Djúpivogur
A A

Cittaslow

Djúpavogshreppur og Cittaslow

Þann 13. apríl 2013 var umsókn Djúpavogshrepps um inngöngu í Cittaslow-hreyfinguna formlega samþykkt á fundi Cittaslow International í Kristinestad í Finnlandi. Aðild sveitarfélagsins að hreyfingunni var í burðarliðnum um nokkuð langt skeið en líta má á hana sem rökrétt framhald þeirrar stefnu sem rekin hefur verið í sveitarfélaginu um árabil.

Í Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 - 2020 er að finna mjög metnaðarfulla stefnu um verndun náttúru og menningarminja. Lögð er áhersla á sérstöðu náttúrunnar, t.d. með friðlýsingu náttúru- og menningarminja á fjölmörgum svæðum sbr. Teigarhorn. Flokkun og endurvinnsla sorps hefur verið innleidd ásamt því sem stór skref hafa verið tekin til fegrunar umhverfis. Leitað hefur verið leiða til að finna gömlum byggingum nýtt hlutverk. Lögð er áhersla á að tryggja fjölbreytni í atvinnumálum þar sem lítil og meðalstór fyrirtæki með vistvænan atvinnurekstur eru sérstaklega boðin velkomin.

Skólar á svæðinu starfa undir merkjum Grænfánans, og kaffi- og veitingahús leggja sig fram um að bjóða upp á staðbundin hráefni og framreiðslu. Auk þess að horfa til lífræns landbúnaðar og afurða úr sveitum Djúpavogshrepps er sérstaklega lögð áhersla á sjávartengdar afurðir og strandmenningu m.a. með það fyrir augum að koma sögu sjávarútvegs og útgerðar á svæðinu á framfæri í máli og myndum, t.d. á hafnarsvæði Djúpavogs. Þá er hvatt til íþróttaþátttöku og félagslegra samskipta með margvíslegum uppákomum, samkomu- og mótahaldi, svo fátt eitt sé talið.

Þegar valið stendur á milli einsleitni eða fjölbreytni, hnattvæðingar eða sérstöðu, hraða eða vitundar, þá hefur Djúpavogshreppur markað sér stefnu til framtíðar.

Djúpavogshreppur er Cittaslow.

Af hverju?

Búlandstindur, Búlandsnes og Berufjörður.
Djúpavogskirkja, Djúpavogshöfn og Djúpavogsbúar.
Teigarhorn og Tyrkjarán. Fuglaparadís og Faktorshús.
Hammondhátíð, Hamarsfjörður og Hálsþorp.
Þvottáreyjar, Þvottá og Þangbrandur.
Álftafjörður og álfatrú. Papey og prófasturinn.


Allt ofantalið á það sameiginlegt að endurspegla Djúpavogshrepp með einum eða öðrum hætti. Endurspegla sérstöðu sem aðeins finnst á einum stað í víðri veröld, því staðreyndin er sú að í þessum heimi er aðeins til einn Djúpivogur.

Í sérstöðunni felast tækifæri.

Með aðild sinni að Cittaslow-hreyfingunni vill Djúpavogshreppur kappkosta að nýta tækifærin. Hefja náttúru og staðbundna menningu til vegs og virðingar um leið og íbúum og gestum eru skapaðir möguleikar á dvöl í hreinu, öruggu og uppbyggilegu umhverfi þar sem samkennd, samvinna og sanngirni er í heiðri höfð.

Djúpavogshreppur er hluti af norðurlandaneti Cittaslow, en Cittaslow sveitarfélög á norðurlöndunum finnast í Danmörku, Noregi, Svíþjóð og Finnlandi.

Ef þú hefur frekari spurningar um Cittaslow á Djúpavogi má hafa samband við fulltrúa atvinnumála í Múlaþingi hér.

Var efnið hjálplegt?