
Kvennaskólinn í Reykjavík
Kvikmyndamiðstöð Íslands
Kvikmyndasafn Íslands
Landbúnaðarháskóli Íslands
Landgræðsla ríkisins
Landhelgisgæsla Íslands
Landmælingar Íslands
Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn
Landspítali
Landsréttur
Lánasjóður íslenskra námsmanna
Listasafn Einars Jónssonar
Listasafn Íslands
Lyfjagreiðslunefnd
Lyfjastofnun
Lögreglustjórinn á Austurlandi
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu
Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra
Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra
Lögreglustjórinn á Suðurlandi
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum
Lögreglustjórinn á Vestfjörðum
Lögreglustjórinn á Vesturlandi
Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum
Mannvirkjastofnun
Matís ohf.
Matvælastofnun
Menntamálastofnun
Menntaskólinn að Laugarvatni
Menntaskólinn á Akureyri
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Menntaskólinn á Ísafirði
Menntaskólinn á Tröllaskaga
Menntaskólinn í Kópavogi
Menntaskólinn í Reykjavík
Menntaskólinn við Hamrahlíð
Menntaskólinn við Sund
Miðstöð íslenskra bókmennta
Minjastofnun Íslands
Náttúrufræðistofnun Íslands
Náttúruminjasafn Íslands
Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn
Neytendastofa
Nýsköpunarmiðstöð Íslands
Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins
Orkustofnun
Persónuvernd
Póst- og fjarskiptastofnun
Rannsóknamiðstöð Íslands (Rannís)
Rannsóknarnefnd samgönguslysa
Ríkiseignir
Ríkiskaup
Ríkislögmaður
Ríkislögreglustjóri
Ríkissaksóknari
Ríkissáttasemjari
Ríkisskattstóri
Ríkisútvarpið ohf.
Samgöngustofa
Samkeppniseftirlitið
Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra
Seðlabanki Íslands
Sinfóníuhljómsveit Íslands
Sjúkrahúsið Akureyri
Sjúkratryggingar Íslands
Skattrannsóknarstjóri ríkisins
Skipulagsstofnun
Skógræktin
Sólvangur, hjúkrunarheimili
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
Stofnun Vilhjálms Stefánssonar
Sýslumaðurinn á Austurlandi
Sýslumaðurinn á Höfuðborgarsvæðinu
Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra
Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra
Sýslumaðurinn á Suðurlandi
Sýslumaðurinn á Suðurnesjum
Sýslumaðurinn á Vestfjörðum
Sýslumaðurinn á Vesturlandi
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum
Tollstjórinn í Reykjavík
Tryggingastofnun ríkisins
Umboðsmaður barna
Umboðsmaður skuldara
Umhverfisstofnun
Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála
Úrskurðarnefnd velferðarmála
Úrvinnslusjóður
Útlendingastofnun
Vatnajökulsþjóðgarður
Veðurstofa Íslands
Vegagerðin
Verðlagsstofa skiptaverðs
Verkmenntaskóli Austurlands
Verkmenntaskólinn á Akureyri
Vinnueftirlit ríkisins
Vinnumálastofnun
Vísindasiðanefnd
Yfirskattanefnd
Þjóðgarðurinn á Þingvöllum
Þjóðkirkjan / Biskupsstofa
Þjóðleikhúsið
Þjóðminjasafn Íslands
Þjóðskjalasafn Íslands
Þjóðskrá Íslands
Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga

Var efnið hjálplegt?