Djúpivogur
A A

Búlandstindur auglýsir eftir gæðastjóra / Quality manager

Búlandstindur auglýsir eftir gæðastjóra / Quality manager

Búlandstindur auglýsir eftir gæðastjóra / Quality manager

Ólafur Björnsson skrifaði 19.08.2019 - 14:08

(English below)

Búlandstindur ehf óska eftir að ráða gæðastjóra. Gæðastjóri hefur umsjón með gæðamálum í verkefnum fyrirtækisins.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Ábyrgð á verkefnum á sviði gæðamála
• Ábyrgð og umsjón með stjórnkerfum gæðamála
• Fræðsla og ráðgjöf við stjórnendur og aðra starfsmenn
• Rýning og skráning verkferla
• Samræming og yfirumsjón með gæðavinnu
• Ábyrgð á gerð og viðhaldi handbóka og leiðbeininga
• Vinna að einföldun ferla og aukinni skilvirkni
• Samskipti við hagsmunaaðila innan sem utan fyrirtækisins

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Góð þekking og reynsla á sviði gæðastjórnunar
• Reynsla og þekking í rekstri stjórnunarkerfa skv. ISO 9001
• Reynsla af ISO 14001, 18001, 27001, er æskileg
• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
• Góð almenn tölvufærni
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri og tileinka sér nýjungar
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni í samskiptum og virðing fyrir samstarfsmönnum og umhverfi
• Gott vald á íslensku og ensku, talaðri sem ritaðri

Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar veitir Elís Hlynur Grétarsson, framkvæmdarstjóri Búlandstinds ehf., (elli@bulandstindur.is).
Umsóknarfrestur er til og með 2. september 2019.

Quality Manager
Búlandstindur ehf would like to hire a quality manager. The quality manager oversees quality issues in the company´s projects.

Job description and responsibility
• Responsibility for quality issues
• Responsibility and oversight of quality control systems
• Education and consulting with managers and other employees
• Review and registration of procedures
• Coordination and supervision of quality work
• Responsibility for making and maintaining manuals and instructions
• Work to simplify processes and increase efficiency
• Interaction with stakeholders within and outside the company

Education and skills required
• University degree is an advantage
• Knowledge and experience in quality management
• Experience and knowledge in the operation of management systems, ISO 9001
• Experience of ISO 14001, 18001, 27001, is an advantage
• Experience in project management is an advantage
• Good general computer skills
• Initiative and ambition to succeed and learn new things
• Organizational skills and independence in work
• Communication skills and respect for colleagues and the environment
• Good language skills in Icelandic and English, spoken as written

For further information contat Elís Hlynur Grétarsson, elli@bulandstindur.is.
The deadline for an application is september 2nd 2019.