Djúpivogur
A A

Grunnskóli

Djúpavogsskóli auglýsir stöður við tónskóla og tónmenntakennslu

Áralöng hefð er fyrir metnaðarfullri tónlistarkennslu við Tónskóla Djúpavogs.  Sl. hafa hefur hærra hlutfall nemenda útskrifast með grunnpróf úr skólanum, en á landsvísu.  Einn nemandi útskrifaðist með miðpróf sl. vor.  Tónlistarlíf á Djúpavogi er frábært.  Í grunnskólanum hafa tónlistarkennarar tónskólans komið að kennslu við samsöng tvisvar í viku og séð um tónmenntarkennslu í yngri bekkjum.  Grunn- og tónskólinn hafa sameinast um stóra árshátíð ár hvert þar sem söngur og tónlist hafa spilað stórt hlutverk.  Tónskólinn hefur staðið fyrir jóla- og vortónleikum, séð um undirspil á litlu jólunum og við ýmis tækifæri.  Stærsta verkefni tónskólans sl. ár hefur verið Músik Festival eldri nemenda sem hefur verið í einu orði sagt frábær skemmtun.

Nú vantar okkur deildarstjóra og kennara við tónskólann.  Deildarstjórastaðan er 100% starf.  Þá vantar kennara í 50% starf við tónskólann og eftir áramót vantar tónmenntakennara við grunnskólann til að sjá um samsönginn og tónmenntakennsluna, sem gerir ca. 20% starf. 

Þá vil ég einnig vekja athygli á því að það vantar organista við Djúpavogskirkju (sjá auglýsingu á heimasíðu sveitarfélagins).

Saman gætu þetta verið um tvö stöðugildi, fullkomin störf fyrir par sem hefði áhuga á að vinna í litlum, dásamlegum skóla í yndislegu litlu þorpi þar sem nóg er að gera og verkefnin óþrjótandi.  Mannlífið er mjög fjölbreytt, náttúran stórkostleg og þetta er frábært tækifæri fyrir þá sem langar að prófa eitthvað nýtt eða láta gamla drauma rætast.

Djúpavogsskóli er lítill en vaxandi skóli.  Kennsla fer fram á þremur starfsstöðvum, grunnskóla með um 70 nemendur, leikskóla með tæplega 40 nemendur og tónskóla.  Mikið og gott samstarf er á milli allra skólastiga. Einnig er mjög gott samstarf við Umf. Neista en yfir 90% nemenda grunnskólans stunda æfingar hjá ungmennafélaginu og taka þær við strax að loknu skólastarfinu. 

Í Djúpavogsskóla er lögð mikil áhersla á umhverfismennt og átthagafræði og stendur nú yfir innleiðing á því að gera Djúpavogsskóla að Cittaslow skóla en Djúpavogshreppur varð aðili að Cittaslow hreyfingunni árið 2013.

Skólastjóri, Halldóra Dröfn Hafþórsdóttir veitir nánari upplýsingar á skolastjori@djupivogur.is eða í síma 470-8713.

Laun eru skv. kjarasamningum.  Umsjóknareyðublöð má finna á heimasíðu grunnskólans.

Skólastjóri

Myndasafn frá árshátíð grunnskólans 2016

Árshátíð grunnskólans fór fram föstudaginn 4. nóvember en þá var sett upp leikritið sígilda, Dýrin í Hálsaskógi.

Meðfylgjandi eru myndir frá árshátíðinni, annars vegar baksviðs fyrir sýningu og svo frá sýningunni sjálfri.

Myndasöfnin má sjá með því að smella hér.

ÓB

Leikskólakennari

Leikskólinn Bjarkatún auglýsir eftir leikskólakennara til starfa. Starfið er laust frá 1. janúar 2017. Nánari upplýsingar gefur leikskólastjóri í síma 470-8720 og gudrun@djupivogur.is.

Börn úr Djúpavogshreppi í Stundinni okkar í kvöld

Meðal þess sem boðið er upp á í Stundinni okkar á RÚV í vetur eru innslög frá landsbyggðinni, einn bær í hverjum þætti. Þar eru tekin viðtöl við 4-5 krakka, sýndar svipmyndir úr bæjarfélaginu og margt fleira skemmtilegt.

Nú er röðin komin að Djúpavogi, en Stundin okkar staldraði hér við eina dagsstund sl. sumar. 

Þátturinn verður sýndur kl. 18:00 í kvöld og þau börn sem koma fram eru Óðinn Pálmason, Birgitta Björg Ólafsdóttir, Aldís Sigurjónsdóttir og Viktor Ingi Sigurðarson.

Við hvetjum alla til að fylgjast með í kvöld.

ÓB

Generalprufa árshátíðar 2016

Djúpavogsskóli setti upp leikritið Dýrin í Hálsaskógi.  Tjaldahópi (elstu börn leikskólans) var boðið á generalprufuna og höfðu börnin þetta að segja um sýninguna:

  • Rosalega skemmtilegt leikrit
  • Fyndnast var þegar Bangsapabbi öskraði á Mikka ref af því hann hafði borðað svínslæri
  • Lilli klifurmús var svo sniðugur að klifra upp í tréð
  • Húsamýsnar voru lang skemmtilegastar
  • Það var fyndið þegar bangsastrákarnir fóru í baðið
  • Síðan voru auðvitað systkinin langflottust en líka allar frænkurnar og frændurnir í leikritinu

 

Myndirnar sem hér birtast eru teknar af nemendum Tjaldahóps

 

Árshátíð grunnskólans 2016

Minni á árshátíð grunnskólans á morgun, föstudaginn 4. nóvember.  Auglýsingin er hér.

Við litum eldsnöggt við á æfingu í dag og eins og sjá má á meðfylgjandi myndbandi þá verður þetta ekkert smá flott!

Skólastjóri

 

 

 

 

 

 

 

Djupavogsskoli

 

Zespó³ szkó³ podstawowych i muzycznych w Djúpivogur poszukuje pracowników na stanowiska :

 

W szkole podstawowej:

Nauczyciel do 3 klasy. Praca w zespole dwuosobowym. Zatrudnienie na 50% etatu. Termin sk³adania wniosków up³ywa 15 listopada. Pracownik powinnien byæ gotowy do podjêcia pracy w jak najszybszym terminie.

 

Opiekunowie  do œwietlicy szkolnej oraz do pomocy w porze obiadowej. Praca od wtorku do pi¹tku w godzinach 11.45-16.15, w poniedzia³ki od 10.50. Zakres obowiazków w zale¿noœci od potrzeb mo¿e ulegaæ zmianie. Zatrudnienie na 61% etatu. Termin sk³adania wniosków up³ywa   1 listopada. Pracownik powinnien byæ gotowy do podjêcia pracy w jak najszybszym terminie.

 

 

Do szko³y muzycznej:

G³ówny nauczyciel prowadz¹cy w szkole muzycznej. Zakres obowi¹zków - œcis³a wspó³praca z dyrekcj¹ szko³y oraz zorganizowanie pracy dla uczniów w szkole muzycznej. Zatrudnienie na 100% etatu.

 

Nauczyciel do szko³y muzycznej. Praca pod nadzorem kierownika szko³y muzycznej. Zatrudnienie na 50% etatu.

Osoba ubiegaj¹ca siê o posadê mo¿e posiadaæ status studenta. Nie wymagany jest dyplom nauczyciela.

 

Wszelkie informacje odnoœnie og³oszenia mo¿na uzyskaæ pod adresem email : skolastjori@djupivogur.is lub proszê dzwoniæ pod numer tel. 470-8713.

P³ace w ramach uk³adów zbiorowych. Formularze zg³oszeniowe mo¿na znaleŸæ na stronie szko³y.

 

Dyrektor szko³y

Halldóra Dröfn Hafþórsdóttir

Djúpivogur