Djúpivogur
A A

Auglýst eftir skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa í nýju sveitarfélagi

Auglýst eftir skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa í nýju sveitarfélagi

Auglýst eftir skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa í nýju sveitarfélagi

Ólafur Björnsson skrifaði 17.09.2020 - 17:09


BYGGINGARFULLTRÚI

Sameinað sveitarfélag Borgarfjarðarhrepps, Djúpavogshrepps, Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðarkaupstaðar óskar eftir að ráða byggingarfulltrúa. Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert starf í nýju sveitarfélagi. Leitað er að öflugum einstaklingi sem sýnir metnað og frumkvæði í starfi. Næsti yfirmaður er framkvæmda- og umhverfismálastjóri.

Helstu verkefni:

 • Byggingareftirlit og umsjón með byggingarmálum sveitarfélagsins
 • Ráðgjöf er varðar byggingarmál ásamt móttöku og afgreiðslu á byggingarleyfisumsóknum
 • Framkvæmd úttekta og útgáfa leyfa ásamt staðfestingu eignaskiptayfirlýsinga
 • Samskipti við hagsmunaaðila
 • Önnur verkefni sem viðkomandi er falið af framkvæmda- og umhverfismálastjóra sameinaðs sveitarfélags

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Viðkomandi skal hafa löggildingu sem hönnuður skv. 25. gr. mannvirkjalaga nr. 160/2010
 • Góð þekking og reynsla á sviði byggingarmála æskileg
 • Mikil samskipta- og samstarfshæfni
 • Frumkvæði og öguð vinnubrögð
 • Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg
 • Góð almenn tölvukunnátta


SKIPULAGSFULLTRÚI

Sameinað sveitarfélag Borgarfjarðarhrepps, Djúpavogshrepps, Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðarkaupstaðar óskar eftir að ráða skipulagsfulltrúa til starfa. Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert starf í lifandi umhverfi. Næsti yfirmaður er framkvæmda- og umhverfismálastjóri.

Helstu verkefni:

 • Umsjón skipulagsmála í sveitarfélaginu
 • Útgáfa framkvæmdarleyfa og gerð umsagna um skipulags- og byggingaerindi
 • Umsjón með grenndarkynningu deiliskipulagsbreytinga og byggingaleyfa
 • Auglýsir skipulagslýsingar og skipulagsbreytingar lögum samkvæmt
 • Lögformleg afgreiðsla erinda og eftirfylgni mála
 • Upplýsingagjöf og samskipti við íbúa, kjörna fulltrúa og aðra hagsmunaaðila
 • Önnur verkefni sem viðkomandi er falið af framkvæmda- og umhverfismálastjóra sameinaðs sveitarfélags
 • Umsjón með vinnu við gerð aðalskipulags sameinaðs sveitarfélags

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo sem arkitekt, landslagsarkitekt eða skipulagsfræðingur
 • Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi æskileg
 • Umsækjandi skal uppfylla menntunar- og hæfniskröfur samkvæmt 7. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og 2.5. kafla skipulagsreglugerðar nr. 90/2013
 • Reynsla af starfi tengdu skipulagsmálum er skilyrði
 • Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg
 • Frumkvæði í starfi, skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Nákvæmni og hæfni í framsetningu efnis
 • Góð almenn tölvukunnátta


Umsóknum fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Við hvetjum áhugasama til að sækja um óháð kyni og uppruna.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknir óskast fylltar út á vef Hagvangs www.hagvangur.is. Umsóknarfrestur er til og með 25. september 2020.

Nánari upplýsingar veitir Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is.