Djúpivogur
A A

Fuglavefur

Aðmíráll var það heillin!!

Hún Irene okkar var nú fljót að bera kennsl á fiðrildið sem var að flögra hér um í morgun.  Það mun heita aðmíráll og þekkist víða í Evrópu og Norður Afríku.  Eftirfarandi upplýsingar fann ég inni á vef Náttúrustofu Norðausturlands. 

Um aðmírálsfiðrildi hefur Gísli Már Gíslason, prófessor við Líffræðiskor Háskóla Íslands, skrifað á vísindavef háskólans (http://visindavefur.hi.is/?id=2131). Þar var spurt: "Geta aðmírálsfiðrildin sem berast hingað með heitum vindi lifað af sumarið á íslenskum blómum eða eru þau of auðveld bráð?" Svar Gísla fer hér á eftir:

"Fullvaxin fiðrildi lifa aðeins á blómasykri og ekki er ósennilegt að aðmírálsfiðrildi (Vanessa atalanta) geti sogið blómasykur úr blómum á Íslandi, sérstaklega stórum blómum í görðum. Náttúrulegt útbreiðslusvæði aðmírálsfiðrilda er í Suður-Evrópu, Norður-Afríku, á Mið-Atlantshafseyjum og í Norður-Ameríku. Aðalútbreiðslusvæði þeirra er í Norður-Afríku og þaðan fara þau í göngum norður til Evrópu. Þau geta tímgast á Bretlandseyjum og myndað sumarkynslóð, en lifa ekki af veturinn. Á Íslandi eru aðmírálsfiðrildi aðeins flækingar, fjölga sér ekki og lifa að sjálfsögðu veturinn ekki af, frekar en annars staðar í N-Evrópu.  HDH

Furðu-fiðrildi

Í morgun þegar skólastjóri var úti ásamt nemendum 8.-10. bekkjar sáum við stórt fiðrildi flögra við skólann.  Við eltum það dágóða stund þar til það kom sér makindalega fyrir á einum vegg skólahúsnæðisins.  Skólastjórinn spretti úr spori og dreif sig inn til að sækja myndavél.  Þegar hann kom út aftur, skömmu síðar, var fiðrildið enn á sínum stað.  Þegar hann læddist nær til að ná mynd, þá breiddi fiðrildið út vængina og flögraði af stað aftur.  Við héldum í humátt á eftir því og náðum að fylgja því eftir á skólalóðinni.  Við vorum svo heppin að það kom auga á undurfagran fífil í blóma og settist á það til að gæða sér á gómsætu hunangi blómsins.  Þar náðist þessi fína mynd.  Þeir sem vita hvað þetta fiðrildi heitir, eru vinsamlegast beðnir um að senda okkur línu á dora@djupivogur.is  HDH

Gömul frétt um storm- og sjósvölur í Papey

Til fróðleiks er hér birt gömul DV. grein frá 1989 um fuglarannsóknir í Papey, sótt á tímarit.is.  

Leiðangursmenn sóttir i Papey, bretar rannsaka svölur í Papey efni tekið saman af Sigurði  Ægissyni fyrir DV  Djúpavogi árið 1989: 

Í byrjun ágúst vora hér á ferðinni nokkrir breskir fuglafræðingar er hugðust rannsaka hvort svölumar íslensku, þ.e.a.s. stomsvala og sjósvala, verptu í Papey. Þessir fuglar eru eingögnu á ferli að næturþeli en halda sig í holum sinum á daginn. Bretarnir voru að koma úr Ingólfshöfða eftir að hafa verið þar við rannsóknir og merkingar á áðurnefndum svölutegundum. Þeir voru ekki að leggja i Papeyjarferð í fyrsta  sinn því árið 1985 höfðu þeir gist þar og náð örfáum svölum í net og merkt. En nú vildu þeir sannreyna hvort fugiar þessir væru þar að staðaldri. Höfðu þeir með sér kallhljóð svalanna á segulbandi og spiluðu þau út í myrkrið en höfðu áður sett upp sérstök net, kölluð mistnet eöa slæðunet, við tækið. Er skemmst frá því að segja að þeir gistu í eyjunni tvær nætur og náðu þar 19 stormsvölum og 1 sjósvölu. Ein stormsvalanna var með breskt hringmerki á fæti sem hlýtur að teljast ákaflega merkilegt. Þá voru sumir fuglanna með svokallaðan varpblett sem bendir eindregið til að þeir hafi verið með unga í hreiðri en þessir fuglar grafa sér holur eins og lundinn og skrofan. Það má því telja næsta víst að svölutegundirnar tvær séu varpfuglar í Papey en hvort svo hefur alltaf verið er ógerningur að segja til um e.t.v. eru þær nýlegir landnemar sem flúið hafa úr fyrri heimkynnum því að fuglafræðingarnir sem hafa verið með þetta rannsóknarverkefni í um 10 ár, höfðu það á orði aö tegundunum hefði fækkað mikið í ingólfshöfða.  AS

19.09.2009

Margæsir í Eyfreyjunesvík

Í gær mátti sjá 24 margæsir við fjöruborðið í Eyfreyjunesvík sem er falleg vík við sunnanverðan Berufjörð.
Fyrstu margæsirnar koma til landsins fyrri hluta apríl og fjölgar þeim ört uns hámarki er náð um miðjan maí. Síðustu viku maí mánaðar halda þær svo áfram áleiðis til varpstöðvanna m.a. á Grænlandi.

Á haustin fara margæsirnar aftur um Ísland á tímabilinu frá byrjun september til byrjunar nóvember á leið sinni til Írlands..  Margæsir stoppa oft við í fjörum gæða sér á ýmsum þarategundum sem er nú kannski ekki hefðbundinn fæða fugla. En hér má sjá myndir af hópnum í Eyfreyjunesvíkinni í gær.  AS

 

 

 

Margæsir í Eyfreyjunesvík 17 sept 2009

18.09.2009

Til umhugsunar

Það er mál manna sem heimsótt hafa Djúpavog á liðnum árum að bærinn okkar sé snyrtilegur og umfram allt fallegur og yfir því eigum við að sjálfsögðu öll að vera stolt, því með með góðri umgengni og snyrtimennsku styrkjum við ímynd okkar bæði inn á við sem út á við.  
En um leið og gleðjast má yfir fegurð bæjarins og góðri umgengni í flesta staði finnast undantekningar og nú finnst undirrituðum full ástæða til að gera að umtalsefni hér á vefnum okkar ákveðið efni sem getur ekki verið yfir umræðu hafið á þessum opinbera vettvangi okkar.  Hér skal því gert að umtalsefni miður góð umgengni um ákveðin verðmæti í eigu sveitarfélagsins og önnur óbein verðmæti sem okkur snertir.  Nú háttar þannig til að einhver/einhverjir virðast finna jöfnum höndum hjá sér hvöt að skemma hluti sem lagðir hafa verið bæði mikil vinna og fjármunir í á liðinum árum.  
Eins og bæjarbúum er kunnugt var fyrir nokkuð margt löngu settir niður fallegir ljósastaurar með göngustígum í bænum nánar tiltekið frá versluninni Við Voginn og yfir Bjargstúnið og annarsvegar upp Klifið.
Nú er svo komið að flestir þessara dýrkeyptu staura sem settir voru niður til fegrunar á sínum tíma hafa verið skemmdir mikið  á liðnum árum og má heita að sumir þeirra séu nú ónýtir með öllu þar sem þeir hafa verið grýttir mjög illa og eða notað á þá barefli einhversskonar.
Fyrir liggur að mjög erfitt er að útvega nýja skerma og ljós á þessa staura og er því skaðinn umtalsverður. 
Í annan stað virðist það nánast árleg uppákoma að ljóskastarar við listaverkið sem felldir hafa verið ofan í stallinn hafa verið brotnir og það gerist því miður ekki óvart.  Glerið í ljósakösturum þessum er sérstaklega sterkt, en það þolir hinsvegar ekki hvað sem er og þegar grjóthnullungum er kastað endurtekið ofan á gler þessi þá gefa þau sig á endanum og þá tvístrast glersallinn út um nærsvæði listaverksins með þeim umhverfisspjöllum sem því fylgir.  
Fyrir skemmstu var einmitt gler brotið í einum kastaranum við listaverkið og hlýtur það að teljast afskaplega dapurlegt að enn og aftur skuli þurfa að endurnýja þennan búnað með ærnum tilkostnaði og fyrirhöfn, auk þrifa á glersallanum á svæðinu.  Hvernig sem á því stendur virðist þessi þráhyggja viðkomandi að skemma endurtekið sömu hlutina hér í bænum benda til þess að sömu aðilar eigi oft í hlut og þá líklegast þeir sömu og virðast hafa þráhyggju fyrir því að mæta reglulega inn á vegagerðarlóð sem við köllum og brjóta þar reglulega rúður í bifreiðum sem þar standa ýmist til geymslu eða bíða þess að verða settir í brotajárn.  Sem dæmi var settur fólksbíll nú síðsumars inn á lóðina í geymslu og þá liðu ekki margir dagar þangað til allar rúður höfðu verið brotnar í honum og var bíllinn dældaður að auki.  Í alla staði er hér um alvarlega verknaði að ræða því bæði er erfitt að laga það sem skemmt hefur verið og í mörgum tilfellum mjög kostnaðarsamt.   

Í ljósi þessa eru íbúar beðnir um að hafa augun opin og gera viðvart ef þeir verða vitni að skemmdarverkum sem þessum því hér er um sameiginlegar eigur okkar íbúana að ræða og því sárt að horfa endurtekið upp slíkt virðingarleysi gagnvart þeim verðmætum sem hér eru í bænum.    
Markmið okkar hlýtur í hvert sinn þegar slíkt kemur upp á að reyna að finna hver er valdur að skemmdum sem þessum svo hægt verði að kalla eftir að sá er tjóni veldur bæti það að fullu. Ef hinsvegar ábendingar berast ekki um skemmdarverk af þessu tagi er einsýnt að leikurinn heldur áfram með öllu því tjóni sem af hlýst. 
Tökum því höndum saman og reynum að uppræta slíka umgengni í eitt skipti fyrir öll. 

                         Með umhverfiskveðjum
                         Form.Umhverfisnefndar Djúpavogshr.
                         Andrés Skúlason


Þessi staur er lítið augnayndi í dag og svona eru þeir margir hverjir útlítandi


Ljóskerið undir listaverkinu fær jöfnum höndum að kenna á því

   
 Í þúsund molum og glersalli á víð og dreif, hverjum líður betur með þetta ? 

                                                                               

  Þessi bíll var óskemmdur fyrir mánuði síðan, skyldi gerandi verið reiðubúin að greiða fyrir tjónið ? Það má kannski gera við fyrir þrjúhundruðþúsund.