Djúpivogur
A A

Aflamark Byggðastofnunar - boð um samstarf

Aflamark Byggðastofnunar - boð um samstarf

Aflamark Byggðastofnunar - boð um samstarf

skrifaði 22.05.2014 - 20:05

Með breytingu á lögum nr. 116/2006 þann 25. júní 2013 samþykkti Alþingi að Byggðastofnun skuli hafa til ráðstöfunar aflaheimildir til að styðja byggðarlög í alvarlegum og bráðum vanda vegna samdráttar í sjávarútvegi. Sjávarútvegsráðherra hefur ákveðið að auka aflaheimildir Byggðastofnunar um 1100 þorskígildistonn og tekur breytingin gildi á næsta fiskveiðiári (2014/2015). Byggðastofnun hefur mótað eftirfarandi viðmið um úthlutun veiðiheimilda samkvæmt þessari heimild.

Meginmarkmið verkefnisins er að auka byggðafestu í þeim sjávarbyggðum sem:

- standa frammi fyrir alvarlegum og bráðum vanda vegna skorts á aflaheimildum eða óstöðugleika í sjávarútvegi,
- eru háðastar sjávarútvegi og eiga minnsta möguleika á annarri atvinnuuppbyggingu,
- eru fámennar, fjarri stærri byggðakjörnum og utan fjölbreyttra vinnusóknarsvæða.

Í því skyni er stefnt að uppbyggingu í sjávarútvegi sem:

- skapar eða viðheldur sem flestum heilsársstörfum fyrir bæði konur og karla við veiðar, vinnslu og afleidda starfsemi í viðkomandi sjávarbyggðum,
- stuðlar að sem öflugastri starfsemi í sjávarútvegi til lengri tíma og dregur sem mest úr óvissu um framtíð sjávarbyggðanna.

Stjórn Byggðastofnunar hefur á grundvelli greiningar á stöðu einstakra byggðarlaga ákveðið að auglýsa eftir samstarfsaðilum um nýtingu viðbótaraflaheimilda til að stuðla að meginmarkmiðum verkefnisins í eftirtöldum sjávarbyggðum sem falla að ofangreindum viðmiðum;

Breiðdalsvík í Breiðdalshreppi allt að 150 þorskígildistonnum
Djúpivogur í Djúpavogshreppi allt að 400 þorskígildistonnum
Hrísey í Akureyrarbæ allt að 150 þorskígildistonnum
Þingeyri í Ísafjarðarbæ allt að 400 þorskígildistonnum

Endanlegt val á samstarfsaðilum mun byggja á eftirfarandi þáttum:

- trúverðugum áformum um útgerð, vinnslu sjávarafurða eða aðra starfsemi.
- fjölda heilsársstarfa fyrir karla og konur.
- sem bestri nýtingu þeirra veiðiheimilda sem fyrir eru í byggðarlaginu.
- öflugri starfsemi til lengra tíma sem dregur sem mest úr óvissu um framtíðina.
- jákvæðum áhrifum á önnur fyrirtæki og samfélagið.
- traustri rekstrarsögu forsvarsmanna umsækjanda.

Umsóknum sem ekki falla að markmiðum verkefnisins verður hafnað.

Umsóknareyðublað, ásamt nánari upplýsingum er að finna á vef Byggðastofnunar www.byggdastofnun.is. Umsóknir skal senda til Byggðastofnunar, á netfangið postur@byggdastofnun.is fyrir kl. 12:00 miðvikudaginn 11. júní næst komandi. Nánari upplýsingar veitir Sigurður Árnason starfsmaður þróunarsviðs.

frétt af vef Byggðastofnunar