Djúpivogur
A A

Aðalvefur

Generalprufa árshátíðar 2016

Djúpavogsskóli setti upp leikritið Dýrin í Hálsaskógi.  Tjaldahópi (elstu börn leikskólans) var boðið á generalprufuna og höfðu börnin þetta að segja um sýninguna:

  • Rosalega skemmtilegt leikrit
  • Fyndnast var þegar Bangsapabbi öskraði á Mikka ref af því hann hafði borðað svínslæri
  • Lilli klifurmús var svo sniðugur að klifra upp í tréð
  • Húsamýsnar voru lang skemmtilegastar
  • Það var fyndið þegar bangsastrákarnir fóru í baðið
  • Síðan voru auðvitað systkinin langflottust en líka allar frænkurnar og frændurnir í leikritinu

 

Myndirnar sem hér birtast eru teknar af nemendum Tjaldahóps

 

Dagar myrkurs á Djúpavogi - dagskrá

Við höfum nú bætt örlítið við dagskrá Daga myrkurs

Dagskrána má sjá með því að smella hér

Til þess að bæta við viðburðum í auglýsinguna má senda póst á netfangið bryndis@djupivogur.is

Ferða - og menningarmálafulltrúi

BR

04.11.2016

Árshátíð grunnskólans 2016

Minni á árshátíð grunnskólans á morgun, föstudaginn 4. nóvember.  Auglýsingin er hér.

Við litum eldsnöggt við á æfingu í dag og eins og sjá má á meðfylgjandi myndbandi þá verður þetta ekkert smá flott!

Skólastjóri

 

 

 

 

 

 

 

Breyttur tími á félagsvist í Löngubúð þessa vikuna

Félagsvistin verður færð fram um einn dag þessa vikuna og verður því fimmtudaginn 3. nóvember kl. 20:30 í stað föstudags eins og áður var auglýst.

Allir velkomnir.

Stjórn Neista

02.11.2016

Djupavogsskoli

 

Zespó³ szkó³ podstawowych i muzycznych w Djúpivogur poszukuje pracowników na stanowiska :

 

W szkole podstawowej:

Nauczyciel do 3 klasy. Praca w zespole dwuosobowym. Zatrudnienie na 50% etatu. Termin sk³adania wniosków up³ywa 15 listopada. Pracownik powinnien byæ gotowy do podjêcia pracy w jak najszybszym terminie.

 

Opiekunowie  do œwietlicy szkolnej oraz do pomocy w porze obiadowej. Praca od wtorku do pi¹tku w godzinach 11.45-16.15, w poniedzia³ki od 10.50. Zakres obowiazków w zale¿noœci od potrzeb mo¿e ulegaæ zmianie. Zatrudnienie na 61% etatu. Termin sk³adania wniosków up³ywa   1 listopada. Pracownik powinnien byæ gotowy do podjêcia pracy w jak najszybszym terminie.

 

 

Do szko³y muzycznej:

G³ówny nauczyciel prowadz¹cy w szkole muzycznej. Zakres obowi¹zków - œcis³a wspó³praca z dyrekcj¹ szko³y oraz zorganizowanie pracy dla uczniów w szkole muzycznej. Zatrudnienie na 100% etatu.

 

Nauczyciel do szko³y muzycznej. Praca pod nadzorem kierownika szko³y muzycznej. Zatrudnienie na 50% etatu.

Osoba ubiegaj¹ca siê o posadê mo¿e posiadaæ status studenta. Nie wymagany jest dyplom nauczyciela.

 

Wszelkie informacje odnoœnie og³oszenia mo¿na uzyskaæ pod adresem email : skolastjori@djupivogur.is lub proszê dzwoniæ pod numer tel. 470-8713.

P³ace w ramach uk³adów zbiorowych. Formularze zg³oszeniowe mo¿na znaleŸæ na stronie szko³y.

 

Dyrektor szko³y

Halldóra Dröfn Hafþórsdóttir

Djúpivogur